środa, 27 stycznia 2010

Wykłady Pawła Mościckiego Archiwum i Utopia

Projekt "Archiwum i utopia w XX wieku" stanowi próbę przemyślenia związku pojęcia archiwum z pojęciem utopii. Analizując praktyki sztuki XX wieku, odwołujące się do archiwum, dokumentu, materiałów historycznych, będziemy poszukiwać w nich śladów utopii. Spróbujemy na nowo zdefiniować utopię – jako pewien „stan skupienia” archiwum ubiegłego wieku.

Wykłady prowadzi Paweł Mościcki - filozof, eseista i tłumacz, doktorant w Szkole Nauk Społecznych PAN w Warszawie, autor artykułów i przekładów m.in. w „Principiach”, „Sztuce i filozofii”, „Arteriach”, „Pamiętniku Literackim”, „Res Publice Nowej”, „Kresach”, „Glissandzie”, „Literaturze na Świecie”, „Dialogu”, „Teatrze”. Członek zespołu „Krytyki Politycznej”. Tłumaczył książki Alaina Badiou, Dereka Attridge’a, Slavoja Zizka, Jacquesa Rancière’a. Redaktor tomu „Maurice Blanchot. Literatura ekstremalna” (2007) oraz autor książki „Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej (2008)”.

Organizator:
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Czas rozpoczęcia:
28 stycznia 2010 o 18:00
Czas zakończenia:
15 kwietnia 2010 o 19:30
Miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Ulica: Pańska 3
Miejscowość: Warszawa, Poland

Brak komentarzy: