niedziela, 28 grudnia 2014

Czy na ocieplenie domu potrzebne jest pozwolenie?

Izolacja termiczna ma za zadanie zabezpieczać budynek przed nadmierną utratą energii cieplnej. Z czasem zdarza się, że nie pełni już swojej roli jak należy. Wymaga wówczas renowacji lub kapitalnego remontu. Czy potrzebne jest wówczas pozwolenie na przeprowadzenie robót?

Wykonanie remontu lub renowacji ocieplenia na ogół nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Nie dotyczy to jedynie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków. Wówczas konieczne jest nie tylko uzyskanie stosownej zgody urzędowej, ale również zezwolenia wydanego przez konserwatora zabytku.

Pozwolenie na budowę jest także wymagane w przypadku, gdy prace budowlane dotyczą ocieplenia ścian budynku o wysokości powyżej 12 m. Większość domów jednorodzinnych jest jednak niższa. Stąd też montowanie izolacji i remonty elewacji budynku wymagają jedynie zgłoszenia.

Zgłoszenie takie powinno zostać złożone w starostwie powiatowym w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych. Powinno zawierać zakres, rodzaj i sposób wykonywania prac remontowych.

W zgłoszeniu muszą też się znaleźć informacje dotyczące daty rozpoczęcia prac. Do dokumentu powinno zostać dołączone oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości.

W przypadku budynków graniczących z inną działką niezbędne jest uzyskanie zgody jej właściciela na skorzystanie z niej w celu przeprowadzenia prac budowlanych. Należy też uzgodnić przewidywany sposób, zakres i okres wykonywanych prac. Dla tej umowy nie przewidziano żadnej szczególnej formy. Dla uniknięcia konfliktów można ją zawrzeć na piśmie.

W przypadku braku porozumienia z sąsiadem istnieje możliwość uzyskania stosownej zgody od organu administracji architektoniczno – budowlanej, czyli zazwyczaj starosty. Należy wówczas wystąpić do niego o wydanie decyzji o zezwolenie na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości.

Decyzja pozytywna będzie zawierać warunki korzystania z sąsiedniej posesji. Należy przy tym pamiętać, że wszelkie szkody wyrządzone na tej nieruchomości, jak np. zniszczenie elewacji, ogrodzenia, zasiewów, inwestor jest zobowiązany naprawić. Sposób naprawienia szkody może polegać na przywróceniu stanu poprzedniego nieruchomości lub odszkodowaniu pieniężnym.

poniedziałek, 22 grudnia 2014

Zalety i wady betonu komórkowego

Beton komórkowy jest używany zarówno w konstrukcjach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Jest to stosunkowo nowy produkt, aczkolwiek bardzo popularny. Jakie są jego wady i zalety?

Beton komórkowy jest łatwy w obróbce i szybki w montażu. Materiał może być bowiem szlifowany, cięty na wymiar, żłobiony przy użyciu standardowych narzędzi, nawet zwykłej piły. Można w niego wbijać gwoździe, jak i kołki.

Możliwe jest również wycinanie otworów. Ułatwia to znacznie budowę, szczególnie montowanie wszelkiego rodzaju instalacji. Ponadto lekkie betonowe bloki wykonane z betonu komórkowego ważą o jedną piątą mniej niż typowy beton.

Beton jest przyjazny dla środowiska. Składa się z naturalnych surowców: wapienia, piasku i wody. Beton komórkowy jest również materiałem o minimalnym stopniu radiacji. Przykładowo cegły mają poziom radiacji nawet pięciokrotnie wyższy.

Wszelkie materiały konstrukcyjne powinny charakteryzować się dobrą wytrzymałością. Beton komórkowy jest materiałem trwałym, na co wskazuje ponad stuletnia historia jego stosowania. Cechuje się dobrą wytrzymałością na ściskanie.

Beton komórkowy wykazuje też odporność na korozję biologiczną i chemiczną. Ponadto skład chemiczny betonu sprawia, że jest on odporny na skażenie mikrobiologiczne (pleśnie, grzyby i bakterie). Nie przyciąga gryzoni ani innych szkodników i nie może być przez nie zniszczony.

Więcej informacji: Beton komórkowy

Porowata struktura materiału wpływa na dużą odporność betonu na wilgoć. Jednocześnie sprawia, że jest doskonałym izolatorem cieplnym. Szczególnie niski współczynnik przenikalności cieplnej wśród betonów komórkowych ma beton komórkowy Ytong, co zawdzięcza niższej gęstości. Dlatego też ściany wykonane z tego materiału nie wymagają docieplenia.

Podobnie jak w przypadku zwykłego betonu, beton komórkowy jest ognioodporny. Pod wpływem wysokiej temperatury nie pali się, nie nagrzewa, ani nie wydziela toksycznych gazów.

Jak każdy produkt, beton komórkowy nie jest pozbawiony wad. W porównaniu z pozostałymi materiałami budowlanymi ma słabszą izolacyjność akustyczną, jak i mniejszą wytrzymałość na ściskanie. Na minus działa też duża nasiąkliwość. Stąd też nie może być stosowany do budowy pomieszczeń bardzo wilgotnych, znajdujących się poniżej poziomu gruntu.

piątek, 5 grudnia 2014

Aktywność fizyczna

Praca ekipy budowlanej to jedna z niewielu pozostałych aktywności zawodowej, której gwarantują naszemu organizmowi niezbędną ilość ruchu. Aktywność ruchowa organizmu człowieka to optymalna ilość ruchu niezbędna do rozwoju i zachowania zdrowia.

Prawidłowy przebieg procesów fizjologicznych i metabolicznych uwarunkowany jest koniecznością zapewnienia organizmowi człowieka optymalnej lub przynajmniej minimalnej ilości ruchu.

Wykonawca budowlany, czyli inaczej robotnik budowlany to osoba świadcząca pracę najemną na terenie inwestycji budowlanej. Współcześnie stosowane w branży budowlanej technologie budowlane powodują, że nie jest to już ciężka praca fizyczna pod nadzorem, ale pełne precyzji działanie wykwalifikowanych ekip na placu budowy.

Wykonawca budowlany ma zapewnioną optymalną dla organizmu ilość ruchu w ciągu czasu pracy. Siedzący w tej chwili za komputerami powinni mu pozazdrościć i dbać o zapewnienie organizmowi niezbędnego ruchu.

Aktywność fizyczna okazuje się potrzebna choremu nawet podczas choroby, bo nierzadko wiąże się z jego dobrym samopoczuciem, niezbędnym podczas terapii – przeczytaj o aktywności fizycznej w nadciśnieniu tętniczym.