niedziela, 3 sierpnia 2014

Ściana coraz cieplejsza

Straty ciepła przez ściany zewnętrzne to coraz poważniejsze uszczuplanie kieszeni właścicieli domów, bo drożeją wszystkie sposoby ogrzewania domu. Tymczasem według specjalistów z Xella Polska straty te mogą wynosić 30% w ogólnym bilansie energetycznym domu jednorodzinnego.

Izolacyjność ścian jest więc cechą, która może mieć ogromny wpływ na ponoszone koszty ogrzewania budynku.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zaostrzyło zdecydowanie wymagania termoizolacyjności budynków. Od 2014 obowiązują zmienione przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czym jest izolacyjność cieplna przegrody? Określa się ją za pomocą współczynnika przenikania ciepła U.

Współczynnik U, czyli współczynnik przenikania ciepła to parametr oznaczony symbolem U, podawany w jednostkach W/(m2K). Współczynnik U określa wielkość przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię danej przegrody budowlanej, jeśli po dwóch jej stronach panuje różnica temperatur w wysokości 1K.

Niska wartość współczynnika U oznacza, że ubytki ciepła będą niewielkie, co będzie miało ogromny wpływ na nasze przyszłe rachunki za ogrzewanie. Wartość współczynnika U zależy od rodzaju i grubości ściennego materiału budowlanego oraz od charakteru ściany.

Producenci poszczególnych materiałów podają wartości obu współczynników dla produkowanych przez nich materiałów budowlanych.

Wybierając materiał budowlany na ściany naszego wymarzonego domu, powinniśmy szukać takich, które mają jak najniższy współczynnik przewodzenia ciepła λ.

Należy zwrócić także uwagę na bezwładność termiczną materiału, która jest związana z dłuższym czasem oddawania ciepła przez ściany. Właściwości cieplne zmieniają się przede wszystkim, w zależności od technologii budowy, rodzaju i grubości warstwy izolacyjnej ścian oraz szczelności konstrukcji.

Inną bezwładność cieplną będzie miał dom murowany, a zupełnie inną bezwładność cieplną uzyska dom szkieletowy wybudowany z drewna.


Brak komentarzy: