wtorek, 5 lutego 2008

Zdjęcia termowizyjne

Serwis TermoDom.pl poświęcony budownictwu energooszczędnemu i pasywnemu przedstawia kolejne zdjęcia termowizyjne – tym razem zdjęcia dachów. Dach jest bardzo istotnym z punktu widzenia energooszczędności elementem budynku. Poza ochroną przed deszczem i śniegiem zapobiega on ucieczce ciepła, które w naturalny sposób unosi się ku górze budynku.

Na połaciach dachów występują też często mostki termiczne, które pojawiają się na skutek nierównomiernego, niestarannego ułożenia warstwy izolacji. Takimi miejscami narażonymi szczególnie na niechlujne wykonanie są miejsca łączenia komina z płaszczyzną dachu czy miejsca styku dachu i muru.

Zdjęcia termowizyjne na serwisie internetowym TermoDom.pl to jednak nie tylko dachy. Nieszczelne okna, błędy wykonawcze przy wykonywaniu docieplenia. Jakie jeszcze informacje możemy uzyskać dzięki obrazom z kamery termowizyjnej? Ta nowoczesna metoda pomiaru pozwala na zobaczenie tego, co na co dzień może umknąć naszej uwadze i czego gołym okiem nie widać.

Dzięki termogramom można skontrolować między innymi:

- izolacyjność termiczną okien, drzwi, bram garażowych

- poprawność montażu okien, drzwi, bram garażowych

- poprawność ułożenia izolacji termicznej

- ciągłość i izolacyjność termiczną wieńców

- szczelność zewnętrznej warstwy izolacyjnej

- grubość ocieplenia – termogram pozwala określić izolacyjność termiczną ściany oraz różnice w grubości ocieplenia poszczególnych jej miejsc

- izolacyjność termiczną fundamentów domu

- poprawność wykonania izolacji poddasza

Zdjęcia termowizyjne najlepiej wykonywać jest w okresie zimowym, gdy temperatura na zewnątrz wynosi poniżej -5 stopni C, natomiast wewnątrz budynku – około +20 stopni.

Brak komentarzy: