poniedziałek, 21 lipca 2014

Jak leczyć branżę budowlaną z choroby alkoholowej?

W przekroju grup zawodowych najczęściej przyznających się do problemu z nadużywaniem alkoholu pierwsze miejsce zajmują w Polsce od wielu lat robotnicy budowlani, tak też było w 2013 (Diagnoza Społeczna 2013, Czapiński J., Panek T.).

Oczywiście, deklaratywność, czyli przyznawanie się do problemu nie musi być jednoznaczne z faktem, że grupy zawodowe wykwalifikowanych oraz niewykwalifikowanych wykonawców budowlanych mają największy procent uzależnionych od alkoholu. Zastanawiająca jest m.in. bardzo niska deklaratywność problemu alkoholowego wśród zawodowych żołnierzy i innych służb mundurowych.

Tym niemniej, alkohol to problem branży budowlanej. Specyfika wykonywanych prac, ich odbiór oraz sezonowość bardzo mocno umacniają stereotyp, który znajduje odbicie w diagnozie społecznej. Budowlańcy piją alkohol i w jakiś sposób to współtworzy etos tej branży, niestety.

Choroba alkoholowa jest jednym z najtrudniej leczonych schorzeń. Małe zróżnicowanie ofert terapeutycznych oraz dominacja programów, których głównym celem jest abstynencja, cel trudny do osiągnięcia powodują, że tylko co dziesiąty chory w Europie podejmuje się terapii.

Choroba alkoholowa to jedno z najstarszych i nadal najmniej znanych uzależnień. Ciąg alkoholowy alkoholu pozostawia na ogół nieodwracalne skutki dla zdrowia i życia. Powikłania mogą mieć zarówno charakter psychiczny, jak i fizyczny.

Mechanizm powstawania uzależnienia nie został do końca wyjaśniony. Ma jednak bezpośredni związek z nadużywaniem alkoholu, więc abstynencja jest najbezpieczniejszym i najskuteczniejszym celem terapii. Jest jednak zbyt trudna - nieosiągalna dla większości uzależnionych pacjentów.

Alkohol tkwi silnie w kulturze i tradycji. Wyrządza potężne szkody, jest jednak substancją legalną i powszechnie akceptowaną. Picie alkoholu jest w naszej cywilizacji częścią codziennego życia. Również w branży budowlanej.

Z pełną świadomością takiej sytuacji, Komisja Europejska w 2013 wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie całej Unii Europejskiej leku o nazwie Selincro.

Czym jest Selincro? To handlowa nazwa substancji nalmefen. Lek może być stosowany jako pomoc w zmniejszeniu spożycia alkoholu u osób dorosłych uzależnionych od alkoholu.

Nalmefen to organiczny związek chemiczny, będący antagonistą receptorów opioidowych. Według zaleceń znajdujących się na ulotce dolekowej, Selincro należy stosować tylko z jednoczesnym wsparciem psychologiczno-społecznym oraz wyłącznie u osób, które nie wykazują fizycznych objawów odstawienia i nie wymagają natychmiastowej detoksykacji.

Jak działa Selincro? Selincro jest pierwszym lekiem zarejestrowanym w celu redukcji spożycia alkoholu. Po spożyciu, alkohol aktywuje układ nagrody w mózgu poprzez bezpośrednie podniesienie poziomu neuroprzekaźnika nazywanego dopaminą. Powtarzająca się ekspozycja na działanie alkoholu może po pewnym czasie zmienić równowagę w chemii mózgu – osoba pijąca coraz mocniej pragnie kontaktu z alkoholem.

W układach motywacyjnych mózgu, który nie jest uzależniony od alkoholu istnieje równowaga między sygnałem STOP i sygnałem GO. Sygnał STOP stanowi przeciwwagę dla sygnału GO. Sygnał STOP powstrzymuje chęć do dalszego picia. Choroba alkoholowa powoduje zachwianie równowagi i dominacje sygnału GO.

Selincro, a w zasadzie jego substancja czynna, czyli nalmefen, przyłącza się do określonych receptorów opioidowych w mózgu. Jego zadaniem jest przywrócenie równowagi pomiędzy sygnałami STOP i GO w mózgu osoby uzależnionej od picia alkoholu.

niedziela, 13 lipca 2014

Technologie budowlane na potrzeby recyklingu

Technologie budowlane to jeden z elementów progresu charakteryzującego naszą cywilizację. Rozwiązania dla budownictwa personalizują się, ulepszają i zmieniają coraz szybciej.

Produkujemy potężne ilości śmieci. Jednak nie tylko w śmieciach nie utoniemy, ale pozwolimy wielu instytucjom i osobom na nich zarobić. Nic więc dziwnego, że pojawiły się technologie i rozwiązania budowlane dedykowane właśnie zakładom przetwarzania odpadów.

Elementy zbrojone Ytong to doskonały materiał budowlany na potrzeby zakładów przetwarzania odpadów, w tym kompostowni i pieczarkarni. Zbrojone elementy ścienne Ytong są przeznaczone do wznoszenia masywnych, termoizolujących ścian osłonowych w przemysłowym budownictwie.

System elementów zbrojonych Ytong tworzy konstrukcję, których ściany posiadają odporność ogniową EI 360 już przy grubości 15 cm (dla elementów murowych drobnowymiarowych najwyższa klasa to EI 240) oraz odporność ogniową REI 240 przy grubości 20 cm.

Czy warto inwestować myśl technologiczną na potrzeby… śmieci? Serwis internetowy ZdrowaBudowa.pl przypomina w artykule Biznes budowany na śmieciach, o przedsiębiorczych imperiach, które produkują prąd z odpadów, czy też odzyskują złoto i platynę ze sprzętu elektronicznego.

Elementy zbrojone Ytong są dedykowane nie tylko potężnym inwestycjom recyklingowym, ale małym, dochodowym jednak przedsięwzięciom, jak chociażby całoroczna uprawa pieczarek na kompostowniku.

Pieczarka prawie nie rośnie w środowisku naturalnym, tak lubianym przez inne grzyby. Znajdziemy jednak pieczarki na nawożonych obornikiem polach, parkach oraz właśnie na stosach kompostowych.

Chociaż pieczarka jest grzybem o odmiennych, niż inne grzyby potrzebach, to jej uprawa jest dość łatwa. Jeśli już posiadamy kompostownik, to łatwo przekształcić go w miejsce uprawy pieczarek, czyli w pieczarkarnię.


wtorek, 8 lipca 2014

Natura spotyka technologię

Postęp technologiczny idzie obecnie w parze z dostępem do informacji. Konsument jest coraz bardziej świadomy – wie, czego chce. Kupuje określoną żywność, wybiera odpowiednie samochody, podróżuje – i interesuje się tym, z czego skonstruowano najbliższą jemu oraz jego rodzinie przestrzeń - czyli dom lub mieszkanie.

Inwestorzy indywidualni w Europie w XXI wieku bardzo dokładnie analizują skład poszczególnych materiałów budowlanych. Informacje o wpływie na ludzkie zdrowie określonych składników znajdujących się w materiałach budowlanych są szeroko i gęsto komentowane.

Holistyczne podejście do zdrowia zgrało się z masową konsumpcją na wielu poziomach. Również w budownictwie. Nie wiemy w roku 2014, czy stawiamy dom na całe nasze życie, ale chcemy, żeby nasza rodzina odczuwała w nim pełen komfort. Materiały budowlane, z których stawiane są domy i mieszkania powinny być zdrowe, naturalne i bezpieczne.

Tam, gdzie natura napotkała technologię pojawił się beton komórkowy. Do produkcji bloczków z betonu komórkowego Ytong stosuje się surowce naturalne, takie jak piasek, wapno, woda oraz niewielkie ilości cementu i anhydrytu. Skład ten decyduje o zdrowotności materiału i znikomej promieniotwórczości naturalnej bloczków.

Jak powstaje beton komórkowy? Środek porotwórczy wchodzi w reakcję z wodorotlenkiem wapniowym. W technologicznym procesie spulchnia masę, umożliwiając powstanie milionów niewielkich porów.

Beton komórkowy bazuje na naturalnych właściwościach surowców, ale ich uwypuklenie następuje w zaawansowanym, progresywnym zakładzie produkcyjnym. Dokładny dobór surowców oraz staranny proces technologiczny ze sterowanym komputerowo systemem dozowania pozwalają na produkcję jednorodnego materiału o bardzo dobrych i stałych parametrach. W trosce o nasze zdrowie.

sobota, 5 lipca 2014

Wieża Hundertwassera

Kiedy wczesną jesienią 2007 - czyli już niemal siedem lat temu - wystartował blog Architektura i Budownictwo,  jego pierwszy wpis poświęcony został wybitnemu artyście. Był nim architekt Friedensreich Hundertwasser. Urodził się on 15 grudnia 1928 w Wiedniu, a zmarł 19 lutego 2000.

Już w latach 50 ubiegłego stulecia w pracach Hundertwassera pojawia się charakterystyczny element  - spirala. Bowiem Friedensreich Hundertwasser nienawidził linii prostej. Architekt uważał ją za niemoralną i bezbożną. Hundertwasser używał niekonwencjonalnych i radykalnych metod do ilustrowania poglądów, co spotykało się z brakiem zrozumienia i krytyką. Tym niemniej, architektura zaproponowana przez Hudertwassera ma miliony zachwyconych nią zwolenników na całym świecie.Wieża Hundertwassera powstała w tysiącletnim Abensbergu, we Frankonii, jako nowa siedziba 700-letniego browaru Weissbierbrauerei Kuchlbauer. Co ciekawe, piwa z browaru Weissbierbrauerei Kuchlbauer są dostępne w Polsce w sklepie internetowym BioPiwo.pl.

Wieża docelowo miała być budynkiem o 70 m wysokości. Obniżono jednak wysokość wieży z 70 metrów znajdujących się w projekcie do 34,19 metrów. Wieża Hundertwassera nie przewyża dzięki temu wzniesionego w 1380 kościoła parafialnego.

Hundertwasser wykreował coś na kształt spiralnej łodygi. Wyrastają z niej najróżniejsze elementy - drzewa, kule, balkoniki. Wieża swoją strukturą i kolorami wydaje się być pokryta kilkoma warstwami, co przypomina teorię Hundertwassera. Według Friedensreicha Hundertwassera każdy człowiek ma pięć skór: skórę naturalną, ubranie, dom, środowisko społeczne i planetę, które odkrywa w poszczególnych etapach swojego życia.