sobota, 29 grudnia 2012

VAT od stycznia 2013 roku

Od 1 stycznia 2013 roku wejdzie w życie szereg istotnych zmian w sposobie wystawiania faktur i rozliczania podatku VAT. Zmiana przepisów jest bardzo radykalna. W zasadzie znosi 19-letnią polską tradycję rozliczania podatku VAT. Będziemy mieli przepisy zgodne z tymi, jakie obowiązują w Unii Europejskiej.

W 2013 r. przedsiębiorcy będą musieli zmienić nie tylko przyzwyczajenia, ale i faktyczne zasady fakturowania i rozliczania podatku VAT. Zmiany są złożone i wymagają od przedsiębiorców o wiele więcej uwagi niż przed dwoma laty, kiedy mieliśmy do czynienia tylko z podwyżką stawki podatku o 1 punkt procentowy.

Przedsiębiorcy powinni dostosować oprogramowanie księgowe i sprzedażowe do zapowiadanych zmian. Celem tych modyfikacji jest dopasowanie polskich przepisów do regulacji unijnych, a także wprowadzenie bardziej przejrzystych i usystematyzowanych zasad w zakresie fakturowania i rozliczania VAT.

Lista głównych zmian, które zgodnie z zapowiedzią ustawodawcy wejdą w życie 1. stycznia 2013 r., w oparciu o aktualne projekty ustawy i rozporządzeń.

Będzie można wystawiać faktury uproszczone
Podatnik, dokonujący sprzedaży do kwoty brutto 450 zł, będzie mógł wystawiać tzw. faktury uproszczone. Na fakturach uproszczonych będzie można umieścić jedynie NIP nabywcy, bez konieczności wskazywania jego adresu i nazwy. Poza tym, podatnik będzie miał obowiązek wskazać datę wystawienia dokumentu, przedmiot sprzedanych towarów lub usług oraz kwotę należnego VAT i łączną kwotę należności brutto. Zapis ma uprościć i skrócić procedurę wystawiania dokumentów sprzedaży dla transakcji o niewielkich kwotach. Może znaleźć to praktyczne zastosowanie np. na stacjach benzynowych, w kioskach czy w punktach obsługi klientów w supermarketach czy sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Faktura uproszczona pod względem treści będzie zbliżona do obecnie stosowanych paragonów fiskalnych.

Będzie można wystawiać faktury zbiorcze
Podatnik, który dokona więcej niż jednej dostawy towarów lub usług dla jednego kontrahenta w jednym miesiącu kalendarzowym, będzie mógł wystawiać fakturę zbiorczą dokumentującą wszystkie te czynności.

Pojawi się możliwość wystawiania faktur sprzedaży przez nabywcę (oraz strony trzecie do tego upoważnione)
Ciekawą zmianą jest zapowiedź możliwości wystawiania faktury przez nabywcę towarów i usług w imieniu sprzedającego (podatnika) i na jego rzecz. Poza tym, faktury sprzedaży w imieniu i na rzecz sprzedającego będą mogły wystawiać strony trzecie (np. przedstawiciel podatkowy czy biuro rachunkowe), upoważnione do tego przez podatnika.

Brak numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze za zakup paliwa

Od nowego roku zlikwidowany zostanie obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturach dokumentujących nabycie paliw (benzyny, oleju napędowego, autogazu).

Większa swoboda w posługiwaniu się fakturami elektronicznymi
Zmiany przewidują daleko idącą liberalizację w zakresie elektronicznego fakturowania. Obecnie, wystawcy decydujący się na e-fakturę, mają obowiązek uzyskania formalnej zgody od odbiorcy na otrzymywanie dokumentu w tej formie przed przesłaniem pierwszej faktury. Od nowego roku ten obowiązek zostanie zniesiony. Pojawi się tzw. domniemana akceptacja otrzymywania faktur elektronicznych. To oznacza, że jeśli sprzedający wyśle do kupującego e-fakturę, sam fakt jej zapłaty oznaczać będzie akceptację. Zakładając, że od 2013 r. wystawca „przejdzie” na faktury elektroniczne, to nabywca, który nie będzie chciał otrzymywać e-faktur od sprzedającego (np. teleoperatora), będzie musiał zgłosić formalny sprzeciw, by nadal otrzymywać faktury w formie papierowej. W świetle proponowanych zmian przedsiębiorcy powinni pamiętać, że faktury wystawione na papierze nie mogą być uznane za elektroniczne, nawet jeśli zostaną zeskanowane i np. wysłane e-mailem. Faktura wystawiona tradycyjnie, nie będzie uznana, jeśli będzie okazana do kontroli w formie elektronicznej.

Uważa się, że nowe zapisy upowszechnią fakturowanie elektroniczne we wszystkich sektorach gospodarki, dając nowe źródła oszczędności w obiegu dokumentów. Obecnie stosowanie faktur papierowych, wg wyliczeń firmy Sage, kosztuje wszystkich przedsiębiorców w Polsce 6 miliardów złotych rocznie, a społeczeństwo blisko 130 hektarów wyciętego lasu.

Podatnik sam musi zadbać o tzw. kontrolę biznesową audytu faktur
Po 1 stycznia 2013 podatnik zobowiązany będzie do samodzielnego określenia sposobu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur, niezależnie od tego, czy zostały one wystawione w formie papierowej czy elektronicznej. Autentyczność pochodzenia faktury to zapewnienie tożsamości sprzedającego lub wystawcy faktury. Integralność treści to wiarygodne zapewnienie, iż na fakturze nie zostały zmienione żadne dane. Ważnym zapisem jest ten, który mówi, że podatnik może zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność oraz czytelność treści faktur za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a sprzedającym lub wystawcą faktury. Ustawodawca nakłada więc na podatnika obowiązek opracowania, przyjęcia i wdrożenia procedur kontrolnych, dając mu przy tym pewną dowolność działania i wybór narzędzi dla kontroli.

Przestaną funkcjonować faktury wewnętrzne
Faktury wewnętrzne wystawiane od przyszłego roku nie będą miały żadnego skutku finansowego, podatkowego ani prawnego. Przedsiębiorcy posługują się dziś fakturą wewnętrzną w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, a także w imporcie usług. Są one wykorzystywane także do wykazania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych tego typu opłat. Prawo unijne nie definiuje kategorii faktur wewnętrznych a więc również nie przewiduje możliwości wystawiania tego rodzaju dokumentów. Przedsiębiorcy będą musieli zastąpić faktury wewnętrzne inną dokumentacją, uznawaną przez urząd skarbowy.

Nadzieja dla małych przedsiębiorstw w „sprawiedliwej metodzie kasowej”
Wielu przedsiębiorców borykających się z problemem przeterminowanych należności czeka na zmianę wprowadzającą nową metodę kasową. Nazywamy ją „pełną” lub „sprawiedliwą” – bowiem w myśl jej zasady podatnik nie będzie zobowiązany do odprowadzania VAT w przypadku nieotrzymania zapłaty za sprzedane towary lub usługi. Obecnie „metoda kasowa” zakłada, że obowiązek podatkowy powstaje pomimo braku zapłaty należności w terminie 90 dni od terminu zapłaty wskazanego na fakturze VAT. W zapowiadanych zmianach termin ten ulegnie prawdopodobnie wydłużeniu do 180 dni. Jest nadzieja, że nowa, sprawiedliwa metoda kasowa poprawi płynność wielu przedsiębiorców z sektora MSP. Zapis będzie jednak nadal dotyczyć tylko organizacji, które wykazują obrót roczny do 1,2 miliona euro.

Faktury wystawią także podatnicy zwolnieni z VAT
Projekt zmian przewiduje również możliwości wystawiania faktur przez podatników, którzy są zwolnieni z VAT – na żądanie nabywcy.

Rosną stawki na wybrane towary
Niektórzy przedsiębiorcy powinni pamiętać o zmianach w stawkach podatkowych na wybrane produkty. Oto kilka przykładów: od nowego roku do 23% (z 8%) wzrośnie stawka VAT na kawę sprzedawaną w lokalu, a z 5 na 8% stawka VAT, jaką obłożone są lody, gotowe posiłki i dania przeznaczone do bezpośredniego spożycia. Miłośnicy sztuki ludowej, rzemiosła artystycznego rękodzieła też zapłacą większą stawkę – wzrośnie z 8 na 23%. Z kolei, na obecnie zwolnione z VAT usługi pocztowe np. Poczty Polskiej (m.in. znaczki), nałożona zostanie stawka VAT w skali 23%.

Przestaną funkcjonować noty korygujące
Po latach doświadczeń przyjdzie nam się pożegnać z notami korygującymi, stosowanymi obecnie do poprawiania przez nabywcę mniejszych błędów na otrzymanych fakturach. W myśl nowych przepisów, błędy będzie mógł poprawić jedynie wystawca fakturą korygującą.
Takie i inne zmiany szykuje nam resort finansów od stycznia. Na tym jednak nie koniec, bowiem od 1 lipca 2013 r. wejdą w życie przepisy mające bezpośredni skutek na moment powstawania obowiązku podatkowego. Możliwe też, że w 6 miesięcy później czekają nas kolejne zmiany: ograniczenie do 50% odliczenia VAT dla wszelkich wydatków związanych z eksploatacją pojazdów (w tym kosztów paliw, przeglądów i części).

czwartek, 13 grudnia 2012

Nowy YTONG - YTONG Forte

Producenci materiałów budowlanych pamiętają o tym, że nowoczesny materiał budowlany dedykowany na rynek w Polsce musi być wytrzymały i ciepły. Świadomość klientów wzrasta wraz z oczekiwaniami rynku. Xella wprowadziła więc do sprzedaży nowe bloczki betonu komórkowego YTONG Forte. Bloczki dostępne są w grubościach 24 cm i 36,5 cm. Co ciekawe, bloczek YTONG Forte zastąpi dotychczas produkowany i popularny bloczek YTONG odmiany PP2/0,4. Więcej informacji >>> o bloczkach YTONG Forte na stronie producenta.

Alternatywne rozwiązanie

YTONG Forte to bloczki odmiany PP2,5/0,4, które charakteryzują się identyczną izolacyjnością termiczną, jak dotychczas produkowana odmiana PP2/0,4. Jednocześnie nowy wyrób wykazuje się wyższą wytrzymałością na ściskanie (2,5 N/mm2).

Ciepła ściana

Bloczki YTONG Forte o grubości 36,5 cm dzięki swojej izolacyjności termicznej mogą służyć do wykonywania murów jednowarstwowych bez ocieplenia. Współczynnik przenikania ciepła ścian YTONG Forte 36,5 cm wynosi U = 0,29 W/(m2K).

Jednorodna ściana

Dzięki dokładności wymiarowej materiałów budowlanych Xella, ściany z elementów YTONG Forte muruje się na zaprawie do cienkich spoin SILKA-YTONG, podobnie, jak poprzednią wersję bloczków z betonu komórkowego odmiany PP2/0,4. YTONG Forte wchodzi w skład asortymentu systemowej technologii budowlanej z betonu komórkowego, uzupełnianej przez m.in. nadproża YTONG YN i YF, ocieplenie wieńca – płytki YTONG EDW oraz płyty stropowe YTONG. YTONG Forte w grubości 36,5 cm stanowi uzupełnienie oferty Xella Polska, będąc kolejnym produktem przeznaczonym do wnoszenia ścian jednowarstwowych obok elementów YTONG Energo.

Elementy YTONG Forte są dostępne w grubości 24 cm oraz 36,5 cm w sprzedaży na terenie całej Polski.

piątek, 7 grudnia 2012

Projekt Indore: Networking Slum

Rzeczywistość miejska jest na tyle złożona, że przerasta swoją złożonością nawet architektów. Powoduje zamieszanie i chaos, któe wykształceni urbaniści i architekci jedynie powiększają. Taki był projekt Networking Slum w indyjskim Indore, znany też jako projekt Indore.

Indore to miasto w środkowych Indiach, w górach Windhja. Indore to również skupisko slumsów, które jak w wielu azjatyckich miastach rozrastają się stwarzając coraz większe zagrożenie epidemiologiczne. Zadaniem architektów bywa więc w takich sytuacjach wykorzystanie posiadanych kompetencji do umożliwienia jak najbardziej godziwego życia najbiedniejszym mieszkańcom miasta.Networking Slum zaprojektowany został przez Aga Khan. Projekt stanowić miał zrównoważone rozwiązanie dla całego Indore, ze szczególnym uwzględnieniem slumsów, jako przestrzeni szczególnie wrażliwej i niebezpiecznej ze względów higienicznych. Sieć kanałów miała zarazem sprawnie odprowadzać ścieki, jak również zbierać wodę deszczową do nawadniania pól i ogrodów. Projekt zdobył uznanie i nagrodę na architektonicznej konferencji Habitat II w Stambule, a jego sponsorem była Wielka Brytania.

Wszelką radość z pomysłu Aga Khan rozwiała jednak słynna, zbuntowana urbanistka Gita Dewan Verma. Zrelacjonowała tragedię nieprzemyślanej strategii, która po wdrożeniu okazała się społecznym błędem. Nowopowstałe kanały okazałe się siedliskiem chorób, które roznoszone po całym mieście spowodowały liczny wzrost zachorowań i śmierci, przede wszystkim w dzielnicach nędzy Indore.

Zobacz cały artykuł: Projekt Indore na Miasto MedPlaneta.

środa, 5 grudnia 2012

Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w 2012 roku

Szczegółowa analiza danych z pierwszych dziesięciu miesięcy tego roku potwierdza dane, których spodziewali się specjaliści z rozpoczęciem sezonu budowlanego. W ciągu dziesięciu miesięcy 2012 roku w budownictwie mieszkaniowym notowano wyraźny spadek aktywności inwestycyjnej.

Aktywność inwestorów indywidualnych pozostawała na nieco niższym poziomie, niż działających w segmencie budownictwa wielorodzinnego. Deweloperzy, pomimo posiadanego znacznego portfela mieszkań na sprzedaż wybudowanych w latach ubiegłych, uruchamiali kolejne projekty w budownictwie mieszkaniowym w 2012 roku.

Według danych GUS w ciągu dziesięciu miesięcy 2012 roku w segmencie budownictwa mieszkaniowego odnotowano w Polsce spadek zarówno liczby rozpoczynanych budów, jak i wydanych pozwoleń na budowę. Inwestorzy rozpoczęli 127 002 budowy tj. o 10,4 procent mniej, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Deweloperzy ciągle budują

W 2012 roku deweloperzy w segmencie budownictwa wielorodzinnego rozpoczęli budowę 54 070 mieszkań – o 8,5 procent mniej, niż w analogicznym okresie w roku 2011. Deweloperzy rozpoczynali nowe budowy, mimo posiadanych przez nich mieszkań na sprzedaż wybudowanych w latach ubiegłych.

Inwestorzy indywidualni byli w tym roku mniej aktywni. Liczba rozpoczętych inwestycji w segmencie budownictwa jednorodzinnego w ciągu dziesięciu miesięcy br. spadła o 11,7 procent w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. i wyniosła 72 932 domów. Przyczyną były trudne warunki pogodowe na początku roku i utrudnienia związane z dostępem do kredytów mieszkaniowych oraz brak perspektyw szybkiej poprawy sytuacji gospodarczej.

Inwestorzy indywidualni chcieliby budować

W ciągu dziesięciu miesięcy 2012 r. inwestorzy uzyskali w całym sektorze budownictwa mieszkaniowego 141 378 pozwoleń na budowę domów i mieszkań tj. o 9,5 procent mniej, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Inwestorzy indywidualni są bardziej aktywni od deweloperów w zakresie nowych pozwoleń na budowę. W tym okresie uzyskali pozwolenia na budowę 76 300 domów. To lepsze wyniki w porównaniu z deweloperami, chociaż roczna stopa liczby uzyskanych pozwoleń na budowę wyniosła -8,9 procent.

Wielu indywidualnych inwestycji jeszcze nie rozpoczęto ze względu na zaostrzoną politykę kredytową banków i niepewny rozwój sytuacji finansowej. Różnica pomiędzy liczbą pozwoleń wydanych w okresie od listopada 2009 roku do października 2012 roku, a więc tych pozwoleń, które są ciągle ważne, a liczbą rozpoczętych w tym okresie budów wynosi 16 723 domów jednorodzinnych.

W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2012 roku deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 65 178 mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Roczna stopa liczby uzyskanych przez nich pozwoleń na budowę mieszkań wyniosła -10,1 procent. Jedynie w czterech pierwszych miesiącach br. deweloperzy mogli pochwalić się bardzo dobrymi wynikami zarówno w zakresie liczby rozpoczętych budów, jak i uzyskanych pozwoleń na budowę. W dużej mierze wynikało to ze zmian przepisów – deweloperzy chcieli wprowadzić do sprzedaży mieszkania w nowych inwestycjach jeszcze przed wejściem w życie ustawy deweloperskiej, która nałożyła na nich wiele nowych obowiązków.

Prognozy dla budownictwa mieszkaniowego

Prognozy dla kierunku rozwoju rynku budowlanego w 2013 roku stawiane są ostrożnie ze względu na bardzo zachowawcze oceny dalszego rozwoju gospodarczego w Polsce. Segment budownictwa jednorodzinnego rozwijał się w ostatnich latach stabilnie, jednak w kwietniu br. nastąpił zarówno spadek liczby rozpoczętych nowych inwestycji, jak i liczby uzyskanych pozwoleń przez inwestorów indywidualnych.

– Zmniejszenie aktywności klienta indywidualnego w tym roku wynikało głównie z dwóch czynników: z utrudnionego dostępu do kredytów oraz obawy dotyczącej własnej przyszłości. Spodziewamy się, że w kolejnym roku Polacy będą mogli łatwiej odnaleźć się w nowych warunkach i wrócić do stabilnego planowania oraz realizacji inwestycji budowlanych – mówi Cezary Szeszuła, prezes zarządu Xella Polska.

Pozytywny wpływ na zwiększenie sprzedaży w ostatnich miesiącach tego roku może mieć wygaśniecie z końcem grudnia rządowego programu Rodzina na swoim. Część nabywców, która planuje zakup mieszkania, będzie chciała skorzystać z możliwości uzyskania pomocy finansowej na warunkach oferowanych w jeszcze obowiązującym programie Rodzina na Swoim.

Nowe programy, Mieszkanie dla Młodych dla ludzi do 35 roku życia w zakupie pierwszego własnego mieszkania na rynku pierwotnym i propozycja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mająca na celu wsparcie energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego także dają nadzieję na poprawę sytuacji w 2013 roku, szczególnie w budownictwie wielorodzinnym.

Beneficjenci programu Mieszkanie dla Młodych mają otrzymać 10 procent wartości odtworzeniowej do 50 m2 powierzchni mieszkania na pokrycie wkładu własnego przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego. Kwota ta będzie wyższa o 5 procent w przypadku posiadania dziecka w momencie zakupu mieszkania, a o dodatkowe 5 procent gdy rodzina  ciągu 5 lat powiększy się o kolejne dziecko.

W programie określono limity wielkości nabywanego mieszkania oraz jego maksymalną cenę. Wielkość mieszkania nie może przekroczyć 75 m2, a cena 1 m2 powierzchni użytkowej nie może być wyższa od średniej dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych*. Program Mieszkanie dla Młodych może wejść w życie w drugiej połowie 2013 roku lub na początku 2014 roku. Został pozytywnie przyjęty zarówno przez deweloperów, jak i banki – głównie ze względu na jego obecność jako czynnika wspierającego budownictwo mieszkaniowe.

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmie osoby budujące dom jednorodzinny lub kupujące dom czy też mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej. Zgodnie z założeniami tego projektu dofinansowanie budowy domu pasywnego wyniesie 50 tysięcy złotych, a energooszczędnego 30 tysięcy złotych. Kupujący mieszkanie w budynkach pasywnych otrzymają wsparcie do 16 tysięcy złotych, a w budynkach energooszczędnych do 11 tysięcy złotych brutto. Wprowadzenie tego projektu może spowodować znaczny wzrost zainteresowania energooszczędnymi rozwiązaniami dla budownictwa.

Dobrym sygnałem dla rynku mieszkaniowego mogą być przewidywania dotyczące złagodzenia polityki kredytowej banków – w najbliższych miesiącach oczekiwane są dalsze obniżki marż ze strony banków. Analitycy przewidują także utrzymanie trendu spadkowego stóp procentowych w kolejnych miesiącach. Kredytobiorcy powinni odczuć obniżkę stóp procentowych już w styczniu przyszłego roku.

Komentarz Anny Waszczuk, analityka Xella Polska, producenta materiałów budowlanych SILKA i YTONG

* jako koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych rozumie się średni koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wysokość tego wskaźnika ustala się odrębnie dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i odrębnie dla województwa. Jego wyliczenie następuje w oparciu o aktualne dane urzędu statystycznego oraz własne analizy wojewody.

poniedziałek, 3 grudnia 2012

Zakupy na wesoło

Grudzień nie jest w Polsce najlepszą porą na budowę lub remont domu. Czyniąc podsumowanie roku i stając przed wyzwaniami przyszłorocznymi, warto chwilę zastanowić się własną kondycją fizyczną. Lub nad zdrowymi prezentami dla najbliższych. Bo grudzień jest to dobry czas na zakupy, a początek grudnia to czas zakupów internetowych - bowiem paczki świąteczne przybędą na czas.

Nowe, przedświąteczne commercial video sklepu internetowego DrogeriaZdrowie.pl rozgrzewa nas w chłodne dni końca roku. Jest to drogeria z unikalnymi produktami dla każdego, kto interesuje się zdrowiem, kondycją fizyczną oraz uważa, że świadoma suplementacja jest lepsza od chemicznej farmacji.

piątek, 30 listopada 2012

Program Mieszkania dla Młodych

Budownictwo gwałtownie zahamowało, gdyż radykalnie zmniejszył się popyt na mieszkania. Branża budowlana szuka nowych rozwiązań i wsparcia legislacyjnego. Tymczasem w 2013 roku zniknie program dopłat do kredytów Rodzina na Swoim. Ze względu na zaostrzoną politykę kredytową banków, wysokie ceny nieruchomości oraz spadek koniunktury, program ułatwiał młodym rodzinom zakup mieszkań. Jak zapewnia rząd, ma na jego miejscu zastąpić nowy projekt Mieszkania dla Młodych. Szczegóły nie są jeszcze znane i nie wiadomo kiedy zostanie uruchomiony, to jednak analitycy już teraz wskazują na podstawowe różnice, dotyczące m.in. sposobu finansowania i rodzaju nieruchomości, jakie będzie można zakupić.

Według ekspertów Rodzina na Swoim wywarła znaczący wpływ na rynek mieszkaniowy. Rząd pod naciskiem zainteresowanych instytucji postanowił nie rezygnować całkowicie z dofinansowania kredytów i zapowiedział już projekt nowego programu dopłat, czyli Mieszkania dla Młodych. Pogłębiająca się zapaść gospodarcza kraju powoduje, że planowany termin uruchomienia projektu to dopiero II połowa 2013 roku lub początek 2014 roku.

W programie Mieszkania dla Młodych dopłaty będą niższe niż w Rodzinie na Swoim, a cały projekt skierowany będzie wyłącznie do osób, które po raz pierwszy kupują mieszkanie. Rodzina na Swoim umożliwia dopłatę maksymalnie połowy odsetek przez osiem pierwszych kolejnych lat spłaty kredytu. W przypadku programu Mieszkania dla Młodych ma to być jednorazowa dopłata w postaci 10 procent wartości mieszkania. Dofinansowanie dodatkowe w wysokości 5 procent przewidziano dla małżeństw z dzieckiem oraz tych rodzin, którym w przeciągu pierwszych pięciu lat od zakupu mieszkania urodzi się potomstwo.

W ramach planowanego nowego wsparcia finansowego będzie można kupić wyłącznie mieszkania i to tylko z rynku pierwotnego. Rodzina na Swoim obejmuje zarówno mieszkania jak i domy, również z rynku wtórnego.

Program Mieszkanie dla Młodych daje więc rodzinom kolejną szansę na dofinansowanie do kredytów hipotecznych, jednak już wiadomo, że nie będzie on tak opłacalny, jak kończący swoje funkcjonowanie program dopłat Rodzina na Swoim.

środa, 28 listopada 2012

Początek nocy w mieście

Przestrzeń miejska wpływa na nas bardzo silnie, podobnie, jak pogoda, czy pory roku. Szczególnie jesienią odczuwamy fakt, że zmieniające się pory roku wpływają na kondycję psychiczną i fizyczną jednostki ludzkiej. Ekscytująca tajemnica nocy szczególnie wtedy daje o sobie znać. Miasto zmienia swoje oblicze o każdej porze roku i o każdej godzinie w ciągu doby, ale najwyraźniej dostrzec to można wraz z zapadającym zmrokiem. Syntetyczne światło staje się jego drogowskazem.

Miasto nocą jest przyjazne i bliskie, ale również coraz bardziej niebezpieczne dla wędrowca. Pochłania i fascynuje. Piękniejsze w swojej enigmatycznej, niedopowiedzianej podróży. Warto poznać to mroczne oblicze miasta pośród ekscytujących przygód, dających współczesnemu człowiekowi poczucie komfortu.

Sklep internetowy Cinco Terra rwie ciasne kulturowe gorsety. Zawsze krok do przodu, na chwilę przed mrokiem, na chwilę przed wszystkimi. Cinco Terra zaprasza na swoje strony internetowe fanatyków niepokornych idei, awangardowych postaw i wyzwolonych umysłów: Wirtualna podróż, której początek prezentuje poniższe video:

poniedziałek, 26 listopada 2012

Linia produkcyjna bloków SILKA TEMPO

Kryzys branży budowlanej nie przeraża podmiotów, które patrzą długofalowo na rozwój branży i zapotrzebowań mieszkańców Polski. Dlatego Xella Polska unowocześniła linię produkcyjną fabryki w Żabinku k. Poznania.

W zakładzie produkcyjnym, oprócz dotychczas wytwarzanych standardowych bloków SILKA, odbywać się będzie również produkcja wielkowymiarowych bloków SILKA TEMPO. Bloki te przeznaczone są do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Fabryka jest pierwszą tego typu w Polsce. Po modernizacji fabrykę może opuszczać nawet 20 tys. m3 tych wyrobów rocznie. Nowa inwestycja Xella w Polsce jest odpowiedzią na obecne potrzeby rynku deweloperskiego.

Nowa inwestycja Xella w Polsce jest odpowiedzią na obecne potrzeby rynku deweloperskiego. Jednocześnie jest to kolejna inwestycja w polskie zakłady w okresie ostatnich kilku lat. W 2009 do użytku została oddana nowoczesna linia produkcyjna bloczków YTONG w fabryce w Pile. Zakład SILKA w Żabinku jako jedyny w Polsce produkuje wielkowymiarowe bloki SILKA TEMPO. Ten nowoczesny produkt jest skierowany do deweloperów – jego parametry techniczne zostały dopracowane z myślą o wymogach rynku budownictwa wielorodzinnego.

– Budownictwo oczekuje rozwiązań mogących przynieść wymierne korzyści ekonomiczne. Bloki SILKA TEMPO to rozwiązanie wychodzące naprzeciw tym oczekiwaniom. Zwiększenie produktywności zatrudnionych pracowników oznacza znacznie krótszy czas i ograniczenie kosztów budowy – mówi Cezary Szeszuła, Prezes Zarządu Xella Polska, producenta materiałów budowlanych SILKA YTONG. – Inwestycja w rozbudowę zakładu w Żabinku wyniosła ponad 7 mln złotych. Dzięki modernizacji możemy rocznie produkować ponad 20 tys. m3 tych nowoczesnych wyrobów – dodaje Cezary Szeszuła.

Bloki SILKA TEMPO, dzięki dużym rozmiarom i łatwości montażu, zapewniają większą produktywność inwestycji deweloperskich: skracają czas budowy oraz obniżają koszty jej prowadzenia. Trzy osoby na budowie są w stanie wymurować nawet 50 m2 ścian dziennie – dla porównania tej samej liczbie osób wymurowanie takiej powierzchni z tradycyjnych bloków silikatowych zajmie 4-5 dni. Technologia i dokładność wymiarowa bloków SILKA TEMPO sprawia, że ściany muruje się bardzo łatwo. Bloki SILKA TEMPO charakteryzują też bardzo dobre parametry izolacyjne i akustyczne, które są szczególnie istotne ze względu na komfort mieszkania czy pracy.

czwartek, 22 listopada 2012

Architektura strachu

Architektura miasta to jak organy wewnętrzne żywego organizmu. Im starsze, bardziej nobliwe i starsze miasto, tym trudniej wprowadzać w jego strukturze nowe rozwiązania. Miasta jego zmieniają swoje punkty ciężkości, zainteresowań nim poszczególnych warstw społecznych – a przez to również zmieniają swój charakter i wygląd.

