sobota, 29 marca 2008

Właściwości cieplne bloczków YTONG i SILKA

Czyli o tym, jak bloczki YTONG i SILKA się uzupełniają w kontekście jednej z cech Systemu 20 cm. Bowiem budując swój wymarzony dom coraz więcej ludzi zaczyna myśleć o tym, jak można realnie obniżyć koszty związane z jego ogrzewaniem. Jednym z najlepszych i najtańszych w danym momencie na rynku jest System 20cm, proponowany przez firmę Xella. System ten tworzą bloczki YTONG i SILKA.

Spośród wielu produktów budowlanych wyróżnia je biały kolor. Z pozoru są trudne do odróżnienia, bo wytwarza się je z podobnych surowców i w wyniku zbliżonych procesów produkcyjnych. Różnią się jednak zasadniczo właściwościami.

Bloki SILKA otrzymywane się z mieszaniny piasku, wapna i wody. Udział składników jest zawsze taki sam - piasek 90%, wapno 7%, woda 3%. Mieszanka wapienno-piaskowa umieszczana jest w reaktorach, gdzie ziarna piasku tracą krystaliczną strukturę powierzchni. Dojrzała masa trafia do potężnych pras, gdzie jest formowana, przyjmując ostateczny kształt bloków. Ukształtowane bloki są, podobnie jak w przypadku bloczków YTONG, transportowane do autoklawów, gdzie pod wpływem przegrzanej pary wodnej następuje proces krystalizacji.

Dzięki mrozoodporności SILKI znakomicie nadaje się ona do budowania ścian podziemia. Ma zdolność akumulacji ciepła, dzięki czemu może utrzymać stałą temperaturę przez dłuższy czas. Nie pozwala tym samym wnikać zimnu do środka budynku. SILKA ma również zdolność hydroregulacji. Dzięki tej właściwości zapewnia ona utrzymanie wilgotności wewnątrz pomieszczenia na stałym, najkorzystniejszym poziomie 40-60%. Po wybudowaniu ścian należy je odpowiednio zabezpieczyć emulsją bitumiczną.

Do produkcji bloczków YTONG stosowane się naturalne surowce: piasek, wapno, woda oraz niewielkie ilości cementu i gipsu. Ich udział jest uzależniony od gęstości i wytrzymałości materiału, który ma być uzyskany w procesie produkcyjnym. Środkiem porotwórczym, używanym do produkcji bloczków YTONG jest pasta aluminiowa. Aluminium wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem wapniowym powoduje wydzielenie się wodoru, który uchodząc z masy, spulchnia ją, wskutek czego powstają milionów małych porów.

To one wpływają na wysoką izolacyjność termiczną bloczków z YTONGA. Dzięki temu ściana wykonana z nich jest doskonałą przegrodą zewnętrzną. Jako ściana jednowarstwowa bloczki YTONG PP2/0,4 (obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła = 0,11 W/(mK)) o gr. 36,5 cm gwarantują przenikalność ciepła o wartości U = 0,29 W/(m2K). Bloczki YTONG mają najlepsze na rynku polskim i o wiele lepsze współczynniki przenikania ciepła U niż obecnie wymagane w polskich normach. Dzięki zastosowaniu tych właśnie bloczków można bez żadnego kłopotu wybudować ciepłą ścianę jednowarstwową, która nie wymaga żadnego ocieplenia.

System 20 cm w znakomity sposób wykorzystuje właściwości cieplne zarówno YTONGA jak i SILKI. Rozwiązanie to proponuje na ściany zewnętrzne użycie bloczków YTONG. Badania dowodzą, że najwięcej, bo aż 35% ciepła ucieka właśnie przez ściany zewnętrzne.

Przy użyciu Systemu 20 cm, dzięki idealnemu dopasowaniu wymiarów YTONGA i SILKI w miejscu łączenia ścian zewnętrznych z wewnętrznymi ścianami konstrukcyjnymi, nie powstają mostki termiczne. Pamiętajmy, że ciepło ucieka nie tylko przez powierzchnię cegły, czy bloczka. Mostki termiczne tworzy też zaprawa. Im jest grubsza, tym więcej ciepła ucieka. Wykorzystując System 20 cm używamy cienkowarstwowej zaprawy klejowej do łączenia poszczególnych bloczków ze sobą. Ma ona grubość 1-3 mm, pozwala to na większą dokładność i niweluje wspomniane wcześniej mostki termiczne. Cienkowarstwowa zaprawa klejowa używana jest jedynie na spoiny poziome, spoiny pionowe zastępuje system pióro-wpustów, który sprawia, iż bloczki bardzo ściśle do siebie przylegają (nawet z dokładnością do 1mm).

Dla lepszej izolacji cieplnej jednym ze sposobów jest „przemurowywanie” bloczków nawzajem ze sobą; czyli w ścianę bloczków z YTONGA wpuszcza się na głębokość, co najmniej 16,6 cm bloczki SILKA. By ograniczyć do minimum ucieczkę ciepła umieszcza się izolację termiczną od strony zewnętrznej bloczka wapienno-piaskowego. Takie połączenie sprawią, że w ścianach zewnętrznych budynku nie będą powstawać mostki termiczne a zapewni to stałą temperaturę w środku budynku i sprawi, że nakład pieniężny na ogrzanie nie będzie tak wysoki.

Nie są to jeszcze wszystkie możliwości oferowane przez System 20cm. Jednorodność termiczną możemy uzyskać stosując elementy dodatkowe o przewodności ciepła zbliżonej do bloczków, takich jak systemowe "ciepłe" nadproża, (ich izolacyjność jest pięciokrotnie wyższa niż w przypadku zwykłych belek żelbetowych) a dodatkowo ocieplane kształtki U, a także elementy docieplenia wieńca.

Jak więc możemy zaobserwować, elementy YTONG i SILKA znakomicie się uzupełniają. Budując w Systemie 20 cm, mamy pewność, że nasz dom będzie ciepły i wykonany z najwyższej klasy materiałów. Pozwoli to uniknąć nam kosztów związanych z ociepleniem i ogrzewaniem.

Brak komentarzy: