poniedziałek, 15 października 2012

Kryzys nie zatrzymał budowy kościołów

Niedawno informowaliśmy o tym, że nawet budżetówka nie daje już wsparcia swoimi zleceniami dla sektora budowlanego w Polsce. Tymczasem spowolnienie gospodarcze, którego negatywne skutki zaczyna odczuwać coraz więcej Polaków, w tym cała branża budowlana, na razie nie zatrzymało kościelnych inwestycji.

W Polsce powstaje obecnie kilkaset świątyń, a kolejnych kilkadziesiąt inwestycji jest na etapie projektowania. To ewenemant na skalę europejską – tak tłumaczą ten fakt ekonomiści. Gdy w Zachodniej Europie kościoły się zamyka, to w Polsce buduje się ich coraz więcej. Tylko w 6 diecezjach powstaje aż 97 świątyń, a we wszystkich 27 diecezjach buduje się prawdopodobnie kilkaset kościołów – informuje na swoich łamach "Rzeczpospolita".

Gdzie najczęściej powstają kościoły? Na nowych osiedlach zlokalizowanych na obrzeżach dużych i średniej wielkości miast (np. w archidiecezji lubelskiej buduje się obecnie 12 świątyń). Eksperci rynku budowlanego zwracają uwagę, że świątynie, które obecnie powstają w Polsce są dużo mniejsze niż kiedyś. Proboszczowie odpowiedzialni za budowę coraz większą uwagę zwracają na koszty ich utrzymania: ogrzewania i oświetlenia, oraz miejsca na parking.

Ile kosztuje wybudowanie niedużej świątyni? To dziś wydatek rzędu 5-7 mln zł (nie licząc kosztu zakupu działki i wyposażenia). Inwestycje budowania świątyń są realizowane ze środków własnych parafii, bo banki w Polsce nie kredytują budowy kościołów. W większości przypadków budowa świątyni trwa kilkanaście lat.

Brak komentarzy: