niedziela, 28 grudnia 2014

Czy na ocieplenie domu potrzebne jest pozwolenie?

Izolacja termiczna ma za zadanie zabezpieczać budynek przed nadmierną utratą energii cieplnej. Z czasem zdarza się, że nie pełni już swojej roli jak należy. Wymaga wówczas renowacji lub kapitalnego remontu. Czy potrzebne jest wówczas pozwolenie na przeprowadzenie robót?

Wykonanie remontu lub renowacji ocieplenia na ogół nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Nie dotyczy to jedynie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków. Wówczas konieczne jest nie tylko uzyskanie stosownej zgody urzędowej, ale również zezwolenia wydanego przez konserwatora zabytku.

Pozwolenie na budowę jest także wymagane w przypadku, gdy prace budowlane dotyczą ocieplenia ścian budynku o wysokości powyżej 12 m. Większość domów jednorodzinnych jest jednak niższa. Stąd też montowanie izolacji i remonty elewacji budynku wymagają jedynie zgłoszenia.

Zgłoszenie takie powinno zostać złożone w starostwie powiatowym w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych. Powinno zawierać zakres, rodzaj i sposób wykonywania prac remontowych.

W zgłoszeniu muszą też się znaleźć informacje dotyczące daty rozpoczęcia prac. Do dokumentu powinno zostać dołączone oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości.

W przypadku budynków graniczących z inną działką niezbędne jest uzyskanie zgody jej właściciela na skorzystanie z niej w celu przeprowadzenia prac budowlanych. Należy też uzgodnić przewidywany sposób, zakres i okres wykonywanych prac. Dla tej umowy nie przewidziano żadnej szczególnej formy. Dla uniknięcia konfliktów można ją zawrzeć na piśmie.

W przypadku braku porozumienia z sąsiadem istnieje możliwość uzyskania stosownej zgody od organu administracji architektoniczno – budowlanej, czyli zazwyczaj starosty. Należy wówczas wystąpić do niego o wydanie decyzji o zezwolenie na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości.

Decyzja pozytywna będzie zawierać warunki korzystania z sąsiedniej posesji. Należy przy tym pamiętać, że wszelkie szkody wyrządzone na tej nieruchomości, jak np. zniszczenie elewacji, ogrodzenia, zasiewów, inwestor jest zobowiązany naprawić. Sposób naprawienia szkody może polegać na przywróceniu stanu poprzedniego nieruchomości lub odszkodowaniu pieniężnym.

poniedziałek, 22 grudnia 2014

Zalety i wady betonu komórkowego

Beton komórkowy jest używany zarówno w konstrukcjach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Jest to stosunkowo nowy produkt, aczkolwiek bardzo popularny. Jakie są jego wady i zalety?

Beton komórkowy jest łatwy w obróbce i szybki w montażu. Materiał może być bowiem szlifowany, cięty na wymiar, żłobiony przy użyciu standardowych narzędzi, nawet zwykłej piły. Można w niego wbijać gwoździe, jak i kołki.

Możliwe jest również wycinanie otworów. Ułatwia to znacznie budowę, szczególnie montowanie wszelkiego rodzaju instalacji. Ponadto lekkie betonowe bloki wykonane z betonu komórkowego ważą o jedną piątą mniej niż typowy beton.

Beton jest przyjazny dla środowiska. Składa się z naturalnych surowców: wapienia, piasku i wody. Beton komórkowy jest również materiałem o minimalnym stopniu radiacji. Przykładowo cegły mają poziom radiacji nawet pięciokrotnie wyższy.

Wszelkie materiały konstrukcyjne powinny charakteryzować się dobrą wytrzymałością. Beton komórkowy jest materiałem trwałym, na co wskazuje ponad stuletnia historia jego stosowania. Cechuje się dobrą wytrzymałością na ściskanie.

Beton komórkowy wykazuje też odporność na korozję biologiczną i chemiczną. Ponadto skład chemiczny betonu sprawia, że jest on odporny na skażenie mikrobiologiczne (pleśnie, grzyby i bakterie). Nie przyciąga gryzoni ani innych szkodników i nie może być przez nie zniszczony.

Więcej informacji: Beton komórkowy

Porowata struktura materiału wpływa na dużą odporność betonu na wilgoć. Jednocześnie sprawia, że jest doskonałym izolatorem cieplnym. Szczególnie niski współczynnik przenikalności cieplnej wśród betonów komórkowych ma beton komórkowy Ytong, co zawdzięcza niższej gęstości. Dlatego też ściany wykonane z tego materiału nie wymagają docieplenia.

Podobnie jak w przypadku zwykłego betonu, beton komórkowy jest ognioodporny. Pod wpływem wysokiej temperatury nie pali się, nie nagrzewa, ani nie wydziela toksycznych gazów.

Jak każdy produkt, beton komórkowy nie jest pozbawiony wad. W porównaniu z pozostałymi materiałami budowlanymi ma słabszą izolacyjność akustyczną, jak i mniejszą wytrzymałość na ściskanie. Na minus działa też duża nasiąkliwość. Stąd też nie może być stosowany do budowy pomieszczeń bardzo wilgotnych, znajdujących się poniżej poziomu gruntu.

piątek, 5 grudnia 2014

Aktywność fizyczna

Praca ekipy budowlanej to jedna z niewielu pozostałych aktywności zawodowej, której gwarantują naszemu organizmowi niezbędną ilość ruchu. Aktywność ruchowa organizmu człowieka to optymalna ilość ruchu niezbędna do rozwoju i zachowania zdrowia.

Prawidłowy przebieg procesów fizjologicznych i metabolicznych uwarunkowany jest koniecznością zapewnienia organizmowi człowieka optymalnej lub przynajmniej minimalnej ilości ruchu.

Wykonawca budowlany, czyli inaczej robotnik budowlany to osoba świadcząca pracę najemną na terenie inwestycji budowlanej. Współcześnie stosowane w branży budowlanej technologie budowlane powodują, że nie jest to już ciężka praca fizyczna pod nadzorem, ale pełne precyzji działanie wykwalifikowanych ekip na placu budowy.

Wykonawca budowlany ma zapewnioną optymalną dla organizmu ilość ruchu w ciągu czasu pracy. Siedzący w tej chwili za komputerami powinni mu pozazdrościć i dbać o zapewnienie organizmowi niezbędnego ruchu.

Aktywność fizyczna okazuje się potrzebna choremu nawet podczas choroby, bo nierzadko wiąże się z jego dobrym samopoczuciem, niezbędnym podczas terapii – przeczytaj o aktywności fizycznej w nadciśnieniu tętniczym.

wtorek, 11 listopada 2014

Historia cegły

Znanym materiałem budowlanym już od czasów starożytności jest cegła. Moda na ten budulec nigdy nie przemija, o czym świadczy wiele powstałych obiektów w historii budownictwa. Jak daleko sięga historia cegły?

Cegłę po raz pierwszy wyprodukowali mieszkańcy starożytnych kultur Wschodu. W Jerychu i Jarmo wyrabiano je już 7 tysięcy lat p.n.e. Najstarszym rodzajem cegły jest cegła suszona. Do jej produkcji używano dostępnych regionalnie materiałów - gliny, iłu lub mułu. Stąd też często określa się jako mułową. Do tak przygotowanej mieszanki dodawano trawę lub słomę. Następnie cegłę suszono na słońcu.

Cegła wypalana pojawiła się około 3 tysiące lat później w Mezopotamii.  Stosowano je jednak tylko do budowy ważniejszych obiektów. Wypalanie było bowiem procesem bardzo kosztownym, ponieważ brakowało materiału opałowego.

Cegły wypalane pokrywano też często kolorowym szkliwem, bogato zdobionym elementami dekoracyjnymi. Tradycja ta jednak upadła po opanowaniu rejonu przez Aleksandra Wielkiego.

Suszone i wypalane cegły wyrabiano również w Chinach, Indiach i Indonezji. W prekolumbijskiej Ameryce budowano głównie z cegieł suszonych, nazywanych adobą.

W Egipcie, Grecji i Rzymie również stosowano cegły suszone. W Grecji cegłę wypalaną zaczęto używać dopiero ok. IV w. p.n.e. Najpóźniej sięgnęli po nią Rzymianie i Egipcjanie – w połowie I w. p.n.e.

W Europie produkcja cegieł została spopularyzowana w XI w. n.e. za sprawą Hiszpanii. Natomiast w XIII w. we Francji narodził się gotyk. Za jego sprawą cegła wypalana stała się najważniejszym materiałem budowlanym. Jednak renesans i barok sprawił, że straciła swe wartości dekoracyjne. Odtąd traktowano ją wyłącznie jako element konstrukcji.

Dopiero w II połowie XIX w produkcja cegieł rozwinęła się na szeroką skalę. Wszystko za  sprawą nowych wynalazków - pieca kręgowego i mechanicznej prasy ceglarskiej. Zapanowała moda na surowe budynki ceglane.

Jednak już w XX w. popularność zdobyły budowle tynkowane. Cegła została zastąpiona betonowymi płytami lub pustakami. Umniejszyło to bardzo jej znaczenie oraz przyczyniło się do znacznego spadku produkcji cegły.

sobota, 8 listopada 2014

Półtora miliona wyświetleń filmów na kanale BudowanePL

BudowanePL na YouTube.pl to już ponad 300 filmów, których łączna liczba wyświetleń właśnie przekroczyła półtora miliona wyświetleń. Licznik kanału dowodzi niezbicie, że video stworzone przez Xella Polska jest istotnym i ciekawym elementem edukacyjnym branży budowlanej w Polsce.

Marketing video to narzędzie idealne dla branży budowlanej. Popularyzacja filmów wynika z ograniczeń, jakie wiążą się z prezentacją jednowymiarowego obrazu z procesu budowy domu. Budujemy przecież nie tylko w przestrzeni, ale również w czasie, a to najlepiej dokumentują materiały video.

Xella Polska, producent materiałów budowlanych Silka, Ytong oraz Multipor od dawna docenia edukacyjną rolę filmów video. Dlatego przez ostatnie lata opublikowała w internecie setki filmów prezentujących najróżniejsze zagadnienia branży budowlanej.

Filmy przez kilka lat były publikowane w różnych miejscach w sieci, by od sierpnia 2009 zasilać kanał video BudowanePL w serwisie YouTube. To miejsce zostało podstawową platformą działań marketingu video Xella Polska.

Jesień 2014 okazała się kolejnym przełomem dla kanału filmów BudowanePL. Łączna liczba wyświetleń znajdujących się tam filmów przygotowanych i osadzonych przez Xella Polska przekroczyła półtora miliona.

- Dobierając tytuł i opis filmu dbaliśmy o to, żeby przybliżał one potencjalnym widzom poruszane przez nas zagadnienie – zauważa Monika Mychlewicz, Dyrektor Marketingu Xella Polska – Stawialiśmy jednak przede wszystkim na agregację filmów poprzez nasze strony internetowe. Tymczasem wartość merytoryczna naszych filmów spowodowała, że są one często sugerowane użytkownikom serwisu YouTube.pl oraz zajmują wysokie pozycje w wyszukiwarkach na słowa klucze związane z budownictwem.Na kanale regularnie pojawiają się nowe filmy, część z nich jest uporządkowana w kilkunastu, tematycznych playlistach.

Filmy na kanale BudowanePL prezentują proces wznoszenie budynków oraz konkretne zastosowania materiałów budowlanych Ytong, Silka oraz Multipor. Video tworzone jest z myślą o tych, którzy przymierzają się do budowy własnego domu oraz o tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zawodach związanych ze stale się rozwijającą branżą budowlaną.

czwartek, 30 października 2014

Silka w Muzeum Historii Żydów Polskich

Monumentalna konstrukcja odznacza się ponadprzeciętną subtelnością. Takie właśnie ma być Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, budynek będący żywą pamiątką i podróżą po kwitnącej u nas kulturze judaistycznej od średniowiecza do czasów współczesnych.

Historia wzajemnych relacji Polaków i Żydów zawsze była tematem bardzo trudnym i pełnym najróżniejszych emocji. Budynek Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie symbolizuje i upamiętnia historię narodu, który spotkał się zarówno z czasem religijnej tolerancji ze strony państwa polskiego, z przyjazną koniunkturą dla polskiej wspólnoty żydowskiej, ale również z niemal kompletną eksterminacją, dokonaną w okupowanej Polsce przez niemieckich nazistów.

Nic więc dziwnego, że wyłoniony w drodze międzynarodowego konkursu architektonicznego projekt budynku Muzeum zwraca uwagę swoją oryginalnością. Sąd konkursowy spośród 250 zgłoszeń zaprosił do przedstawienia 11 projektów architektów i biur architektonicznych z całego świata. Ostatecznie zwyciężyła śmiała, zwracająca an siebie uwagę koncepcja biura Lahdelma & Mahlamaki, a wyróżnienia za swoje projekty Muzeum Historii Żydów Polskich otrzymali Daniel Libeskind, Kengo Kuma oraz Zvi Hecker.

Na pierwszy rzut oka budynek projektu fińskiego architekta Rainera Mahlamäkiego wydaję się niezwykle prosty. Jednak zwartą, szklaną bryłę przecina wielkie, nieregularne pęknięcie, symbolizujące przejście Żydów przez Morze Czerwone. Pęknięcie przykuwa uwagę i wprowadza do wnętrza, które wykonane zostało z najwyższą precyzją, przy użyciu takich materiałów budowlanych, jak bloki Silka.

Muzeum Historii Żydów Polskich Rainer Mahlamäki zaprojektował na planie kwadratu w postaci sześcianu ze szklanymi ścianami. Zewnętrzna ściana wzniesiona jest ze szklanych paneli i miedzianej siatki.

Bloki Silka zostały wykorzystane do odpowiedniego skomponowania sal wystawowych. Doskonale uzupełniają się z innymi użytymi do wzniesienia budynku materiałami budowlanymi. Odpowiednio reagują na wzajemne ściskanie się bloków, mają też niezbędną dla konstrukcji budynku wytrzymałość i nośność.

Bloki Silka są odpowiednie do stosowania w budynkach muzealnych ze względu na ich odpowiednią akustyczność i wywierają przyjemny wpływ na klimat pomieszczenia, które mogą odwiedzać ogromne ilości zwiedzających.

Muzeum Historii Żydów Polskich realizowany według projektu Rainera Mahlamäkiego, ma 12,8 tys. m² powierzchni użytkowej. Biuro architektoniczne Lahdelma & Mahlamäki Ltd. Założyli w Helskinkach w 1997 prof. arch. Ilmari Lahdelma i prof. arch. Rainer Mahlamäki, członkowie SAFA (Fińskiego Stowarzyszenia Architektów). Pracownia architektoniczna Lahdelma & Mahlamäki Ltd. posiada bogate doświadczenie i ogromną renomę o czym świadczy wygranych do tej pory 35 pierwszych nagród otrzymanych w najróżniejszych konkursach architektonicznych.

sobota, 4 października 2014

Miasta pełne pszczół

Le Corbusier w ciągu życia wykonał kilkadziesiąt planów urbanistycznych dla takich miast, jak Paryż, Nowy Jork, Rio de Janeiro, Moskwa, Zurych, Sztokholm, Buenos-Aires, czy też Montevideo. Plany były bardzo radykalne, najczęściej nie do zrealizowania. Bo Le Corbusier zalecał wyburzenie starych dzielnic, proponując na ich miejscu wznoszenie nowych, pełnych zieleni i funkcjonalnych budynków

Ciekawe, czy Le Corbusier uwzględnił w swoich opisach miejskie pszczelarstwo? Na pewno za jego życia pszczoły już hodowano w miastach i na dachach wysokich, miejskich budynków. W Berlinie ule z pszczołami miały znajdować się na dachu domu poselskiego już za czasów Republiki Weimarskiej.

Czy miejskie środowisko jest odpowiednie dla pszczół? Miasto jest idealnym środowiskiem dla pszczoły miodnej. W miastach nie stosuje się chemicznych środków ochrony roślin, występuje też o wiele więcej dzikich gatunków roślin, z których pożytek czerpią pszczoły.

Zobacz: Dobre pszczoły w miastach

W miejskich parkach, prywatnych ogrodach, balkonach i na dachowych tarasach kwitną o różnych porach roku najróżniejsze rośliny, więc pszczoły znajdują wystarczającą ilość pokarmu od wiosny po jesień. Hodowla pszczół daje się łatwo pogodzić z miejską codziennością, bo pszczoły karmią się same i nie wymagają zbyt wiele czasu od hodowcy. Miejskie pszczelarstwo jest więc idealnym zajęciem dla typowego mieszkańca aglomeracji.

Badanie w Wielkiej Brytanii w ramach kampanii Bee Part Of, zorganizowane przez BBC i organizację National Trust, dowiodło, że pożywienie pszczół żyjących w miastach i ich okolicach jest zdrowsza i bogatsze, niż dieta pszczół z obrębu gospodarstw wiejskich.

Hodowla miejskich pszczół jest od lat praktykowana w wielu aglomeracjach na całej kuli ziemskiej. Dachy budynków Londynu, Berlina, Sztokholmu i Nowego Jorku pełne są pszczelich uli.

poniedziałek, 29 września 2014

Przyjaciel Multipor na filmach

Seria krótkich filmów Twój Przyjaciel Multipor to konsekwentna kontynuacja edukacyjnego projektu video, który jest realizowany przez Xella Polska na platformie YouTube.pl pod nazwą BudowanePL.

Video prezentuje izolację ścian mieszkań Multiporem z bliska i z… bardzo bliska. Multipor stosowany jest do ocieplenia od wewnątrz, więc nie zobaczymy go stojąc na ulicy. Dlatego powstała seria krótkich filmów, dostępnych na playliście Twój Przyjaciel Multipor:Dlaczego coraz częściej znajduje zastosowanie ocieplanie od wewnątrz? Bo jest to praktyczne i efektywne, gdy izolacja od strony zewnętrznej jest niemożliwa lub niewskazana.

Multipor staje się wszechobecny! To dlatego że nadaje się do zastosowania w każdym miejscu w Polsce. Nie ma też znaczenia, czy izolowane jest mieszkanie w bloku wielorodzinnym, czy w kamienicy. Multiporem można izolować mieszkania na parterze, piętrze, czy też na poddaszu.

Nagrania z procesu docieplania Multiporem pochodzą z kilku izolowanych mieszkań rozsianych po całej Polsce. Filmy prezentują więc zastosowanie płyt Multipor z punktu widzenia mieszkańców niedogrzanych mieszkań.

Nagrania udokumentowały przyczyny zastosowania ocieplenia od wewnątrz oraz łatwy sposób docieplenia ścian w mieszkaniach. Na filmach nie znajdziemy jednak specjalistycznego nazewnictwa oraz danych technicznych. Takie informacje znajdziesz na karcie produktu Multipor na ytong-silka.pl.

Nagrania w ramach cyklu Twój Przyjaciel Multipor pochodzą z najróżniejszych pór roku, bo izolację wykonuje się wewnątrz pomieszczeń. Dlatego ani zima, ani warunki atmosferyczne nie są przeciwwskazaniem do ocieplenia od wewnątrz przy zastosowaniu płyt Multipor.

poniedziałek, 22 września 2014

EnergoMocni.pl

Dlaczego powstał projekt Energomocni.pl skierowany do wykonawców budowlanych w Polsce?

Ytong i Silka jako pierwsze posiadały istotne i kopiowane przez innych producentów udogodnienia, które przyspieszały i ułatwiały pracę na budowie. Jako pierwsze materiały budowlane posiadały przemyślane rozwiązania wspierające pracę na budowie, czyli system pióro-wpust i uchwyty montażowe w bloczkach.

Ergonomia pracy na budowie zawsze była jednym z priorytetów Xella. Wdrażane w procesie produkcji materiały budowlane, wsparcie podczas montażu montażu oraz warsztaty dla ekip budowlanych,

To wszystko umożliwiało wzrost komfortu pracy na budowie i skrócenie czasu wznoszenia budynku.

Współczesne grupy wykonawców budowlanych to zespoły posiadające odpowiednie kwalifikacje, niezbędne do wykonywania coraz bardziej skomplikowanych zadań budowlanych. Wykonawcy budowlani dysponują więc coraz bardziej zaawansowanymi narzędziami oraz posiadają umiejętności w obsłudze profesjonalnego sprzętu.

Praca budowlańca na ogół jest sezonowa, tak jak funkcjonowanie całej branży budowlanej. Często zajęcie wykonawcy na budowie wiąże się z wielodniowym pobytem poza domem, wydłużonym czasem pracy w ciągu doby oraz solidnym wysiłkiem fizycznym. Wykonawca wznosząc budynek na otwartej przestrzeni musi bez emocji znosić kaprysy pogody i solidnie wykonywać swoje zadanie.

Fachowe wykonawstwo odgrywa niezwykle ważną rolę podczas budowy. Prawidłowe wymurowanie bloczków zapewni najwyższej jakości właściwości w zakresie energooszczędności, wytrzymałości i akustyki budynki.

Ddoceniając rolę wykonawców budowlanych w procesie budownictwa energooszczędnego, Xella Polska wystartowała z projektem Energomocni.pl.

Rozwijające się dynamicznie budownictwo energooszczędne ma szansę na rozwój, nie tylko dzięki odpowiednim materiałom budowlanym, ale również za sprawą profesjonalnych ekip wznoszących domy przyszłości. Precyzja, sumienność i dogłębna znajomość technologii budowlanych to cechy charakteryzujące coraz więcej firm wykonawczych na polskim rynku.

Chociaż współczesne budownictwo posiada coraz więcej udogodnień wspierających pracę ekip budowlanych, to jednocześnie wymaga bezustannego podnoszenia kwalifikacji. Trudno przecież wyobrazić sobie rozwój budownictwa energooszczędnego w Polsce bez rosnących umiejętności wszystkich specjalistów branży budowlanej. Pojawiające się nowe technologie budowlane są opracowywane przez naukowców, potem trafiają na rynek dzięki producentom, ale to właśnie firmy wykonawcze pierwsze je poznają, wdrażają nowatorskie pomysły i często odkrywają zarówno ich zalety, jak i wady.

Dlatego dla ekip budowlanych specjalizujących się w budownictwie energooszczędnym Xella Polska skierowała projekt Energomocni.pl.

Zarejestrowani na stronie internetowej Energomocni.pl wykonawcy budowlani mogą liczyć na różnorodne wsparcie, promocje i atrakcyjne gadżety.

czwartek, 18 września 2014

Uważaj na swój sen

Praca zawodowa, przeciążenie nauką, a czasami nadmiernie skomasowane obowiązki rodzinne mogą prowadzić do zaburzeń naszego snu. Sen ma ogromne znaczenie dla naszego samopoczucia. Jest dla naszego organizmu tak samo ważny, jak powietrze, którym oddychamy.

Przesadnie wydłużając sen pozbawiamy się jego największej, zdrowotnej wartości. Skracając swój czas snu możemy doprowadzić do sytuacji, która może być dla nas nie do zniesienia.

Przypadek Petera Trippa i jego bezsenności mówi nam wiele o roli snu. Tripp uczestniczył w bezsennym maratonie czuwania. Jednocześnie wykonywał w ramach kampanii związanej z maratonem bez przerwy swoją pracę (wakeathon) dla rozgłośni radiowej. Wszystko to dla poparcia pewnej społecznej akcji.

Popularny DJ radiowy, Peter Tripp znalazł się w czasie swojego społecznego manifestu pod obserwacją zaciekawionych efektami braku snu lekarzy. Specjaliści medyczni monitorowali zmiany w jego funkcjonowaniu poznawczym oraz zmiany metaboliczne w organizmie. Stan, którego doświadczył podczas eksperymentu Peter Tripp medycyna określa deprywacją snu.

Peter Tripp spontanicznie uczestniczył w badaniu i nie przewidywał jego fatalnych skutków. Początkowo, zaczynając od pierwszej nieprzespanej nocy odczuwał nasilające się halucynacje wzrokowe. Mijały kolejne doby, a on roztrzęsiony, zachowywał się coraz bardziej niczym narkoman na głodzie heroinowym.

Już po 100 godzinach bezsennego maratonu lekarze wykryli bardzo poważne problemy z jego pamięcią. Dodatkowo, nasilające się halucynacje wywoływały u Petera niespodziewane i silne ataki paniki oraz agresji.

Czuwający DJ zachowywał się coraz bardziej obsesyjnie i dziwacznie wobec otoczenia. Popadał w paranoję, podejrzewając lekarzy o próby pozbawienia go życia.

Po przekroczeniu 150 godzin maratonu czuwania jego relacje ze światem zewnętrznym poważnie osłabły, zdaniem niektórych zachowywał się czasami somnambulicznie. Peter Tripp sprawiał chwilami wrażenie czuwającego, tymczasem wykonywane przez lekarzy zapisy czynności bioelektrycznej jego mózgu były charakterystyczne dla snu. Eksperyment przerwano po 200 godzinach.

Źródło: Wyśpij się! Przypadek Petera Trippa

czwartek, 4 września 2014

Stan miejskiej architektury

Człowiek chce żyć wygodnie. Miejsce jego mieszkania, pracy i wypoczynku ma otaczać ładna okolica. Niestety – ładna – czyli subiektywnie odbierana rzeczywistość, która jednym się podoba, a innym nie podoba. Pragnąc więc pięknej przestrzeni, pozbawionej szarości i starości, człowiek morduje miasta.

W jaki sposób można współcześnie mordować metropolie? Takiej zbrodni można dokonać przy użyciu kolorowej, agresywnej elewacji zabijającej architekturę miasta. Karta Ateńska opublikowana pod przewodnictwem Le Corbusiera w 1931 zwracała uwagę na potrzebę uwypuklenia miejskich zabytków. Zalecano przy wznoszeniu budowli respektowanie charakteru i oblicza miasta – przede wszystkim w sąsiedztwie zabytków. Ich otoczenie powinno być przedmiotem szczególnej troski ze względu na samopoczucie mieszkańców współczesnych miast.

Le Corbusier nie był jednak jasnowidzem i nie przewidział, że człowiek współczesny w potrzebie udoskonalania przestrzeni prześcignie najśmielsze postulaty Karty Ateńskiej.

Nie wiedział, że sprawny urzędnik i swawolny właściciel przepoczwarzą rzeczywistość w świat, w którym nic już nie będzie stare. Bo stare jest złe. Może przypominać człowiekowi o śmierci. Dlatego stosujemy gdzie popadnie kolorowe elewacje.

Zobacz: Agresywne elewacje bez fasad

Tymczasem ściana dostojnej kamienicy jest nie tylko dowodem przemijania, ale również żywym świadectwem kultury i historii miasta. Unikalna ściana pokryta styropianem i fosforyzującą elewacją ukryję prawdę o tym, że świat się starzeje, ale również prawdę o tym, jakie były dzieje miasta. Człowiek bez historii jest tymczasem, jak drzewo bez korzeni.

piątek, 29 sierpnia 2014

Ocieplenie pomieszczeń

Nadchodząca jesień przypomina o nie satysfakcjonującym mieszkańców komforcie cieplnym wielu budynków w Polsce. Brak docieplenia powoduje nie tylko ucieczki ciepła i chłód w pomieszczeniach, ale przede wszystkim tragicznie odbija się na zdrowiu mieszkańców. Jak więc ocieplać?

Ocieplenie od zewnątrz powoduje, że ściana izolowana jest od czynników zewnętrznych. Zimą ściana nie jest więc narażona na niskie temperatury, a latem na wysokie.

Coraz częściej jednak przychylność zyskuje ocieplenie od wewnątrz w technologii Multipor. W przypadku ocieplenia od wewnątrz występuje sytuacja odwrotna. Ściana ma styczność z temperaturami na zewnątrz, ale jest jednocześnie izolowana od powietrza wewnętrznego.

Co dzięki temu uzyskujemy w mieszkaniu? Szybkie ogrzewanie pomieszczeń, gdy jednocześnie powierzchnia wewnętrzna ścian wykazuje się równomiernym rozkładem temperatury.

Ocieplanie od wewnątrz w technologii Multipor jest rozwiązaniem stosowanym wtedy, gdy docieplenie od strony zewnętrznej jest niemożliwe, a właściciele mieszkania zamierzają poprawić komfort cieplny i obniżyć rachunki za ogrzewanie.