Funkcjonalność współczesnych miast coraz częściej wyraża tzw. architektura strachu. Zamknięte osiedla stają się azylem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. To swoista moda przestrzeni, która rozlewa się w dużych miastach na całym świecie i determinuje współczesną miejską architekturę.

Architektura strachu, pragnienie izolacji poszczególnych grup społecznych dotyczy wszystkich kontynentów. Na północnych peryferiach Pekinu wyrosło przed laty ekskluzywne osiedle Orange County.


Zamknięte, strzeżone osiedle zachwyca domami wybudowanymi w kalifornijskim stylu, a zaprojektowanymi przez architekta z Newport Beach. Orange County to marka, symbol luksusu, jak ekskluzywny samochód. Marka, która może towarzyszyć współczesnym miastom, o ile będą stawiane w oparciu o charakteryzującą współczesne czasy obsesję bezpieczeństwa oraz potrzebę izolacji społecznej w przeludnionej przestrzeni.


Współczesne miasta stanowią nowe doświadczenie, w którym po raz kolejny przekonujemy się o odwiecznych skłonnościach i problemach jednostki ludzkiej. Zobacz cały artykuł: Architektura strachu na serwisie internetowym Miasto MedPlaneta.

niedziela, 18 listopada 2012

Zabezpiecz budowę przed zimą

Warunki atmosferyczne w Polsce powodują, że dom jednorodzinny musi pełnić wielorakie funkcje. Zupełnie inne oczekiwania wobec niego mamy zimą, a inne latem. Również proces budowlany związany ze wznoszeniem budynku musi uwzględnić zmiany pór roku. Zmiany klimatyczne nie zawsze są bowiem sprzyjające dla budowy. Zima często może zaskoczyć naszą inwestycję.

Najrozsądniej jest przełożyć wówczas wszelkie pozostałe prace związane z budową domu do nadejścia wiosny. Należy jednak dokonać zabezpieczeń, które nie zmarnotrawią dotychczas wykonanych etapów wznoszenia domu. Nie warto przed zimą wykonywać samych wykopów - na wiosnę i tak trzeba będzie usuwać uszkodzone struktury gruntu. Jednak zrobione już wykopy należy zabezpieczyć warstwą styropianu lub słomianymi matami wyłożonymi na dnie.

Również w zależności od tego czy dom jest planowany z podpiwniczeniem, czy bez niego ławy fundamentowe należy odpowiednio zabezpieczyć. Ich przykrycie styropianem i obsypanie niewielka warstwą ziemi jest wskazane w budynku z piwnicą. Natomiast w domach bez piwnic fundamenty podsypuje się ziemią do poziomu terenu.

Zima zastaje również budynki w stanie surowym otwartym. Niezależnie od tego czy jest na nich już więźba dachowa czy nie, należy takie budynki przed zimą zabezpieczyć poprzez użycie dachu. Budynki posiadające konstrukcję dachową, jednak jeszcze bez finalnego pokrycia, należy zabezpieczyć deskami lub płytami wodoodpornymi, które następnie przykrywa się papą. Jeśli więźby jeszcze nie ma, konieczne jest prowizoryczne przykrycie stropu w ten sam sposób.

Zobacz cały artykuł Jak zabezpieczyć budowę na zimę.

wtorek, 13 listopada 2012

Rynek nieruchomości 2012

Brak pieniędzy w kieszeniach konsumentów zamroził rynek nieruchomości. Jak podaje Emmerson, w Warszawie na sprzedaż czeka ponad 5 tysięcy nowych mieszkań. We Wrocławiu czeka na przyszłych mieszkańców 1,9 tysięcy, a w Krakowie 1,8 tysięcy mieszkań. Analitycy rynku nieruchomości przewidują, że oferta gotowych mieszkań w najbliższym czasie jeszcze wzrośnie.

Oczywiście, część spośród oddanych do użytku mieszkań znajdzie nabywców. Nie będzie to jednak łatwe, bo w październiku 2012 po raz kolejny spadła dostępność kredytów hipotecznych w Polsce. Według analityków finansowych zmian w ofertach kredytów hipotecznych banków jest niewiele, a jeśli już się pojawią, to na ogół na niekorzyść klienta końcowego.

Spadła też zdolność kredytowa. Według analityków Open Finance, w ubiegłym roku rodzina 2+1, która zarabiała dwukrotność średniej pensji krajowej mogła liczyć na kredyt w średniej wysokości 440 tysięcy PLN. Obecnie mogą liczyć na kredyt w wysokości 400 tysięcy PLN, więc o ponad 9% mniej. Więcej przeczytasz w artykule: Mieszkania stoją.

Pewnie dlatego w II kwartale zmalała ilość przydzielanych kredytów hipotecznych. Po raz pierwszy od kilkunastu lat w Polsce w drugim kwartale na rynku mieszkaniowym odnotowano niższą wartość udzielanych kredytów w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy roku.

wtorek, 6 listopada 2012

Karta Ateńska

Życie w mieście to specyficzne dostosowanie jednostki ludzkiej to nowych warunków. Specyficzne warunki życia powodują, że człowiek posiada wiele udogodnień, ale ponosi też liczne konsekwencje, które wymusza życie w miejskiej aglomeracji

Miasto to specyficznie ukształtowana jednostka osadnicza. Miasta charakteryzują się dużą intensywnością zabudowy i małą ilością terenów rolniczych. Mieszkańcy miast pracującą na ogół w przemyśle lub usługach pozarolniczych. Ludność zamieszkująca miasta prowadzi specyficzny, miejski styl życia. Miasto to zarazem wygoda i funkcjonalność, jak również olbrzymie zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki ludzkiej.

W 1933 Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej (CIAM) uchwalił tzw. Kartę Ateńską. Uchwalony dokument zawierał propozycje zasad nowoczesnego projektowania urbanistycznego. Związany był z poczuciem i świadomością zagrożeń, jakie płynęły z miejskiego stylu życia.

Karta Ateńska to odpowiedź na narastające zagrożenie dla człowieka ze strony miasta. Karta omawia rozdzielenie poszczególnych obszarów miasta oraz stworzenie funkcjonalnej i zdrowej przestrzeni życia. Współczesne miasto musi, pamiętając o respektowaniu wolności jednostki, umożliwiać działanie na rzecz zbiorowości miejskiej. Mieszkanie musi być najważniejszym zagadnieniem w projektowaniu urbanistycznym. Z kolei miejsce pracy powinno być możliwie blisko od miejsca zamieszkania. Przestrzenie otwarte miasta muszą przylegać do obszarów mieszkaniowych oraz jako przestrzeń rekreacyjna należeć do całego miasta.

Karta Ateńska powstałą pod przewodnictwem francuskiego architekta, urbanisty, czołowego przedstawiciela międzynarodowego stylu modernistycznego - Le Corbusiera. Na długo przed powstaniem Karty Ateńskiej warunki mieszkalne w wielkich miastach stawały się coraz gorsze dla dużej części ludzi. Początkowo uprzemysłowienie, potem usługi powodowały wzrost zanieczyszczenie środowiska. Ubogie warstwy społeczne ściśnięte były w śródmiejskich dzielnicach. Wiele miast charakteryzowało się zbyt małą powierzchnię mieszkalną na osobę, niewystarczającym dla człowieka nasłonecznieniem, czy występowaniem zarodków chorób. Współczesne miasta nierzadko posiadają zbyt małe ilości zieleni i niedobór urządzeń sanitarnych.

Czytaj cały artykuł Współczesne miasto – ostrzeżenia Karty Ateńskiej.

wtorek, 30 października 2012

Ogrzewanie zimą

Zima zmusza do refleksji na temat ogrzewania naszych domów i mieszkań. Dogrzewamy je w najróżniejszy sposób, ale wszystkie sposoby łączy jeden fakt – ogrzewanie jest coraz droższe. Zmiany klimatyczne, jakie mają w Polsce w ciągu dwunastu kalendarzowych miesięcy są na tyle zaskakujące, że często zapominamy na pół roku o kwestii dogrzania mieszkań. Przypomina nam o tym nierzadko jedynie rachunek za ogrzewanie. Dla tych, którzy chcą się bardziej zainteresować tematyką ogrzewania domów i ich energooszczędności zalecamy lekturę artykułów na portalu TermoDom.pl.

poniedziałek, 22 października 2012

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowuje zmiany w zasadach dotyczących budowy domów. Istotne będzie stosowanie odpowiednich urządzeń w systemach wentylacyjnych, ogrzewczych i chłodzących. Zmiany w przepisach wprowadzają wymagania m.in. wobec rodzaju i wydajności systemu wentylacji, temperatury czynników chłodzących, itd.

Kolejna zmiana w rozporządzeniu dotyczy podejścia projektowego wobec minimalnych wymagań w stosunku do efektywności energetycznej i izolacyjności termicznej przegród. Obecnie budynek projektowany powinien wykazywać się odpowiednią izolacyjnością termiczną przegród (maksymalne wartości współczynników U) lub powinien spełniać ogólny warunek osiągnięcia zapotrzebowania na energię pierwotną (wskaźnik EP) poniżej dopuszczalnego poziomu (EPmax). Projektowana zmiana zakłada uwzględnienie obu wymagań jednocześnie – przegrody budynku powinny spełniać wymagania izolacyjności termicznej oraz budynek powinien wykazywać odpowiednio niskie zapotrzebowanie na energię pierwotną.

Ministerstwo proponuje też zmiany sposobu obliczania wartości maksymalnej wskaźnika EP.

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie został opisany w artykule Departament zatrzyma budownictwo.

środa, 17 października 2012

Jak budować w białej technologii

Jak Budować? to cykl filmów video prezentujących internautom, jak łatwo budować domy w białej technologii SILKA YTONG. Filmy prezentują najważniejsze prace budowlane związane ze stawianiem domu w tzw. stanie surowym. Obejrzysz więc na nich m.in. rozpoczęcie murowania ścian (pierwsza warstwa), stawianie ściany jednowarstwowej, układanie stropów systemowych, czy nadproży.

poniedziałek, 15 października 2012

Kryzys nie zatrzymał budowy kościołów

Niedawno informowaliśmy o tym, że nawet budżetówka nie daje już wsparcia swoimi zleceniami dla sektora budowlanego w Polsce. Tymczasem spowolnienie gospodarcze, którego negatywne skutki zaczyna odczuwać coraz więcej Polaków, w tym cała branża budowlana, na razie nie zatrzymało kościelnych inwestycji.

W Polsce powstaje obecnie kilkaset świątyń, a kolejnych kilkadziesiąt inwestycji jest na etapie projektowania. To ewenemant na skalę europejską – tak tłumaczą ten fakt ekonomiści. Gdy w Zachodniej Europie kościoły się zamyka, to w Polsce buduje się ich coraz więcej. Tylko w 6 diecezjach powstaje aż 97 świątyń, a we wszystkich 27 diecezjach buduje się prawdopodobnie kilkaset kościołów – informuje na swoich łamach "Rzeczpospolita".

Gdzie najczęściej powstają kościoły? Na nowych osiedlach zlokalizowanych na obrzeżach dużych i średniej wielkości miast (np. w archidiecezji lubelskiej buduje się obecnie 12 świątyń). Eksperci rynku budowlanego zwracają uwagę, że świątynie, które obecnie powstają w Polsce są dużo mniejsze niż kiedyś. Proboszczowie odpowiedzialni za budowę coraz większą uwagę zwracają na koszty ich utrzymania: ogrzewania i oświetlenia, oraz miejsca na parking.

Ile kosztuje wybudowanie niedużej świątyni? To dziś wydatek rzędu 5-7 mln zł (nie licząc kosztu zakupu działki i wyposażenia). Inwestycje budowania świątyń są realizowane ze środków własnych parafii, bo banki w Polsce nie kredytują budowy kościołów. W większości przypadków budowa świątyni trwa kilkanaście lat.

niedziela, 14 października 2012

Dotacje dla budynków energooszczędnych

Na portalu budownictwa energooszczędnego pojawiła się ciekawa informacja, przeznaczona dla osób zainteresowanych budową domu pasywnego i energooszczędnego na własny użytek - Dotacje dla energooszczędnych budynków.

26 września 2012 Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjęła długo oczekiwaną decyzję o uruchomieniu dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych budynków.

W podjętej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej decyzji niemal o połowę wzrosła kwota zapowiadanego jednorazowego bezzwrotnego dofinansowania - do 50 tysięcy złotych dopłaty do budowy domu pasywnego oraz do 30 tysięcy złotych do domu energooszczędnego.

Wzrosło również dofinansowanie do zakupu mieszkań w budynkach pasywnych – do 16 tysięcy złotych, a w energooszczędnych – do 11 tys. zł brutto.

Program rusza od przyszłego roku i przez kolejne sześć lat (do 2018 roku) NFOŚiGW wesprze indywidualnych inwestorów łączną kwotą 300 mln zł dofinansowując budowę lub zakup planowanych 12 tysięcy domów i mieszkań o niskim zapotrzebowaniu na energię. Dotacja kierowana jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby:

- dysponujące pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny,
- dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego.

Na takie wsparcie mogą również liczyć inwestorzy budujący domy tzw. systemem gospodarczym.

Więcej informacji na portalu TermoDom.pl.

środa, 10 października 2012

Jakie drewno na podłogę

Każdy element domy i mieszkania ma ogromne znaczenie - zarówno na zewnątrz, jak i zewnątrz. Użyte materiały do budowy ścian, okna, konstrukcja stropu i dach. Ale równie ważne jest wykończenie podłogi. Jej wygląd zależy od nas, naszych dzieci, obecności zwierząt, a nawet rodzinnych zwyczajów i nawyków noszenia obuwia. Zależy też od tego, jaki materiał zostanie przez nas użyty.

W polskich domach i mieszkaniach na podłogach króluje drewno w bardzo różnych postaciach. Tradycjonaliści decydują się nadal na parkiet z litego drewna. Mieszkańcy, którzy ponad ponadczasowość rozwiązania cenią funkcjonalność i wygodę wybierają na ogół deski wielowarstwowe. Warto wspomnieć, jakie są najważniejsze różnice między deską litą a deską wielowarstwową.

Podstawowa różnica między deską litą a deską wielowarstwową dotyczy budowy, a co za tym idzie właściwości materiału. Sposób ich montażu, możliwość stosowania na ogrzewanie podłogowe, sposób pielęgnacji i cena, odporność na zarysowania - to niektóre cechy, które przesądzają o wyborze drewna w domu i mieszkaniu.

Podłoga z naturalnego drewna posiada walory zdrowotne, absorbuje nadmierną ilość wody z otoczenia, wytwarzając swoisty i bardzo zdrowy mikroklimat. Ponadto nie wywołuje alergii. Drewno jest jednak bardzo kapryśne i wymagające. Zmienia swoją objętość pod wpływem wilgoci i temperatury.

Deski lite mogą kurczyć się i pęcznieć, co prowadzi do powstania szczelin lub wybrzuszeń. Inaczej jest w przypadku podłóg wielowarstwowych. Podłogi wielowarstwowe w 100% wykonane są z naturalnego drewna. Różnica polega na zaawansowanej konstrukcji, która umożliwia poradzenie sobie z przypadłością drewna prowadzącą do powstania szczelin lub wybrzuszeń.

W przypadku podłóg wielowarstwowych Torlys, rdzeń deski powstał na skutek sprasowania włókien drewnianych z grubości 50 cm do 1 cm. Dzięki temu na główną konstrukcje deski nie ma na nie wpływu ani woda, ani temperatura. Wierzchnia warstwa deski wykonana jest z litego i niesprasowanego drewna.

Montaż podłogi z litego drewna przebiega wieloetapowo. Aby służyła przez wiele lat  musi być prawidłowo i fachowo wykonana przez profesjonalnych parkieciarzy. Na ułożenie posadzki trzeba zarezerwować ponad 2 tygodnie. Po ułożeniu desek podłoga powinna leżakować w zależności od rodzaju drewna od 2 do 6 tygodniu. W tym etapie bardzo ważne jest regularne wietrzenie i kontrolowanie wilgotności powietrza. Dopiero gdy drewno osiądzie podłogę można wyszlifować i pokryć olejem lub lakierem. Po kilku dniach, gdy środki wyschną można zacząć użytkować.

Inaczej sytuacja wygląd w przypadku desek wielowarstwowych. Od litego drewna różnią się tym, że są zabezpieczone fabrycznie i przygotowane do montażu. Deski można zamontować także samemu. – Montaż podłogi z desek wielowarstwowych odbywa się w systemie pływającym, co oznacza, że nie jest ona trwale związana z podłożem – mówi Maciej Wolniak, Brand Manager Torlys w Polsce. – Cały montaż opiera się na systemie zamów Uniclic. Nieużywanie kleju do przyklejenia elementów podłogi sprzyja naszemu zdrowiu, ale przede wszystkim jest tańszy, prostszy i szybszy. Podłogę w 60 metrowym mieszkaniu można zamontować w ciągu jednego dnia i już tego samego dnia korzystać z mieszkania – dodaje.

Zarówno o podłogę z desek litych jak i wielowarstwowych należy bardzo dbać o ile chcemy cieszyć się ich wdziękiem i funkcjonalnością. Podstawą pielęgnacji drewnianej podłogi powinno być regularne sprzątanie. Częste zamiatanie lub odkurzanie oraz stosowanie wycieraczek absorbujących kurz i brud pozwolą nam pozbyć się z mieszkania piasku - najbardziej szkodliwe dla parkietów są właśnie ziarenka piasku. Piasek, ze względu na swoją twardość powoduje zarysowania na powierzchni i wyciera lakier. Do pielęgnacji podłóg z drewna nie wolno używać ściernych i żrących środków czyszczących. Nie należy także przesadzać z myciem podłóg - lakier czy warstwa oleju nie są wodoodporne.

- Podłoga wielowarstwowa Torlys ma pięć powłok lakieru ceramiczno-poliuretanowego, które chronią drewno przed niszczeniem podczas użytkowania – mówi Maciej Wolniak. - Lakier ma podwyższoną odporność na ścieranie. Mimo to, warto dmuchać na zimne
 
Istotną różnicą w użytkowaniu podłogi z desek litych i podłogi z desek wielowarstwowych jest brak konieczności skomplikowanej konserwacji w przypadku tych drugich. Lite drewno wymaga zabiegu olejowania, lakierowania oraz cyklinowania. Przy zastosowaniu się do zasad regularnego i dokładnego sprzątania deski wielowarstwowe nie wymagają dodatkowych, skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych.

niedziela, 7 października 2012

Lejki dla kobiet - projektowanie publicznych ubikacji

Na naszych oczach zachodzi rewolucja kulturowa. W dużej mierze wymuszona poprzez coraz bardziej zacieśniającą się przestrzeń. Lejki dla kobiet to popularne w Europie Zachodniej urządzenie, które kobieta może włożyć do spodni i bez ich zdejmowania oddać mocz. To również niezastąpiony gadżet dla aktywnych kobiet, lubiących sport i podróże. Mama po porodzie, a szczególnie po cesarskim cięciu, może ułatwić sobie oddawanie moczu lejkiem dla kobiet.

