piątek, 29 sierpnia 2014

Ocieplenie pomieszczeń

Nadchodząca jesień przypomina o nie satysfakcjonującym mieszkańców komforcie cieplnym wielu budynków w Polsce. Brak docieplenia powoduje nie tylko ucieczki ciepła i chłód w pomieszczeniach, ale przede wszystkim tragicznie odbija się na zdrowiu mieszkańców. Jak więc ocieplać?

Ocieplenie od zewnątrz powoduje, że ściana izolowana jest od czynników zewnętrznych. Zimą ściana nie jest więc narażona na niskie temperatury, a latem na wysokie.

Coraz częściej jednak przychylność zyskuje ocieplenie od wewnątrz w technologii Multipor. W przypadku ocieplenia od wewnątrz występuje sytuacja odwrotna. Ściana ma styczność z temperaturami na zewnątrz, ale jest jednocześnie izolowana od powietrza wewnętrznego.

Co dzięki temu uzyskujemy w mieszkaniu? Szybkie ogrzewanie pomieszczeń, gdy jednocześnie powierzchnia wewnętrzna ścian wykazuje się równomiernym rozkładem temperatury.

Ocieplanie od wewnątrz w technologii Multipor jest rozwiązaniem stosowanym wtedy, gdy docieplenie od strony zewnętrznej jest niemożliwe, a właściciele mieszkania zamierzają poprawić komfort cieplny i obniżyć rachunki za ogrzewanie.

Ociepleniem od wewnątrz będą więc zainteresowani właściciele mieszkań w budynkach, w których spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa zwleka z izolacją.

Ponadto, izolacja od wewnątrz okazuje się idealnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy nie chcemy niszczyć architektonicznych zabytków poprzez dewastację ich fasad.

niedziela, 10 sierpnia 2014

Chora przestrzeń miasta

Miasta przepełniają się ludźmi, chociaż nie są do tego dostosowane. Mike Davis pisał kilkanaście lat temu we wstępie do swojej publikacji Planeta slumsów, że obecnie w miastach mieszka 3, 3 miliarda ludności, czyli więcej, niż cały świat liczył w czasach, kiedy John F. Kennedy zasiadał na fotelu prezydenta USA. Nad chorobą miasta pochyla się serwis DobryStan.pl w artykule Chore życie w mieście.

Mieszkańcy miast nie radzą sobie ze stresem tak dobrze, jak mieszkańcy wsi. Niezależne badania to potwierdzające prowadzone są od lat w wielu miejscach na świecie. Również występowanie zaburzeń lękowych i depresji ma miejsce w mieście o wiele częściej, niż na wsi. Podobno mózg człowieka nadal nie dostosował się do życia w zurbanizowanym środowisku.

Miasto nauczyło się żyć po swojemu. Stało się organizmem, który chociaż jest zintegrowany z ludźmi, to jednak bardzo często pasożytuje na nich. W mieście trudniej jest zachować zdrowie fizyczne i zapewnić sobie komfort psychiczny. Statystyki udowadniają również, że kradzieże i rozboje są dużo bardziej prawdopodobne w miejskich aglomeracjach, niż na wiejskim odludziu.

Próby ratowania człowieka w mieście podejmuje się od wielu lat. Już w 1933 Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej (CIAM) uchwalił Kartę Ateńską. Dokument proponował humanizację przepisów i zasad projektowania urbanistycznego. Karta Ateńska powstałą pod przewodnictwem Le Corbusiera, wybitnego francuskiego architekta, urbanisty, twórcy modernizmu.

Zobacz całość w artykule Chore życie w mieście.

niedziela, 3 sierpnia 2014

Ściana coraz cieplejsza

Straty ciepła przez ściany zewnętrzne to coraz poważniejsze uszczuplanie kieszeni właścicieli domów, bo drożeją wszystkie sposoby ogrzewania domu. Tymczasem według specjalistów z Xella Polska straty te mogą wynosić 30% w ogólnym bilansie energetycznym domu jednorodzinnego.

Izolacyjność ścian jest więc cechą, która może mieć ogromny wpływ na ponoszone koszty ogrzewania budynku.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zaostrzyło zdecydowanie wymagania termoizolacyjności budynków. Od 2014 obowiązują zmienione przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czym jest izolacyjność cieplna przegrody? Określa się ją za pomocą współczynnika przenikania ciepła U.

Współczynnik U, czyli współczynnik przenikania ciepła to parametr oznaczony symbolem U, podawany w jednostkach W/(m2K). Współczynnik U określa wielkość przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię danej przegrody budowlanej, jeśli po dwóch jej stronach panuje różnica temperatur w wysokości 1K.

Niska wartość współczynnika U oznacza, że ubytki ciepła będą niewielkie, co będzie miało ogromny wpływ na nasze przyszłe rachunki za ogrzewanie. Wartość współczynnika U zależy od rodzaju i grubości ściennego materiału budowlanego oraz od charakteru ściany.

Producenci poszczególnych materiałów podają wartości obu współczynników dla produkowanych przez nich materiałów budowlanych.

Wybierając materiał budowlany na ściany naszego wymarzonego domu, powinniśmy szukać takich, które mają jak najniższy współczynnik przewodzenia ciepła λ.

Należy zwrócić także uwagę na bezwładność termiczną materiału, która jest związana z dłuższym czasem oddawania ciepła przez ściany. Właściwości cieplne zmieniają się przede wszystkim, w zależności od technologii budowy, rodzaju i grubości warstwy izolacyjnej ścian oraz szczelności konstrukcji.

Inną bezwładność cieplną będzie miał dom murowany, a zupełnie inną bezwładność cieplną uzyska dom szkieletowy wybudowany z drewna.