Ociepleniem od wewnątrz będą więc zainteresowani właściciele mieszkań w budynkach, w których spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa zwleka z izolacją.

Ponadto, izolacja od wewnątrz okazuje się idealnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy nie chcemy niszczyć architektonicznych zabytków poprzez dewastację ich fasad.

niedziela, 10 sierpnia 2014

Chora przestrzeń miasta

Miasta przepełniają się ludźmi, chociaż nie są do tego dostosowane. Mike Davis pisał kilkanaście lat temu we wstępie do swojej publikacji Planeta slumsów, że obecnie w miastach mieszka 3, 3 miliarda ludności, czyli więcej, niż cały świat liczył w czasach, kiedy John F. Kennedy zasiadał na fotelu prezydenta USA. Nad chorobą miasta pochyla się serwis DobryStan.pl w artykule Chore życie w mieście.

Mieszkańcy miast nie radzą sobie ze stresem tak dobrze, jak mieszkańcy wsi. Niezależne badania to potwierdzające prowadzone są od lat w wielu miejscach na świecie. Również występowanie zaburzeń lękowych i depresji ma miejsce w mieście o wiele częściej, niż na wsi. Podobno mózg człowieka nadal nie dostosował się do życia w zurbanizowanym środowisku.

Miasto nauczyło się żyć po swojemu. Stało się organizmem, który chociaż jest zintegrowany z ludźmi, to jednak bardzo często pasożytuje na nich. W mieście trudniej jest zachować zdrowie fizyczne i zapewnić sobie komfort psychiczny. Statystyki udowadniają również, że kradzieże i rozboje są dużo bardziej prawdopodobne w miejskich aglomeracjach, niż na wiejskim odludziu.

Próby ratowania człowieka w mieście podejmuje się od wielu lat. Już w 1933 Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej (CIAM) uchwalił Kartę Ateńską. Dokument proponował humanizację przepisów i zasad projektowania urbanistycznego. Karta Ateńska powstałą pod przewodnictwem Le Corbusiera, wybitnego francuskiego architekta, urbanisty, twórcy modernizmu.

Zobacz całość w artykule Chore życie w mieście.

niedziela, 3 sierpnia 2014

Ściana coraz cieplejsza

Straty ciepła przez ściany zewnętrzne to coraz poważniejsze uszczuplanie kieszeni właścicieli domów, bo drożeją wszystkie sposoby ogrzewania domu. Tymczasem według specjalistów z Xella Polska straty te mogą wynosić 30% w ogólnym bilansie energetycznym domu jednorodzinnego.

Izolacyjność ścian jest więc cechą, która może mieć ogromny wpływ na ponoszone koszty ogrzewania budynku.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zaostrzyło zdecydowanie wymagania termoizolacyjności budynków. Od 2014 obowiązują zmienione przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czym jest izolacyjność cieplna przegrody? Określa się ją za pomocą współczynnika przenikania ciepła U.

Współczynnik U, czyli współczynnik przenikania ciepła to parametr oznaczony symbolem U, podawany w jednostkach W/(m2K). Współczynnik U określa wielkość przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię danej przegrody budowlanej, jeśli po dwóch jej stronach panuje różnica temperatur w wysokości 1K.

Niska wartość współczynnika U oznacza, że ubytki ciepła będą niewielkie, co będzie miało ogromny wpływ na nasze przyszłe rachunki za ogrzewanie. Wartość współczynnika U zależy od rodzaju i grubości ściennego materiału budowlanego oraz od charakteru ściany.

Producenci poszczególnych materiałów podają wartości obu współczynników dla produkowanych przez nich materiałów budowlanych.

Wybierając materiał budowlany na ściany naszego wymarzonego domu, powinniśmy szukać takich, które mają jak najniższy współczynnik przewodzenia ciepła λ.

Należy zwrócić także uwagę na bezwładność termiczną materiału, która jest związana z dłuższym czasem oddawania ciepła przez ściany. Właściwości cieplne zmieniają się przede wszystkim, w zależności od technologii budowy, rodzaju i grubości warstwy izolacyjnej ścian oraz szczelności konstrukcji.

Inną bezwładność cieplną będzie miał dom murowany, a zupełnie inną bezwładność cieplną uzyska dom szkieletowy wybudowany z drewna.


poniedziałek, 21 lipca 2014

Jak leczyć branżę budowlaną z choroby alkoholowej?

W przekroju grup zawodowych najczęściej przyznających się do problemu z nadużywaniem alkoholu pierwsze miejsce zajmują w Polsce od wielu lat robotnicy budowlani, tak też było w 2013 (Diagnoza Społeczna 2013, Czapiński J., Panek T.).

Oczywiście, deklaratywność, czyli przyznawanie się do problemu nie musi być jednoznaczne z faktem, że grupy zawodowe wykwalifikowanych oraz niewykwalifikowanych wykonawców budowlanych mają największy procent uzależnionych od alkoholu. Zastanawiająca jest m.in. bardzo niska deklaratywność problemu alkoholowego wśród zawodowych żołnierzy i innych służb mundurowych.

Tym niemniej, alkohol to problem branży budowlanej. Specyfika wykonywanych prac, ich odbiór oraz sezonowość bardzo mocno umacniają stereotyp, który znajduje odbicie w diagnozie społecznej. Budowlańcy piją alkohol i w jakiś sposób to współtworzy etos tej branży, niestety.

Choroba alkoholowa jest jednym z najtrudniej leczonych schorzeń. Małe zróżnicowanie ofert terapeutycznych oraz dominacja programów, których głównym celem jest abstynencja, cel trudny do osiągnięcia powodują, że tylko co dziesiąty chory w Europie podejmuje się terapii.

Choroba alkoholowa to jedno z najstarszych i nadal najmniej znanych uzależnień. Ciąg alkoholowy alkoholu pozostawia na ogół nieodwracalne skutki dla zdrowia i życia. Powikłania mogą mieć zarówno charakter psychiczny, jak i fizyczny.

Mechanizm powstawania uzależnienia nie został do końca wyjaśniony. Ma jednak bezpośredni związek z nadużywaniem alkoholu, więc abstynencja jest najbezpieczniejszym i najskuteczniejszym celem terapii. Jest jednak zbyt trudna - nieosiągalna dla większości uzależnionych pacjentów.

Alkohol tkwi silnie w kulturze i tradycji. Wyrządza potężne szkody, jest jednak substancją legalną i powszechnie akceptowaną. Picie alkoholu jest w naszej cywilizacji częścią codziennego życia. Również w branży budowlanej.

Z pełną świadomością takiej sytuacji, Komisja Europejska w 2013 wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie całej Unii Europejskiej leku o nazwie Selincro.

Czym jest Selincro? To handlowa nazwa substancji nalmefen. Lek może być stosowany jako pomoc w zmniejszeniu spożycia alkoholu u osób dorosłych uzależnionych od alkoholu.

Nalmefen to organiczny związek chemiczny, będący antagonistą receptorów opioidowych. Według zaleceń znajdujących się na ulotce dolekowej, Selincro należy stosować tylko z jednoczesnym wsparciem psychologiczno-społecznym oraz wyłącznie u osób, które nie wykazują fizycznych objawów odstawienia i nie wymagają natychmiastowej detoksykacji.

Jak działa Selincro? Selincro jest pierwszym lekiem zarejestrowanym w celu redukcji spożycia alkoholu. Po spożyciu, alkohol aktywuje układ nagrody w mózgu poprzez bezpośrednie podniesienie poziomu neuroprzekaźnika nazywanego dopaminą. Powtarzająca się ekspozycja na działanie alkoholu może po pewnym czasie zmienić równowagę w chemii mózgu – osoba pijąca coraz mocniej pragnie kontaktu z alkoholem.

W układach motywacyjnych mózgu, który nie jest uzależniony od alkoholu istnieje równowaga między sygnałem STOP i sygnałem GO. Sygnał STOP stanowi przeciwwagę dla sygnału GO. Sygnał STOP powstrzymuje chęć do dalszego picia. Choroba alkoholowa powoduje zachwianie równowagi i dominacje sygnału GO.

Selincro, a w zasadzie jego substancja czynna, czyli nalmefen, przyłącza się do określonych receptorów opioidowych w mózgu. Jego zadaniem jest przywrócenie równowagi pomiędzy sygnałami STOP i GO w mózgu osoby uzależnionej od picia alkoholu.

niedziela, 13 lipca 2014

Technologie budowlane na potrzeby recyklingu

Technologie budowlane to jeden z elementów progresu charakteryzującego naszą cywilizację. Rozwiązania dla budownictwa personalizują się, ulepszają i zmieniają coraz szybciej.

Produkujemy potężne ilości śmieci. Jednak nie tylko w śmieciach nie utoniemy, ale pozwolimy wielu instytucjom i osobom na nich zarobić. Nic więc dziwnego, że pojawiły się technologie i rozwiązania budowlane dedykowane właśnie zakładom przetwarzania odpadów.

Elementy zbrojone Ytong to doskonały materiał budowlany na potrzeby zakładów przetwarzania odpadów, w tym kompostowni i pieczarkarni. Zbrojone elementy ścienne Ytong są przeznaczone do wznoszenia masywnych, termoizolujących ścian osłonowych w przemysłowym budownictwie.

System elementów zbrojonych Ytong tworzy konstrukcję, których ściany posiadają odporność ogniową EI 360 już przy grubości 15 cm (dla elementów murowych drobnowymiarowych najwyższa klasa to EI 240) oraz odporność ogniową REI 240 przy grubości 20 cm.

Czy warto inwestować myśl technologiczną na potrzeby… śmieci? Serwis internetowy ZdrowaBudowa.pl przypomina w artykule Biznes budowany na śmieciach, o przedsiębiorczych imperiach, które produkują prąd z odpadów, czy też odzyskują złoto i platynę ze sprzętu elektronicznego.

Elementy zbrojone Ytong są dedykowane nie tylko potężnym inwestycjom recyklingowym, ale małym, dochodowym jednak przedsięwzięciom, jak chociażby całoroczna uprawa pieczarek na kompostowniku.

Pieczarka prawie nie rośnie w środowisku naturalnym, tak lubianym przez inne grzyby. Znajdziemy jednak pieczarki na nawożonych obornikiem polach, parkach oraz właśnie na stosach kompostowych.

Chociaż pieczarka jest grzybem o odmiennych, niż inne grzyby potrzebach, to jej uprawa jest dość łatwa. Jeśli już posiadamy kompostownik, to łatwo przekształcić go w miejsce uprawy pieczarek, czyli w pieczarkarnię.


wtorek, 8 lipca 2014

Natura spotyka technologię

Postęp technologiczny idzie obecnie w parze z dostępem do informacji. Konsument jest coraz bardziej świadomy – wie, czego chce. Kupuje określoną żywność, wybiera odpowiednie samochody, podróżuje – i interesuje się tym, z czego skonstruowano najbliższą jemu oraz jego rodzinie przestrzeń - czyli dom lub mieszkanie.

Inwestorzy indywidualni w Europie w XXI wieku bardzo dokładnie analizują skład poszczególnych materiałów budowlanych. Informacje o wpływie na ludzkie zdrowie określonych składników znajdujących się w materiałach budowlanych są szeroko i gęsto komentowane.

Holistyczne podejście do zdrowia zgrało się z masową konsumpcją na wielu poziomach. Również w budownictwie. Nie wiemy w roku 2014, czy stawiamy dom na całe nasze życie, ale chcemy, żeby nasza rodzina odczuwała w nim pełen komfort. Materiały budowlane, z których stawiane są domy i mieszkania powinny być zdrowe, naturalne i bezpieczne.

Tam, gdzie natura napotkała technologię pojawił się beton komórkowy. Do produkcji bloczków z betonu komórkowego Ytong stosuje się surowce naturalne, takie jak piasek, wapno, woda oraz niewielkie ilości cementu i anhydrytu. Skład ten decyduje o zdrowotności materiału i znikomej promieniotwórczości naturalnej bloczków.

Jak powstaje beton komórkowy? Środek porotwórczy wchodzi w reakcję z wodorotlenkiem wapniowym. W technologicznym procesie spulchnia masę, umożliwiając powstanie milionów niewielkich porów.

Beton komórkowy bazuje na naturalnych właściwościach surowców, ale ich uwypuklenie następuje w zaawansowanym, progresywnym zakładzie produkcyjnym. Dokładny dobór surowców oraz staranny proces technologiczny ze sterowanym komputerowo systemem dozowania pozwalają na produkcję jednorodnego materiału o bardzo dobrych i stałych parametrach. W trosce o nasze zdrowie.

sobota, 5 lipca 2014

Wieża Hundertwassera

Kiedy wczesną jesienią 2007 - czyli już niemal siedem lat temu - wystartował blog Architektura i Budownictwo,  jego pierwszy wpis poświęcony został wybitnemu artyście. Był nim architekt Friedensreich Hundertwasser. Urodził się on 15 grudnia 1928 w Wiedniu, a zmarł 19 lutego 2000.

Już w latach 50 ubiegłego stulecia w pracach Hundertwassera pojawia się charakterystyczny element  - spirala. Bowiem Friedensreich Hundertwasser nienawidził linii prostej. Architekt uważał ją za niemoralną i bezbożną. Hundertwasser używał niekonwencjonalnych i radykalnych metod do ilustrowania poglądów, co spotykało się z brakiem zrozumienia i krytyką. Tym niemniej, architektura zaproponowana przez Hudertwassera ma miliony zachwyconych nią zwolenników na całym świecie.Wieża Hundertwassera powstała w tysiącletnim Abensbergu, we Frankonii, jako nowa siedziba 700-letniego browaru Weissbierbrauerei Kuchlbauer. Co ciekawe, piwa z browaru Weissbierbrauerei Kuchlbauer są dostępne w Polsce w sklepie internetowym BioPiwo.pl.

Wieża docelowo miała być budynkiem o 70 m wysokości. Obniżono jednak wysokość wieży z 70 metrów znajdujących się w projekcie do 34,19 metrów. Wieża Hundertwassera nie przewyża dzięki temu wzniesionego w 1380 kościoła parafialnego.

Hundertwasser wykreował coś na kształt spiralnej łodygi. Wyrastają z niej najróżniejsze elementy - drzewa, kule, balkoniki. Wieża swoją strukturą i kolorami wydaje się być pokryta kilkoma warstwami, co przypomina teorię Hundertwassera. Według Friedensreicha Hundertwassera każdy człowiek ma pięć skór: skórę naturalną, ubranie, dom, środowisko społeczne i planetę, które odkrywa w poszczególnych etapach swojego życia.

niedziela, 18 maja 2014

Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie psychiczne jest niebezpieczne. Alkohol aktywuje w mózgu układ nagrody poprzez podniesienie poziomu neuroprzekaźnika - dopaminy. Przegrywamy w walce z chorobą alkoholową. Lata pracy specjalistów doprowadziły nas do sytuacji, w której okazuje się, że nie ma uniwersalnej metody leczenia.

Powtarzająca się ekspozycja na działanie alkoholu, ale też innej substancji uzależniającej może doprowadzić do zaburzenia równowagi w chemii mózgu. Polega to na tym, że osoba uzależniona coraz mocniej i mocniej pragnie kontaktu z uzależniającą substancją.

W jaki sposób więc niwelować to głęboko w mózgu osadzone pragnienie? Analizowanie poszczególnych przypadków choroby alkoholowej dowodzi, że cel terapii może być różnorodny. Celem niektórych pacjentów była całkowita abstynencja, jak też zmiana miejsca zamieszkania, a nawet zmiana wykonywanej pracy zawodowej. Dla innych celem okazuje się całkowita abstynencja, ale bez potrzeby zmian w otoczeniu społecznym.

Zdarzają się też pacjenci, którym jednak wystarczy ograniczenie picia alkoholu oraz odzyskanie kontroli nad jego spożywaniem. Czyli – Pij Mniej.

Abstynencja na pewno jest podstawowym celem terapii uzależnień. Ciąg alkoholowy, czyli długotrwałe spożywanie alkoholu pozostawia często nieodwracalne skutki dla zdrowia i życia człowieka.

Zaprzestanie spożywania alkoholu często redukuje w pewnym stopniu problemy zdrowotne związane ze skutkami wcześniejszego nadużywania alkoholu oraz na ogół poprawia jakość życia.

Alkohol jest legalną i powszechnie akceptowaną substancją spożywczą. Spożywanie alkoholu jest w naszej cywilizacji częścią codziennego życia społecznego. Brak umiejętności, a czasami autentyczny brak możliwości odmawiania spożywania alkoholu w trakcie spotkań towarzyskich lub zawodowych może wykluczać jednostkę poza nawias życia społecznego.

Bez zmiany postaw społecznych nie można więc skazywać na brak wsparcia medycznego olbrzymiej części uzależnionych od alkoholu tylko dlatego, że nie potrafią funkcjonować w całkowitej abstynencji. Próbują jednak pić mniej i redukować spożycie alkoholu.