Siusianie na stojąco ma jedną wielką zaletę – jest sterylne. Stąd też pomysł na upowszechnienie lejków umożliwiających paniom oddawanie moczu w pozycji stojącej. Urinelle, czy GoGirl w zasadzie nie są niczym nowym, bo od lat służą alpinistkom i globtroterkom.

Można się z lejków dla kobiet śmiać lub podchodzić z rezerwą. Jednak fizjologia jest immanentną cechą każdego z nas.

W internecie dostępne są lejki dla kobiet: jednorazowe (Urinelle) oraz wielorazowego użytku (Go Girl, LadyP). Urinella marki LadyP jest łatwa w użyciu. Ma praktyczny uchwyt, zaokrąglony brzeg i odpowiedni kąt nachylenia. Idealny kształt i giętki materiał pozwala dopasować lejek do kształtu ciała. Po użyciu wystarczy ją przepłukać wodą z mydłem lub szybkoschnącym antybakteryjnym płynem dezynfekującym.

Popularność lejków dla kobiet może spowodować zupełnie nowe podejście do projektowania ubikacji kobiecych - uwzględniających preferencje również progresywnych kobiet.

poniedziałek, 1 października 2012

Aranżacja dawnej hali magazynowej na biura

W najbliższy czwartek, 4 października 2012 w klubie Sztuka Architektury przy ul. Andersa 13  w Warszawie odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu „Polskie Wnętrze XXL”. Prezentację na spotkaniu w klubie Sztuka Architektury poprowadzi Marcin Kościuch z poznańskiej pracowni Ultra-Architects.

Wykład Marcina Kościucha dotyczyć będzie projektu "Biuro-garaż: aranżacja dawnej hali magazynowej na biura", który zwyciężył w plebiscycie Polska Wnętrze XXL w kategorii wnętrza publiczne. Inspiracją do stworzenia wyjątkowej przestrzeni w industrialnym klimacie były stara, fabryczna hala oraz "benzyna we krwi" inwestora. Ciekawa osobowość klienta oraz chęć wykorzystania ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań  zdeterminowały  projektantów do wykreowania innowacyjnej  przestrzeni biurowej , która nie tylko zapewnia komfortowe warunki pracy, ale także uwzględnia miejsce relaksu i wytchnienia.

Zewnętrzny wygląd prostego w formie obiektu urozmaicono jedynie żółto-grafitowymi,  skośnymi pasami na elewacjach, które komunikują motoryzacyjny klimat wnętrza. Wewnątrz, oprócz przestronnego parkingu, podnośników, szafek na narzędzia oraz systemu odprowadzania spalin zadbano również o eleganckie, przeszklone gabinety, które dają niepowtarzalną możliwość obcowania z pięknem ulubionych modeli aut właściciela.

Jak udało się połączyć dwie z pozoru wykluczające się przestrzenie,  odnieść sukces realizacyjny i zdobyć uznanie szerokiej publiczności? Na te oraz wiele innych pytań odpowie Marcin Kościuch podczas  multimedialnej prezentacji projektu "Biuro-garaż: aranżacja dawnej hali magazynowej na biura" oraz dyskusji z publicznością.

Klubu Sztuka Architektury
ul. Andersa 13 (Stacja Muranów - Skwer Tekli Bądarzewskiej), Warszawa
Czwartek, 04.10.2012 o godz. 18.00.

piątek, 28 września 2012

Rynek budowlany kurczy się również za sprawą sektora publicznego

W sierpniu 2012 pogłębiła się spadkowa tendencja w publicznych zamówieniach na wykonywanie prac remontowo-budowlanych. Informacje takie pochodzą z raportu opracowanego przez serwis eGospodarka.pl. Koniunktura w branży budowlanej w Polsce nadal się pogarsza, osiągając poziomy najgorsze od wielu lat. Ograniczenie zamówień z sektora publicznego ciągnie kurczącą się obecnie „budowlankę” dodatkowo mocno w dół.

Serwis www.Przetargi.eGospodarka.pl opracował dane z Biuletynu Zamówień Publicznych. Wskazują one, że w sierpniu 2012 roku w BZP pojawiło się 15 tys. 438 ogłoszeń przetargowych, o prawie 6 procent mniej niż rok wcześniej i 10,12 procent mniej niż w lipcu 2012.

W relacji rocznej (do sierpnia 2011) spadek liczby ogłaszanych postępowań przetargowych zaobserwowano we wszystkich notowanych kategoriach, czyli w dostawach usług, dostawach towarów oraz w zamówieniach na prace budowlano-remontowe. Jednak o ile w przypadku dostaw usług czy towarów skala spadków była bardzo nieznaczna (poniżej jednego procenta), to spadek w trzecim wymienionym segmencie, czyli zamówieniach budowlanych, okazał się bardzo znaczący – wyniósł bowiem aż 14,19 procent rdr.

Spadki we wszystkich trzech notowanych kategoriach wystąpiły również w relacji miesięcznej. Jest to jednak zjawisko typowo sezonowe – zwyczajowo sierpień w sektorze publicznym jest najbardziej popularnym miesiącem urlopowym, osoby odpowiedzialne za obsługę przetargów również udają się na wakacyjny wypoczynek, stąd w miesiącu tym występuje spadek liczby postępowań względem lipca. Ponadstandardowy był jednak znaczny miesięczny spadek postępowań o udzielenie ZP na prace budowlane. W sierpniu 2012 ogłoszeń takich pojawiło się aż o 16,78 procent mniej niż miesiąc wcześniej, w lipcu bieżącego roku.

Sierpniowy wynik całkowity to 15 tys. 438 ogłoszeń, wobec 17 tys. 177 w lipcu 2012, 16 tys. 87 postępowań o udzielenie ZP w czerwcu i 15 tys. 44 ogłoszeń w maju.

Niestety dane z ogłoszeń przetargowych wskazują, że nadal ma miejsce trwająca już wiele miesięcy dekoniunktura w sektorze budowlanym. Publiczne zamówienia na prace remontowo-budowlane spadają już drugi rok z rzędu i nic nie wskazuje by ta negatywna tendencja miała się w najbliższym czasie odwrócić. Przedstawiciele branży wskazują nawet na możliwość trwającego wiele lat spowolnienia w tym segmencie.

Pogarsza się niestety koniunktura, zwłaszcza w dotkniętym i tak już spowolnieniem budownictwie.

środa, 26 września 2012

O co pytać architekta?

SILKA YTONG proponuje swoim klientom nowy ekspercki dział o nazwie „SILKA YTONG: rozmowy z fachowcami”. Tym razem bardzo rzeczowo opracowana została przez specjalistów YTONG SILKA kwestia: O co pytać architekta?

Architekt jest bowiem jedną z pierwszych osób, do której zwracamy się planując budowę domu. Od decyzji podjętych na tym etapie zależy, czy dom będzie spełniał oczekiwania i odpowiadał naszym potrzebom. Warto więc dobrze przygotować się do rozmowy z architektem.

Na początek – odpowiednie przygotowanie

Niezależenie od tego, czy decydujemy się na projekt indywidualny, czy też chcemy wybrać projekt gotowy do dalszych adaptacji, do rozmowy z architektem powinniśmy się przygotować. Postarajmy się określić potrzeby domowników, a co za tym idzie rodzaj i liczbę pomieszczeń wraz z metrażem. Pomyślmy też o tym, co nam się podoba, a co w żadnym wypadku nie wchodzi w grę. Na tym etapie dobrze mieć już szacunkowo określone możliwości budżetowe, ustalając chociażby swoją zdolność kredytową.

Należy mieć świadomość, że architekt może (a nawet jest zobowiązany) zadawać nam pytania dotyczące wymarzonego domu (przykładowe pytania znajdują się w zestawieniu poniżej) i być przygotowanym do odpowiedzi. Architekt ma prawo zapytać np. o wiedzę inwestora na temat dokumentów określających zabudowę na działce lub poprosić o sprecyzowanie potrzeb inwestora i skonkretyzowanie jego wizji domu.

Wygląd budynku i układ pomieszczeń
Układ pomieszczeń w domu powinien być dopasowany do potrzeb i stylu życia domowników. Zupełnie inne będą potrzeby wielopokoleniowej rodziny, która uwielbia zasiadać przy dużym stole w jasnym salonie, a zupełnie inne pary młodych ludzi, którzy skupiają się na pracy, a dom traktują jako wysmakowaną oazę weekendowego odpoczynku i relaksu. Warto poobserwować zwyczaje domowników i je wspólnie przedyskutować, biorąc również pod uwagę plany na przyszłość.

– Dobrym pomysłem, a zarazem dużym wyzwaniem jest próba przewidzenia wymagań rodziny za 5 lat, aby w przyszłości nie utrzymywać „zbędnych metrów” i w odpowiednim czasie optymalnie zagospodarować powierzchnię – mówi Joanna Szymula z myślenickiej pracowni projektowej EXTRAPLAN, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

W kontekście wieloletniego użytkowania domu również decyzje dotyczące rozwiązań budowlanych nabierają szczególnego znaczenia.

Technologie
Na etapie rozmowy o projekcie wybieramy technologie, jakie chcemy zastosować w budynku. Osoby planujące budowę powinny zastanowić się, jakie są dla nich kluczowe kryteria – czy ważniejsza jest trwałość, jakość, cena, czas montażu, marka czy też inne czynniki. Przykładowo wybór technologii ogrzewania czy wentylacji ma wpływ nie tylko na przyszły komfort mieszkańców, ale również na układ pomieszczeń.

Przydatne dokumenty na spotkanie z architektem
Przy wyborze projektu – na spotkaniu z architektem czy ekspertem budowy – dobrze mieć dokumenty, które pozwolą podjąć optymalną decyzję.

– Inwestor powinien mieć przy sobie Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy oraz informacje o możliwości przyłączenia mediów. Informację o wodzie i kanalizacji można uzyskać w gminie, warunki dotyczące przyłączy gazu i energii uzyskamy w odpowiednich zakładach dostarczających, a więc gazowni i elektrowni
– mówi Dariusz Niklewski z firmy PROKOM OLSZTYN, Ekspert Budowy SILKA YTONG.

– Przydatnym dokumentem podczas rozmowy z architektem będzie również mapa sytuacyjno-wysokościowa lub mapa zasadnicza
– dodaje Joanna Szymula z myślenickiej pracowni projektowej EXTRAPLAN, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Po rozmowie z architektem powinniśmy wiedzieć, co należy zlecić geodecie, aby umieścił na mapie do celów projektowych. Więcej na ten temat w części cyklu „SILKA YTONG: rozmowy z fachowcami” poświęconej spotkaniu z geodetą.

– Nie wszystkie starostwa honorują mapy do celów projektowych przez rok. Niektóre sześć miesięcy, a są i takie, w których mapa jest ważna tylko przez trzy miesiące. Lokalny architekt powinien o tym wiedzieć i pokierować inwestora tak, aby mapa była aktualna w czasie składania dokumentów o pozwolenie na budowę – mówi Małgorzata Smogór z warszawskiej firmy AkaMi, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Kwestia energooszczędności
Podczas rozmowy z ekspertem planujący budowę powinien zapytać, jakie rozwiązania budowlane wybrać, aby w przyszłości zminimalizować koszty użytkowania budynku. Według wielu ekspertów ograniczenie strat energii jest przyszłościowym trendem w budownictwie. Na przyszłe koszty wpływają przede wszystkim trzy obszary: konstrukcja budynku, wielkość budynku i sposób wybudowania. Te tematy należy poruszyć na spotkaniu z ekspertem.

W kontekście właściwej izolacji przegród zasadne jest pytanie o wybór materiałów budowlanych. Ważne jest stosowanie dobrych jakościowo materiałów – najważniejszym parametrem jest przepuszczalność ciepła, którą określa współczynnik U.

– Ekspert odpowie na pytania związane z wyborem technologii budowlanej oraz optymalnego rodzaju ściany ze względu na parametry cieplne i szybkość budowy – twierdzi Danuta Piotrowska z olsztyńskiej firmy Twoja Budowa, Ekspertka Budowy SILKA YTONG. – Ciekawą opcją jest ściana jednowarstwowa, którą wznosi się szybko, a zarazem ma bardzo dobry współczynnik przepuszczalności ciepła – dodaje Danuta Piotrowska.

Referencje
Jeśli decydujemy się na projekt indywidualny, warto także spytać architekta o referencje, czyli o realizację wcześniejszych projektów. W ten sposób można sprawdzić, czy styl projektów nam odpowiada, a także czy inni inwestorzy byli zadowoleni. Natomiast, jeśli decydujemy się na projekt gotowy, dobrze jest sprawdzić, czy jest szansa na spotkanie z osobami, które już w takim domu mieszkają.

Pytania do fachowca
Jak dobrze przygotować się do rozmowy z architektem? Warto zadać mu poniższe pytania i przemyśleć odpowiedzi na pytania, które może nam zadać architekt.

O co pytać architekta:

Wygląd budynku i układ pomieszczeń:
Jak powinien wyglądać układ pomieszczeń w kontekście indywidualnych potrzeb domowników?
Jaki metraż domu wybrać?
Czy warto zdecydować się na dom parterowy czy piętrowy?
Czy warto zdecydować się na dom podpiwniczony?
Czy na tej konkretnej działce wybudujemy dom według projektu, który nam się podoba?

Koszty:
Jaki projekt jest optymalny dla założonego budżetu – czy można wskazać kierunek wyboru?
Jak zoptymalizować koszty budowy?
Jakie są czynniki zmniejszające koszty użytkowania domu w przyszłości?

Użytkowanie i energooszczędność:
Jakie rozwiązania budowlane wybrać, aby zmniejszyć koszty użytkowania budynku (zatrzymać ciepło w budynku)?
Jaki rodzaj ściany będzie optymalny – jednowarstwowa czy warstwowa?
Jakie materiały budowlane wybrać? Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze materiałów budowlanych?
Jakie technologie budowlane wybrać?
Jak ustawić dom na działce, zgodnie z kierunkami świata?

Działka:
Kiedy należy wykonać pomiary geodezyjne?
Do czego potrzebna jest praca geodety?
Kiedy inwestor ma wykonać badanie geotechniczne?
Czy architekt może odwiedzić naszą działkę?

Pytania od architekta/sprzedawcy projektów gotowych:
Jakim budżetem dysponujemy?
Jak usytuowana jest działka?
Jakie rozwiązania grzewcze bierzemy pod uwagę (piec, solary, pompy ciepła)?
Ile osób będzie mieszkało w domu? W jakim wieku? Czy mamy zwierzęta?
Jaki jest nasz styl życia i naszej rodziny? Jak może się zmienić na przestrzeni 5-10 lat?
Jakie są nasze plany wobec nowego domu – czy to dom na lata, czy na określony czas?
Czy lubimy architekturę nowoczesną czy tradycyjną?
Czy zapoznaliśmy się z dokumentami określającymi rodzaj zabudowy na działce – Miejscowym Planem Zagospodarowania lub Decyzją o Warunkach Zabudowy?
Jakimi dokumentami już dysponujemy? Na przykład, czy mamy mapę do celów projektowych? Czy już zostały wykonane badania gruntowe?

poniedziałek, 24 września 2012

Akademia Budowania Kobiet

Rusza nowa edycja spotkań pod egidą Akademii Kobiet Budujących SILKA YTONG. Tematem kobiecych rozmów będzie planowanie budowy domu. Chętne do wzięcia udziału w spotkaniach Panie mogą rejestrować swoją obecność korzystając z formularza Akademii.

Etap przygotowań do budowy domu jest istotny z punktu widzenia całej rodziny. W czasie spotkań Ekspertki podpowiedzą, na co zwracać uwagę przy przeprowadzaniu tego ważnego i zarazem upragnionego przedsięwzięcia, czyli budowy domu. Akademia Kobiet Budujących SILKA YTONG to miejsce, w którym kobiety mogą swobodnie, bez kompleksów i w przyjemnej atmosferze porozmawiać o budowaniu i wymienić się swoimi poglądami. Panie, które planują budowę domu, otrzymają wiedzę potrzebną do planowania i realizacji budowy, w tym wskazówki, jak rozmawiać z fachowcami.

Akademia Kobiet Budujących SILKA YTONG zaprasza wszystkie budujące Panie do:

Gdańska – 4 października, kawiarnia Mon Balzac,
Poznania – 10 października, restauracja Republika Róż,
Warszawy – 11 października, kawiarnia Galeria Funky,
Wrocławia – 16 października, księgarnio-kawiarnia Speakeasy,
Krakowa – 17 października, kawiarnia Cafe Szafe.

Każde spotkanie rozpoczyna się o godz. 18:00 i przewidziane jest na około 2 godziny – w pierwszej części ekspertka poprowadzi prezentację pt. „Planowanie budowy domu w praktyce” i przedstawi elementy, które warto wziąć pod uwagę na tym etapie. Poradzi także, w jaki sposób poprowadzić cały proces powstawania nowego budynku i przewidzieć czekające inwestorów wyzwania. Druga część poświęcona będzie konsultacjom ze specjalistkami, będzie także czas na dyskusję i wymianę doświadczeń.

Szczegółowe informacje na temat miejsc i idei spotkań są dostępne na stronie Akademia Kobiet Budujących SILKA YTONG. Organizatorzy zapraszają.

poniedziałek, 17 września 2012

Nadproża YTONG

Nadproża to elementy nośne lub samonośne konstrukcyjne w formie belek umożliwiające przykrycie otworów okiennych i drzwiowych w ścianach. Zadaniem nadproży jest przenoszenie ciężaru stropów, ścian wyższych kondygnacji, dachu na fragment ściany ponad otworem oraz na mur po obu stronach otworu.

System YTONG proponuję trzy funkcjonalne rozwiązania: belki YTONG YN, YTONG YF i kształtki YTONG U. Prefabrykowana, w pełni nośna belka nadprożowa YN wykonana jest z zbrojonego betonu komórkowego. Stosowana do otworów okiennych, drzwiowych i ścianek działowych. Można nią przykrywać otwory we wszystkich rodzajach ścian do 175cm.

Belki YTONG YN posiadają wysoką izolacyjność, nie wymagają dodatkowego ocieplenia. Całkowicie eliminują mostki termiczne. Elementy występują w wysokości 24,9cm i grubościach: 20, 24, 30 i 36,5 cm. Umożliwiają łatwe i szybkie zastosowanie - montaż  nadproża zajmuje dwóm osobom kilkanaście minut, co generuję dodatkowe oszczędności.

Nadproża YTONG YN należy ustawić się na murze, symetrycznie nad przekrywanym otworem, na przygotowanej wcześniej zaprawie do cienkice spoin. Zastosowanie gotowego nadproża gwarantuje gładką i równą powierzchnię ściany, co ułatwia jej tynkowanie.

Nadproża YTONG YF mają takie same wysokie parametry jak opisane przed chwilą YN. Ich wysokość to 12,4 cm, a grubość elementów to 11,5 cm i 17,5 cm. Ich długość może wynosić aż 300 cm i z łatwością posłużą do przekrycia otworów długości 250cm. W zależności od grubości muru elementy układane są jako pojedyncze, podwójne lub potrójne.

