środa, 27 lutego 2008

Od 2009 r. nie będą potrzebne pozwolenia na budowę

W przypadku braku planów miejscowych, przy wydawaniu decyzji o zagospodarowaniu terenu będą uwzględniane założenia polityki miejskiej. Nowe przepisy prawa budowlanego przygotowywane przez Ministerstwo Infrastruktury zaczną obowiązywać już od przyszłego roku.

Nie będą już potrzebne pozwolenia na budowę, ponieważ wszystkie informacje o obiekcie znajdują się w planie miejscowym - wyjaśnia podsekretarz stanu w resorcie infrastruktury Olgierd Dziekoński.

Z tego powodu wniosek inwestora dotyczący zabudowania terenu musi uwzględniać założenia polityki miejskiej, która przewiduje postawienie określonych obiektów.

Plan miejscowy ma być kompromisem pomiędzy deweloperami, inwestorami, właścicielami terenu i osobami mieszkającymi w sąsiedztwie. Ponadto musi on uwzględniać sprawy związane z zasadami ochrony środowiska wynikającymi z przepisów UE.

- W tym kierunku idą zamierzone zmiany ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Chodzi o dopuszczenie mieszkańców do udziału w sporządzaniu planów, tak aby polityka przestrzenna gminy była egzekwowana w procesie inwestycyjnym - wyjaśnia Olgierd Dziekoński.

Zmiany mają pozwolić na uniknięcie późniejszych protestów sąsiadujących z inwestycją osób.

poniedziałek, 25 lutego 2008

Budowanie YTONG i SILKA - filmy

Po „Budowaniu z YTONGa" Xella Polska przygotowała kolejne dwa filmy instruktażowe: „Budowanie z SILKI" oraz „Budowa w Systemie 20 cm". Oba powstały z myślą o wykonawcach oraz prywatnych inwestorach, którzy chcieliby w przyjazny sposób zapoznać się z zasadami murowania w białej technologii.

Zainteresowani znajdą tam odpowiedzi na pytanie jak i z czego budować oraz jak powinny przebiegać poszczególne etapy budowy. Dowiedzą się, jakich materiałów użyć do budowy ścian - w zależności od ich przeznaczenia, a także, w jaki sposób wykorzystać mocne strony SILKI i YTONGa, aby ułatwić proces wykonawczy.

Autorzy filmu „Budowanie z SILKI", oprócz zaprezentowania zalet bloków SILKA, dokładnie przedstawiają poszczególne etapy budowania domu z tego materiału (ściana fundamentowa, poszczególne warstwy, narożniki, ścianki działowe, nadproża, kanały elektryczne).

Powstanie idei Systemu 20 cm było możliwe dzięki dokładności wymiarowej produktów SILKA i YTONG oraz ich jednakowej modularnej wysokości. Film „Budowa w Systemie 20 cm" pokazuje, jak System 20 cm, wykorzystując najlepsze cechy produktów obu marek, pozwala stworzyć dom dostosowany do potrzeb przyszłych mieszkańców. Połączenie mocnych stron SILKI i YTONGa daje bowiem możliwość zoptymalizowania parametrów ścian, w zależności od ich przeznaczenia. Autorzy filmu, krok po kroku, prezentują poszczególne etapy budowy (wykopy i fundamenty, ściana fundamentowa, ściany zewnętrzne - zarówno z YTONGa, jak i z SILKI; zbrojenia pod okna, narożniki w ścianach z bloków SILKA, ścianki działowe, nadproża, stropy, ściana kolankowa i ściana szczytowa oraz instalacje elektryczne).

Filmy instruktażowe pokazujące, w jaki sposób wykonać daną czynność, stają się w obecnych czasach bardzo ważnym narzędziem prezentującym produkt, pomysł, ideę - mówi Robert Janiak, Product Manager Xella Polska. - W dobie powszechnego dostępu do Internetu i coraz szybszych łączy, obraz stanowi najszybszą i najłatwiejszą formę przekazu. Dodatkową zaletą filmów są konieczne uproszczenia i filtrowanie informacji. Oglądając film instruktażowy mamy pewność, że zobaczymy wszystko to, co najważniejsze. Dopiero, kiedy zainteresuje nas konkretny szczegół, możemy zapoznać się z pełnymi danymi w instrukcji drukowanej - podsumowuje Robert Janiak.

Filmy można nabyć odpłatnie, składając zamówienie. Zwiastuny poszczególnych odcinków oraz szczegóły znajdują się na stronach:
„Budowanie z SILKI": http://www.xella.pl/html/pol/pl/7216.php
„Budowa w Systemie 20 cm": http://www.xella.pl/html/pol/pl/7220.php
„Budowanie z YTONGa": http://www.xella.pl/html/pol/pl/6726.php

piątek, 22 lutego 2008

Dom autonomiczny

Dom autonomiczny, jest to rozwinięcie idei domu pasywnego. Budynek taki nie potrzebuje zewnętrznej infrastruktury. Nie korzysta z energii dostarczanej z zewnątrz energii elektrycznej, wody i nie zdaje ścieków i nie korzysta z kanalizacji burzowej. Według zwolenników tego rozwiązania dom autonomiczny ma minimalny wpływ na środowisko.

Budynek, czy też dom autonomiczny to budynek, który został zaprojektowany i zbudowany w taki sposób, aby był w stanie funkcjonować niezależnie od zewnętrznej infrastruktury. Powinien on być niezależny od dostaw energii elektrycznej i wody z zewnątrz oraz nie wymagać odbierania ścieków i kanalizacji burzowej.

Wybudowanie takiego obiektu wiąże się z dużymi kosztami, jednak zaletami takiego rozwiązania są minimalny wpływ budynku na środowisko, niskie koszty utrzymania i większe bezpieczeństwo (niezależność od dostaw z zewnątrz, co ma znaczenie w przypadku kataklizmów wojen czy rozruchów). Szacuje się, że za taką samą kwotę, jak budynek w technologii tradycyjnej, możemy postawic dom autonomiczny o 25% mniejszy.

W praktyce uniezależnienie budynku od wszelkich dostaw z zewnątrz jest tak trudne, że prawie niemożliwe. Dotyczy to na przykład dostaw żywności. Aby taki dom nie ingerował zbytnio w życie jego mieszkańców w praktyce konieczne staje się mniej skrajne podejście do niezależności na rzecz wzrostu komfortu.

Z technicznego punktu widzenia dom autonomiczny jest podobny do domu pasywnego. Powinien zużywać jak najmniej energii do celów grzewczych i pozostałych związanych z utrzymaniem budynku. Domy autonomiczne korzystają z ogrzewania przy pomocy systemów solarnych, posiadają specjalnie skonstruowane okna i pozostałe otwory, aby zminimalizować straty energii. Poza ogrzewaniem energia słoneczna służy pozyskiwaniu energii elektrycznej, która następnie magazynowana jest w akumulatorach. W okolicach domu zlokalizowana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Źródłem wody dla budynku autonomicznego jest zazwyczaj studnia. Możliwe jest jednak także zbieranie i użytkowanie wody deszczowej. Wodę zanieczyszczoną myciem naczyń, praniem, kąpielami możemy z powodzeniem użyć do spłukiwania toalet, podlewania ogrodów czy trawników. Takie rozwiązania pozwalające na powtórne wykorzystanie wody umożliwiają redukcję zużycia wody nawet o połowę. Stosowanym również rozwiązaniem jest montowanie pisuarów i toalet, które nie wymagają spłukiwania.

Zbieranie wody deszczowej wymaga zastosowania odpowiedniej pojemności zbiornika (już od 10 m3, a zazwyczaj 30 m3) do magazynowania zasobów. Dla przeciętnego domu zbieranie wody z jego dachu zaspokaja potrzeby na deszczówkę.

Ścieki w budynkach autonomicznych są oczyszczane przy pomocy przydomowych oczyszczalni, gdzie na dnie zbiornika beztlenowo fermentują zanieczyszczenia, a następnie są rozprowadzane po działce i rozsączane na przykład pod trawnikiem.

Osady ze ścieków są następnie spalane. Pozostały po tym procesie popioły stanowią tylko 10% początkowej objętości.

Kanalizacja burzowa w domach autonomicznych jest rozwiązywana poprzez rozprowadzenie nadmiaru wody a następnie roztrenowanie jej.
Dużym problemem w domach autonomicznych jest pozyskanie odpowiedniej ilości energii elektrycznej. Z tego właśnie powodu należy tak zaprojektować i wyposażyć dom, aby zużycie tej energii było jak najmniejsze. Na dachach domów wbudowywać można ogniwa fotowoltaiczne.

Gdy natężenie światła w danym regionie jest niewielkie możliwe jest wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej siły wiatru. Już niewielka turbina wiatrowa o średnicy wirnika 5 m wystarcza do zaspokojenia potrzeb energetycznych takiego domu. W Polsce dla większości lokalizacji użycie turbin wiatrowych mija się z celem. Niewykorzystaną energię elektryczną (noc) należy gromadzić w bateriach akumulatorów.

Dom autonomiczny musi korzystać z ogrzewania pasywnego. Dzięki wyposażeniu w nowoczesne energooszczędne okna oraz konstrukcję i umiejscowienie, które sprzyjają nagrzewaniu przez promienie słoneczne możliwe jest zminimalizowanie energii potrzebnej do ogrzania budynku. Do ogrzewania, tak jak w domu pasywnym może służyć energia słoneczna pochodząca z kolektorów czy też pompa ciepła.

Więcej informacji o domach autonomicznych na serwisie TermoDom.pl.

poniedziałek, 18 lutego 2008

Konfliktowe nazwy terenów dla warunków zabudowy

Czy nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r dotycząca oznaczeń i nazewnictwa uporządkuje proces inwestycyjny w aktach prawnych?
Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy zapewne ma na celu uporządkowanie procesu inwestycyjnego w aktach prawnych. Praktyka może być jednak inna, na co wskazuje istniejący konflikt z nazwami terenów, jakie występują w prawie o ochronie środowiska. Jest to bardzo istotne, gdyż decyzje o warunkach zabudowy są ważnym dokumentem dla realizacji każdej inwestycji w konkretnej lokalizacji.

Zgodnie z treścią projektu nowelizacji powyższego rozporządzenia ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy zapisuje się, stosując w szczególności następujące nazewnictwo:
* zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
* zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
* zabudowa usługowa,
* zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
* zabudowa produkcyjna,
* cmentarze,
* drogi publiczne,
* drogi wewnętrzne,
* obiekty infrastruktury technicznej;

Jak należy zatem klasyfikować w tym kontekście typową zabudowę miejską, gdzie partery służą celom usługowym, a na piętrach mamy mieszkania? Nie jest to ani zabudowa usługowa, ani mieszkalna.

Istotnym problemem zawodowym dla architektów i projektantów jest utrzymywanie braku korelacji między stosowanym nazewnictwem terenów w przepisach o ochronie środowiska a przepisach budowlanych. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.) następująco określają tereny podlegające ochronie akustycznej. Są to tereny przeznaczone:
* pod zabudowę mieszkaniową,
* pod szpitale i domy opieki społecznej,
* pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
* na cele uzdrowiskowe,
* na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
* na cele mieszkaniowo-usługowe;

Z kolei w tabelach rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczącego dopuszczalnych poziomów hałasu mamy następującą klasyfikację terenów, dla których projektant musi spełnić wymagania prawne ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem:
* strefa ochronna A uzdrowiska,
* tereny szpitali poza miastem,
* tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
* tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
* tereny domów opieki społecznej,
* tereny szpitali w miastach,
* tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
* tereny zabudowy zagrodowej,
* tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
* tereny mieszkaniowo-usługowe,
* tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Już w jednym rozporządzeniu dotyczącym ochrony środowiska funkcjonują różne nazwy terenów i trudno będzie je skorelować z tymi, jakie się pojawią w przyszłych warunkach zabudowy opracowywanych z nazewnictwem nowelizowanego aktu prawnego. Skąpa ilość nazw w dokumencie opracowywanym przez Ministra Infrastruktury w porównaniu z dalej funkcjonującymi będzie powodować problem z przypisaniem terenu i określeniem dla niego wymagań ochrony przed hałasem środowiska oraz osób w budynku.

Funkcjonujące nazwy, jak podane poniżej, znacznie lepiej opisują możliwości uzyskania odpowiednich warunków akustycznych.
* teren ścisłego centrum,
* teren pod zabudowę usługowo-biurową,
* teren zabudowy biurowej i handlowej,
* tereny poza strefą śródmiejską mieszkalno-usługowe (w obszarze administracyjnym miasta powyżej 100 tys. mieszkańców),
* tereny pod zabudowę usługowo-handlową (usługi motoryzacyjne, hotelarskie, parking, w obszarze administracyjnym miasta powyżej 100 tys. mieszkańców),
* tereny pod zabudowę rekreacyjną oraz dróg publicznych (miasta powyżej 100 tys. mieszkańców poza strefą śródmiejską),
* tereny pod zabudowę rekreacyjną oraz dróg publicznych (miasta powyżej 100 tys. mieszkańców w strefie śródmiejskiej bez zwartej zabudowy mieszkaniowej),
* tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (w strefie śródmiejskiej).

Problemy z interpretacją terenu i wynikających z tego tytułu wymagań ma coraz więcej inwestorów.

źródło: Fabryka Ciszy, Poznań

niedziela, 17 lutego 2008

Nowy wygląd TermoDom.pl

Istniejący od ponad roku portal TermoDom.pl przeszedł lifting graficzny. Jest to początek zmian, które zostaną przeprowadzone na serwisie w ciągu najbliższego półrocza. TermoDom.pl jest profesjonalnym portalem redakcyjnym, poświęconym tematyce budownictwa energooszczędnego i pasywnego, jak również szeroko pojętej energooszczędności w naszym najbliższym otoczeniu, czyli w budynkach mieszkalnych, firmach lub budynkach użyteczności publicznej.

Portal TermoDom.pl jest jednym z najmłodszych portali branżowych, ale ma bardzo wysoki przyrost unikalnych użytkowników (cookies). Spowodowane jest to szeroką formułą prezentowanych informacji – z docierających do redakcji portalu maili i telefonów wynika, że czytelnikami serwisu są nie tylko architekci, konstruktorzy budowlani, deweloperzy, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych i inni specjaliści branż budowlanej, ale również potencjalni inwestorzy oraz mieszkańcy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, coraz częściej wyczuleni na problemy energetyczne.

Jedną z przyczyn rosnącego zainteresowania serwisem TermoDom.pl jest zbliżający się moment wdrożenia w naszym kraju Dyrektywy EPBD (the Energy Performance of Buildings Directive) Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, z 16 grudnia 2002 r., dotyczącej jakości energetycznej budynków. Zobowiązuje ona kraje Unii Europejskiej do przyjęcia stosownych aktów prawnych, przepisów wykonawczych i koniecznych środków administracyjnych. Jej głównym celem jest stymulowanie poprawy jakości energetycznej budynków we Wspólnocie, z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych, warunków użytkowania i oceny opłacalności.

Oznacza to, że nasze domy będą posiadać paszporty energetyczne, czy też certyfikaty energetyczne. Kupując dom lub mieszkanie dowiemy się z niego, jak obiekt został przygotowany do utrzymania w nim przyjaznej dla mieszkańców temperatury – zarówno zimą, jak i latem, a więc poznamy koszty jego energetycznej eksploatacji. Szczegółowe informacje na temat audytów energetycznych i wdrażania Dyrektywy EPBD – na portalu TermoDom.pl.

piątek, 15 lutego 2008

YTONG jedną z najlepszych marek budowlanych

YTONG firmy Xella zdobył pierwsze wyróżnienie w kategorii materiały wznoszeniowe w rankingu Budowlana Marka Roku 2007. Badania przeprowadzono wśród wykonawców, którzy wskazywali markę najwyższej jakości, o najlepszej relacji ceny do jakości oraz najczęściej stosowaną.

Ranking Marek Budowlanych został przeprowadzony już po raz czwarty przez firmę ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku. Klasyfikację utworzono w oparciu o analizę wyników badań ankietowych, zrealizowanych techniką CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). W badaniu wzięło udział 2050 respondentów reprezentujących firmy wykonawcze z całego kraju - po 350 wykonawców w każdej z 19 kategorii rankingowych. Przeprowadzono je w grudniu 2007 roku.

Wysoka pozycja, jaką marka YTONG zajęła w Rankingu Marek Budowlanych, jest kolejnym dowodem uznania dla naszej pracy, a także potwierdzeniem, że jej efekty pokrywają się z oczekiwaniami - naszymi i naszych Klientów - mówi Cezary Szeszuła, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Xella Polska. - Cenimy sobie to wyróżnienie tym bardziej, że producentów oceniali wykonawcy, czyli osoby naprawdę znające się na rzeczy. Dziękujemy za uznanie i za zaufanie - wykonawcom oraz inwestorom.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 24 stycznia podczas targów BUDMA 2008. Nagrodę w imieniu firmy Xella Polska odebrał Roman Radomski, Regionalny Dyrektor Sprzedaży.

Równolegle przeprowadzono też Ranking Dystrybutorów Materiałów Budowlanych, którego celem było wyłonienie wiodącego hipermarketu budowlanego oraz sieci hurtowni budowlanych.

sobota, 9 lutego 2008

Kruche szkło silne jak stal

System wzmacniający szyby No-Bar pomaga chronić ludzi w budynku przed ranami powodowanymi przez szkło pękające z powodu wypadków takich jak wybuch gazu lub pożar. System powoduje również, że szyby stają się odporniejsze na ataki napastników z zewnątrz.

Każdy dobry gospodarz musi umieć ochronić osoby w budynku. Plany pozwalające na przeciwdziałanie zagrożeniom powinny obejmować każdą możliwą tragedię, poczynając od pożaru instalacji elektrycznej, poprzez atak chuliganów a kończąc na wybuchu bomby pułapki. Problem ten szczególnie dotyczy, nowoczesnych oszklonych budynków użyteczności publicznej. Wiadomo, że szkło jest kruche i ponad 85% obrażeń w nowoczesnych dzielnicach miast jest powodowanych przez odłamki szyb.

Na pomysł jak zapobiec tego typu niebezpieczeństwom wpadli twórcy systemu foli No-Bar, dystrybuowanej na terenie Polski przez firmę Warsfoll.

Główną funkcją No-Bar jest wzmacnianie struktury szkła. System doskonale zabezpiecza pomieszczeń przed włamaniami i atakami na budynek z zewnątrz. Folia chroni też osoby wewnątrz budynku przed ewentualnymi obrażeniami powodowanymi przez szklane odłamki oraz zabezpiecza przed wybuchami o sile nawet 170 kg TNT. No-Bar pomaga również chronić ludzi podczas pożaru, ponieważ wzmocniona szyba skuteczniej zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia.

- Wprowadzony do Polski system No-Bar został doceniony na świecie i jest używany przy ochronie wielu placówek dyplomatycznych - mówi Krzysztof Zyśk z firmy Warsfoll.- Myśląc o bezpieczeństwie swoich pracowników folię zainstalowały m.in. wszystkie ambasady Izraela, które jak wiadomo są jednymi z najbardziej narażonych na ataki terrorystyczne placówek dyplomatycznych na świecie.

Użycie do produkcji systemu nowoczesnych technologi powoduje, że szyba w oknie, na którym zainstalowano folię jest praktycznie nie do przebicia. Budowa No-Bar gwarantuje, że w przypadku wybuchu folia zaabsorbuje siłę eksplozji, nie pozwoli rozsypać się szkłu i jednocześnie nie straci na swojej wytrzymałości. Na wytrzymałość systemu wpływa dodatkowo sposób jego montażu - bezpośrednio do ramy okna. Zapobiega to wypchnięciu szyby, co w przypadku napadu stanowi skuteczną blokadę pomagającą powstrzymać napastnika.

Zalety systemu No-Bar są szczególnie cenne dla osób myślących o zabezpieczeniu witryn, okien i szklanych fasad budynków na Euro 2012. Pomiędzy prawdziwych kibiców odwiedzających Polskie miasta, mogą wmieszać się chuligani, których celem staną się szyby budynków w okolicach stadionów. System No-Bar z całą pewnością ochroni wszystkie pomieszczenia przed splądrowaniem tworząc trudną do przekroczenia barierę dla przestępców.

Najważniejszym jednak argumentem, który przekonuje administratorów do tego systemu jest jego cena - nieporównywalnie niższa od innych zabezpieczeń podobnego typu.

Artykuł zaczerpnięty z serwisu informacyjnego Wtedy.pl.

wtorek, 5 lutego 2008

Zdjęcia termowizyjne

Serwis TermoDom.pl poświęcony budownictwu energooszczędnemu i pasywnemu przedstawia kolejne zdjęcia termowizyjne – tym razem zdjęcia dachów. Dach jest bardzo istotnym z punktu widzenia energooszczędności elementem budynku. Poza ochroną przed deszczem i śniegiem zapobiega on ucieczce ciepła, które w naturalny sposób unosi się ku górze budynku.

Na połaciach dachów występują też często mostki termiczne, które pojawiają się na skutek nierównomiernego, niestarannego ułożenia warstwy izolacji. Takimi miejscami narażonymi szczególnie na niechlujne wykonanie są miejsca łączenia komina z płaszczyzną dachu czy miejsca styku dachu i muru.

Zdjęcia termowizyjne na serwisie internetowym TermoDom.pl to jednak nie tylko dachy. Nieszczelne okna, błędy wykonawcze przy wykonywaniu docieplenia. Jakie jeszcze informacje możemy uzyskać dzięki obrazom z kamery termowizyjnej? Ta nowoczesna metoda pomiaru pozwala na zobaczenie tego, co na co dzień może umknąć naszej uwadze i czego gołym okiem nie widać.

Dzięki termogramom można skontrolować między innymi:

- izolacyjność termiczną okien, drzwi, bram garażowych

- poprawność montażu okien, drzwi, bram garażowych

- poprawność ułożenia izolacji termicznej

- ciągłość i izolacyjność termiczną wieńców

- szczelność zewnętrznej warstwy izolacyjnej

- grubość ocieplenia – termogram pozwala określić izolacyjność termiczną ściany oraz różnice w grubości ocieplenia poszczególnych jej miejsc

- izolacyjność termiczną fundamentów domu

- poprawność wykonania izolacji poddasza

Zdjęcia termowizyjne najlepiej wykonywać jest w okresie zimowym, gdy temperatura na zewnątrz wynosi poniżej -5 stopni C, natomiast wewnątrz budynku – około +20 stopni.

piątek, 1 lutego 2008

System 20 cm zmienia punkt widzenia

System 20-centymetrowych białych bloków ściennych SILKA i YTONG, połączonych cienkimi spoinami, wykorzystujący najlepsze cechy produktów SILKA i YTONG, pozwala stworzyć dom dostosowany do potrzeb mieszkańców.

>>> Ściany piwniczne i fundamentowe

Do ścian piwnicznych i fundamentowych stosuje się pełne bloki SILKA E18S i SILKA E24S. Muruje się je wypełniając spoiny poziome i pionowe.

Ściany piwniczne i fundamentowe wykonane z bloków SILKA należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i przenikaniem wilgoci. Zabezpieczenie to składa się z izolacji pionowej (warstwa wodochronna z osłoną przed uszkodzeniem mechanicznym) oraz z izolacji poziomej w styku spodu ściany i wierzchu fundamentu. W razie konieczności stosuje się również odwodnienie gruntu przylegającego do ściany piwnicy. Odwodnienie to przeprowadza się przez zastąpienie gruntu rodzimego żwirem z odprowadzeniem wody za pomocą drenażu.

>>> Ściany zewnętrzne

Tylko w systemie 20 cm istnieje możliwość optymalizacji parametrów ścian w zależności od ich przeznaczenia, poprzez odpowiedni wybór materiałów SILKA i YTONG. Wytrzymałość i parametry cieplne naszych produktów pozwalają na zastosowanie bloków cieńszych w stosunku do tradycyjnych materiałów, co owocuje zwiększeniem powierzchni dla domowników.

Mur dwuwarstwowy

Najpopularniejszym obecnie rozwiązaniem ściany zewnętrznej jest mur dwuwarstwowy ocieplony bezspoinowym systemem ociepleń. Zbudowany jest on z warstwy konstrukcyjnej oraz warstwy izolacji termicznej.

Ściany dwuwarstwowe najczęściej ociepla się jedną z metod bezspoinowego systemu ociepleń. Przy takim systemie należy zwrócić uwagę na parametry przenikania pary wodnej przez ścianę. Najlepszą izolację muru stanowi warstwa izolacyjna z materiału o małym oporze dyfuzyjnym (np. wełna mineralna), który nie ograniczy swobodnego przepływu pary wodnej przez ścianę. Aby dla całej ściany uzyskać pożądany współczynnik przenikalności cieplnej należy dobrać odpowiednią grubość izolacji termicznej.

Mur jednowarstwowy

Mur jednowarstwowy charakteryzuje się krótkim czasem wykonania. Tylko w systemie 20 cm 150 m2 ścian powstaje w 2,5 tygodnia, czyli ponad czterokrotnie szybciej niż przy zastosowaniu innych technologii. Koszt ścian ponosi się jednorazowo, inwestycja nie jest rozciągnięta w czasie, w krótkim terminie zamyka się istotną część budowy – ściany. Pozwala to inwestorowi zabezpieczyć się przed zmianami cen materiałów budowlanych.

Bloczki YTONG, charakteryzują się najlepszymi parametrami cieplnymi spośród wszystkich materiałów ściennych, przez co świetnie nadają się do budowania w technologii ścian jednowarstwowych. Ściana jednowarstwowa zewnętrzna z bloczków YTONG gwarantuje komfort cieplny przyszłym mieszkańcom.

Ściany wewnętrzne nośne

Wewnętrzne ściany nośne oprócz funkcji konstrukcyjnej pełnią często rolę przegród wydzielających poszczególne pomieszczenia. Oddzielają również sąsiadujące mieszkania (ściany międzymieszkaniowe) czy budynki. Dlatego w przypadku takich ścian niezwykle istotne są właściwości izolacji akustycznej oraz odporności ogniowej.

Izolacyjność akustyczna

Najostrzejsze wymagania zawarte w normie PN-B-02151-3:1999 “Ochrona przed hałasem w budynkach …” dotyczą ścian rozdzielających mieszkania oraz oddzielających mieszkania od korytarzy i klatek schodowych w budownictwie wielorodzinnym. Dopuszczalną wartością wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej R’A1 jest 50 dB.

Wartości wskaźników izolacyjności akustycznej dla różnych materiałów wyznaczane są za pomocą badań terenowych, badań laboratoryjnych, a także projektowych analiz akustycznych. Firma Xella prowadzi badania swoich bloków SILKA i YTONG za pomocą wszystkich trzech metod. Dzięki temu dajemy Państwu gwarancję, że nasze wyroby spełniają wszystkie deklarowane parametry. Jest to swoista gwarancja bezpieczeństwa przy projektowania budynków z produktów SILKA i YTONG. Za jakość badań laboratoryjnych odpowiada Zakład Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej.

Dane ustalane laboratoryjnie są później potwierdzane za pomocą badań terenowych na wybudowanych, istniejących budynkach. Najnowsze badania terenowe przeprowadzone w maju 2006 na budowie budynku wielorodzinnego w Poznaniu potwierdzają wysokie parametry izolacyjności akustycznej bloków SILKA E24 z wykorzystanymi wewnętrznymi kanałami elektrycznymi.

Odporność ogniowa

Ściany wykonane w systemach YTONG i SILKA są niepalne. Zarówno bloczki YTONG (piasek kwarcowy, wapno, cement, anhydryt, spulchniacz, woda), jak i bloki SILKA (piasek kwarcowy, wapno, woda) są produkowane z niepalnych surowców, dzięki czemu powstaje z nich całkowicie ognioodporny mur. Ściany zbudowane z tych materiałów już przy grubości 17,5 cm mają maksymalną klasę odporności ogniowej REI 240 - 4 godziny.

Drugą, bardzo istotną właściwością ścian wykonanych w systemie SILKA i YTONG jest ograniczenie wzrostu temperatury w pomieszczeniu nienagrzewanej ściany. Ściany wykonane z bloczków YTONG i SILKA znacznie dłużej chronią przed ogniem i temperaturą niż ściana o takiej samej grubości wykonana z betonu.

Konstrukcja z bloczków YTONG o grubości 15,0 cm powoduje, że po 3 godzinach ewentualnego pożaru w pomieszczeniu obok temperatura wzrasta tylko do 570C. Natomiast przy ścianie tej samej grubości, ale wykonanej z betonu, temperatura wzrasta aż do 1500C. Dzięki doskonałym właściwościom termoizolacyjnym, sama ściana z bloczków YTONG nagrzewa się tylko nieznacznie.

Istotną cechą podnoszącą bezpieczeństwo przeciwpożarowe systemu murowego Xella jest fakt, że podczas pożaru nie powstają oraz nie są przepuszczane spaliny i dym. Podczas intensywnego nagrzewania ściany z bloczki YTONG i SILKA nie emitują żadnych trujących gazów.
Produkty SILKA i YTONG dają gwarancję bezpieczeństwa dla przyszłych mieszkańców. W przypadku zagrożenia życia, podczas pożaru, dają szansę na bezpieczną ewakuację.

>>> Ściany działowe

Ściany działowe są to przegrody budowlane, które wydzielają poszczególne pomieszczenia na powierzchni mieszkania. Dla tego typu ścian bardzo istotna jest możliwość łatwego montażu i demontażu (adaptacja do aktualnych warunków).

W tym kontekście doskonałym materiałem na ściany działowe są bloczki YTONG, które znacznie ułatwiają i przyspieszają prace murarskie. Dzięki swojej porowatej strukturze są o ponad 60% lżejsze od innych materiałów ściennych. Bloczki YTONG charakteryzują się łatwą obróbką, przycinanie bloczków nie wymaga dużych nakładów siły i czasu. Ścianki działowe z bloczków YTONG można wykonywać samodzielnie. Lekkie ścianki YTONG ułatwiają również demontaż w momencie zmiany aranżacji wnętrza.

Bloki SILKA to przede wszystkim wysoka wytrzymałość dzięki której ścianki z bloków SILKA są w stanie przenieść duże obciążenia (np. montaż ciężkich szafek i półek), a także wysoka izolacyjność akustyczna, która pozwala wyciszyć wybrane pomieszczenia.

Duże znaczenie podczas budowy ma sposób łączenia cegieł, pustaków czy bloczków – może on ułatwić lub utrudnić murowanie. Typowe materiały wymagają przygotowania dużej ilości zaprawy zwykłej, która nakładana jest zarówno na poziome, jak i pionowe powierzchnie cegieł czy pustaków. W przypadku produktów YTONG i SILKA zaprawy zwykłej używa się tylko do osadzenia pierwszej warstwy bloczków, kolejne warstwy wymagają tylko niewielkiej ilości zaprawy do cienkich spoin, Dzięki temu znacząco skraca się czas budowy.

>>> Pozostałe elementy

Pozostałe elementy – nadproża, kształtki, elementy docieplenia wieńca

Integralną częścią Systemu 20 cm są gotowe nadproża YTONG ze zbrojonego betonu komórkowego: do otworów okiennych, drzwiowych i ścianek działowych. Spełniają nie tylko funkcję nośną, lecz w przypadku ścian zewnętrznych zapewniają odpowiednią izolacyjność cieplną bez dodatkowego docieplenia. Dzięki stosowaniu systemowych nadproży uzyskuje się jednakowe podłoże pod tynk na całej powierzchni ściany. Bardzo łatwe i szybkie w zastosowaniu – montaż nadproża zajmuje dwóm osobom kilkanaście minut. Gotowe nadproża YTONG zastępując nadproża betonowe wylewane na budowie.

Kształtki U YTONG

Jeżeli nadproże jest wykonywane na budowie, trzeba przygotować odpowiedni szalunek. Funkcję tego szalunku pełnią w systemie YTONG kształtki U. Są one wycinane z bloczków YTONG, więc mają taką samą długość i szerokość, co pozwala na wykorzystanie ich w murowanej ścianie bez dodatkowych prac. Dzięki nim ściana na całej powierzchni jest jednolita – ułatwia to tynkowanie i obniża jego koszty.

Elementy docieplenia wieńca YTONG

Często wieniec stanowi miejsce o słabej izolacyjności cieplnej. W systemie YTONG wieniec wykonuje się obudowując go elementem docieplenia wieńca. Jest to płytka z betonu komórkowego YTONG z doklejoną warstwą wełny mineralnej. Element ten zapewnia prawidłowe ocieplenie wieńca, stanowi tez jego szalunek i zapewnia jednolitą powierzchnię ściany, co ułatwia tynkowanie.

>>> Elementy wielkoformatowe

Elementy wielkoformatowe – gotowe płyty stropowe i dachowe YTONG

Ich zastosowanie znacznie ułatwia i przyspiesza budowę – po zamontowaniu można od razu obciążać strop. Płyty stropowe YTONG można wysunąć poza obrys budynku, uzyskując w ten sposób balkon, i unikając mostków termicznych. Tylko system stropów YTONG ma taką możliwość.

Płyty dachowe YTONG zapewniają na poddaszu idealny mikroklimat: latem jest chłodno, zimą jest ciepło. Płyty YTONG można układać na wszystkich konstrukcjach nośnych: stalowych, żelbetowych, drewnianych i murowych i nie ma potrzeby wykonywania tradycyjnej więźby.

>>> Renowacje, remonty

Bloczki YTONG umożliwiają swobodne kształtowanie układu przestrzennego mieszkań. Dzięki nim można zrealizować trudne projekty, takie jak półokrągłe ścianki, łuki czy obudowy kominków i łazienek. Bloczki te dają możliwość kształtowania przestrzeni zarówno pod względem estetycznym jak i praktycznym. Tylko od inwestora zależy czy zbudowaną przy pomocy bloczków YTONG wnękę wypełni się półkami tworząc regał, czy dodając inne elementy (np. drzwiczki, blaty) skomponuje kuchnię.

Bloczki o grubości 5.0, 7.5 oraz 10.0 cm są pakowane w poręczne pakiety, które z łatwością można zapakować do bagażnika samochodu osobowego. Dostępna jest również systemowa zaprawa murarska w małych workach o ciężarze 5 kg - idealna do celów remontowych.

Informacja zaczerpnięta z serwisu informacyjnego wtedy.pl.

Jeśli chcecie z innej strony poznać tajemnicę Systemu 20 cm, to zapraszamy do obejrzenia video virala na serwisie YouTube!