Aby uzyskać nadproże zespolone, elementy należy nadmurować warstwą bloczków z wypełnionymi spoinami pionowymi. Minimalna długość oparcia prefabrykatów YTONG YF wynosi 20 cm lub 25 cm. Natomiast YTONG kształtki U pełnią funkcję traconego szalunku. Wykorzystuje się je zarówno w przypadku elementów prefabrykowanych, jak i wykonywanych bezpośrednio na budowie. Można z nich wykonywać wieńce, belki, podciągi i słupy żelbetowe. Wykonywane są fabrycznie, wycinane z bloczków YTONG lub klejone z bloczków cienkich. Występują w szerokościach: 175; 240; 300; 365; 400.

wtorek, 11 września 2012

Seminaria dla architektów

Jesienne seminaria dla architektów ruszają po wakacyjnej przerwie. Wznowiona zostaje tegoroczna edycja bezpłatnych seminariów dla architektów zatytułowanych. Zastosowanie nowoczesnych technologii w architekturze.

Organizatorzy cyklicznych spotkań architektów to firmy: Pilkington Polska, Schüco i Geze. Organizatorzy zapraszają na najbliższe seminaria w Zielonej Górze (25 września), Opolu (26 września) i Olsztynie (3 października). Seminaria Zastosowanie nowoczesnych technologii w architekturze to inicjatywa trzech firm działających w branży materiałów i technologii budowlanych, której celem jest dzielenie się z architektami i projektantami wiedzą i doświadczeniem w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii w architekturze. Na mapie tegorocznej edycji seminariów był już Rzeszów i Zamość - a we wrześniu i październiku 2012 seminaria Zastosowanie nowoczesnych technologii w architekturze zawitają do Zielonej Góry, Opola i Olsztyna.

Podczas spotkań Zastosowanie nowoczesnych technologii w architekturze prezentowana będzie tematyka zrównoważonej architektury i systemów certyfikacji „zielonych” budynków: LEED i BREEAM. Uczestnicy spotkań dowiedzą się w jaki sposób szkło i systemy szklane pomagają obniżać zużycie energii i wody w budynku, zwiększają komfort użytkowania przestrzeni oraz przyczyniają się do bezpiecznego użytkowania obiektu. Nie zabraknie również informacji dotyczących energooszczędnych powłok budynków, nowoczesnych konstrukcji z aluminium i PVC oraz okuć budowlanych i automatyki drzwiowej. Wszystkie te zagadnienia zostaną omówione na przykładach wybranych realizacji architektonicznych.

poniedziałek, 10 września 2012

Słownik architektury. Produkt roku

Zakończyła się pierwsza edycja plebiscytu: Słownik architektury. Produkt roku ogłoszonego przez redakcję e-kwartalnika „Krytyka architektury" wraz z grupą portali internetowych „Sztuka Architektury".

Zwycięzcą został concret skin - wzmocniona włóknem szklanym płyta betonowa, która umożliwia tworzenie smukłych konstrukcji wytrzymujących duże obciążenia. Jej producentem jest firma Fibrobeton Polska. Dzięki uniwersalnym możliwościom stosowania na ścianie, podłodze oraz na suficie concret skin otwiera zupełnie nowe możliwości kształtowania przestrzeni architektonicznej oraz efektu przenikania się różnych jej płaszczyzn.

Wśród 5 laureatów pierwszej edycji plebiscytu Słownik architektury. Produkt roku znalazły się dodatkowo kasety elewacyjne Liberta Cor-ten firmy Ruukki Polska (2 miejsce), fotel Woodi firmy Sitag Formy Siedzenia (3 miejsce), Okno Varion 4 firmy Internorm Polska (4 miejsce) oraz Mirror Image by Ad Notam firmy Ad Notam Polska (5 miejsce).

Szczegóły głosowania jury oraz opis wyróżnionych produktów można znaleźć w najnowszym numerze e-kwartalnika „Krytyka Architektury" nr 2/2012. Plebiscyt Słownik architektury. Produkt roku został w tym roku ogłoszony po raz pierwszy - trwał od stycznia 2012.Celem Plebiscytu jest doroczne, architektoniczne podsumowanie stanu rynku materiałów budowlanych oraz wskazywanie ciekawych produktów, które powinny stać się elementem słownika każdego architekta. „Historia architektury zna mnóstwo przykładów nowoczesnych rozwiązań materiałowych, które przyczyniły się do istotnej zmiany samej architektury. W ramach naszego plebiscytu chcemy motywować producentów materiałów oraz dostarczycieli usług do wyróżniania w swoim asortymencie oferty, która w istotny sposób jest w stanie wyposażyć architektów w nowe możliwości twórcze, a co za tym idzie także wzbogacić naszą przestrzeń" - powiedział dr Krzysztof Sołoducha, redaktor naczelny e-kwartalnika „Krytyka Architektury".

W pierwszej edycji plebiscytu wzięło udział ponad 40 firm, które zgłosiły do niego około 100 produktów. Ich propozycje oceniła najpierw redakcja grupy „Sztuka Architektury", a w fazie finałowej profesjonalne jury w składzie: Łukasz Nowaczyk - pracownia Trabendo, Przemek Kaczkowski - pracownia 100% Paweł Świerkowski - pracownia Neostudio Architekci Krzysztof Ostoja Hełczyński - pracownia Dedeco Krzysztof Zalewski - Zalewski Architecture Group.

Inauguracja drugiej edycji plebiscytu „Słownik architektury. Produkt roku" planowana jest w styczniu 2013 roku.

niedziela, 2 września 2012

Street art

Budynki oraz miejski krajobraz, który powstaje w wyniku procesu urbanistycznego jest tłem dla street artu. Georges Bataille wyrażał dążenie do rozbicia architektury jako gmachu i do rozhermetyzowania budynków. Znakiem sposobu obalenia porządku staje się dla niego płonąca katedra.

Street art wyraża ponownie dążenia do zaburzenia poprawnie niestrawnej tkanki miejskiej. Szablon Dżem 7 to warszawskie święto malarskiej techniki szablonu, które zostało utrwalone przez ekipę Dice Video. Przed kamerą Dice Video wypowiedzieli się: Fin DAC, Czarnobyl, Aleksandar Ćirlić, Adam Walas, Pisa73, Ynone, Dzida, Maped, Wojtek Wiśniewski oraz pasjonat i archiwista dokonań street artowców – Wiesław Sokołowski. Niestety, zabrakło wielu twórców, którzy tworzyli swoje prace tylko pierwszego dnia imprezy.

Artysta street art tworzy w przestrzeni publicznej. Współczesna przestrzeń dużych miast, zdominowana przez wielkoformatową reklamę, która zyskuje akceptację władz nadal stanowi atrakcyjne wyzwanie dla street artu. Tym bardziej, że samo graffiti podoba się zarówno mieszkańcom, jak i turystom goszczącym w miastach. Na wstępie „Wall and Piece” Banksy zauważa, że graffiti jest niebezpieczne tylko dla polityków, reklamodawców i samych grafficiarzy. Pamiętajmy, że w przestrzeni publicznej przypadkowy odbiorca dzieła nie jest elementem i trybikiem sprzedającej się sztuki i kultury. Widz trafiający na sztukę uliczną jest pozbawiony na ogół snobistycznej spekulacji i pretensjonalności, często reprezentowaną przez odbiorcę galeryjnego. Street art jest więc autentyczną, niezmanierowaną sztuką. Zobacz filmy o street art na Dice Video.

wtorek, 28 sierpnia 2012

SILKA

Materiał budowlany SILKA jest popularnie nazywany cegłą wapienno-piaskową. Cegłę SILKA otrzymujemy na wskutek procesu zmieszania piasku kwarcowego (90%), wapna (7%) i wody (3%).

Na wskutek działaniaprzegrzanej pary wodnej - o temperaturze 200°C i przy zwiększonym ciśnieniu 16 atmosfer około 4÷7% krzemionki łączy się z wapnem tworząc nierozpuszczalne krzemiany wapnia.

Nowopowstałe związki wiążą znajdujące się w mieszance ziarna piasku, co wpływa na wysoką wytrzymałość gotowych wyrobów. Proces produkcji cegły SILKA w zakładach produkcyjnych Xella trwa obecnie niespełna 12 godzin.

Bloki wapienno-piaskowe SILKA charakteryzują się przede wszystkim bardzo wysoką gęstością – od 1200 do 1800 kg/m3. Dlatego właśnie bloki SILKA są niezwykle wytrzymałe. Stosując SILKA możemy wznosić cieńsze ściany konstrukcyjne. Dotyczy to szczególnie budynków jednorodzinnych,

Wysoka gęstość gwarantuje także bardzo dobrą izolacyjność akustyczną i akumulację ciepła. Sprawia to, że ściany z bloków wapienno-piaskowych SILKA doskonale sprawdzają się jako przegrody wewnętrzne zapewniające komfort i ciszę oraz bardzo dobre warunki termiczne, szczególnie w upalne letnie dni.

Więcej informacji na temat SILKA.

wtorek, 29 maja 2012

Czym jest beton komórkowy

W ciągu ostatnich lat inwestorzy coraz dokładniej analizują skład poszczególnych materiałów budowlanych. Coraz szybciej zmieniają się mody i oczekiwania dotyczące materiałów budowlanych. Obecnie bowiem materiały budowlane, z których stawiane są nasze domy i mieszkania muszą być zdrowe, naturalne i bezpieczne.

Do produkcji bloczków z betonu komórkowego YTONG stosuje się surowce naturalne: piasek, wapno, wodę oraz niewielkie ilości cementu i anhydrytu. Skład taki decyduje o zdrowotności materiału i znikomej promieniotwórczości naturalnej.

Środek porotwórczy – pasta aluminiowa wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem wapniowym spulchnia masę umożliwiając powstanie milionów małych porów. Bardzo dokładny dobór surowców i starannie dopracowany proces technologiczny ze sterowanym komputerowo systemem dozowania pozwalają na produkcję jednorodnego materiału o bardzo dobrych i stałych parametrach.