czwartek, 29 stycznia 2015

Przykład zastosowania ocieplenia od wewnątrz Multipor


Budynek wybudowano w latach 80-tych XX wieku w technologii systemowej wielorodzinnego bloku mieszkalnego. Budynek posiada wentylację grawitacyjną. Ocieplany dach dwuspadowy oparty jest na drewnianej konstrukcji jętkowej. Pokrycie dachu to trapezowata i cynkowana blacha stalowa.

Niewielkie mieszkanie o powierzchni 40 m2 ocieplono płytami izolacyjnymi Multipor. Lokal zajmuje część szczytową II piętra wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Jest to ostatnia kondygnacja budynku.

Mieszkanie ma trzy ściany zewnętrzne oraz czwartą ścianę wewnętrzną o grubości 12 cm (PGS). Oddziela ona lokal mieszkalny od nieogrzewanego poddasza. Kolejną przegrodą jest dach.

Mieszkanie ogrzewane jest elektrycznym piecem kumulacyjnym. Jednak zimą nieprzyjemnie wychładzały się pomieszczenia w mieszkaniu. Temperatura wewnątrz lokalu spadała nawet poniżej +10 C. Instalacja zimnej wody ukryta w ścianie zewnętrznej kuchni dwukrotnie zamarzła.

Brak zgody wspólnoty mieszkaniowej na ocieplanie ścian zewnętrznych budynku zmusił właściciela lokalu do szukania rozwiązania problemu zimnych pomieszczeń.

Dlatego w okresie zimowym 2010/2011 przeprowadzono badania, które wskazały najsłabsze miejsca w zewnętrznych przegrodach. Na tej podstawie ustalono sposoby ich eliminacji.

Zewnętrzne przegrody posiadają wady, jednak największy problem wynika z ich ciepłochronności. Problem szczególnie widoczny jest w narożach oraz w miejscach połączenia ścian z więźbą dachową. Temperatura wewnętrzna naroża, w dniu badań wynosiła tylko +10 C .

Podczas mrozów temperatura ścian mogła obniżyć się nawet do 0 C lub poniżej tej wartości. Dwukrotne zamarzała woda w instalacji wodociągowej, co było dowodem spadku temperatury ściany poniżej zera.

Analiza cieplno-wilgotnościowa ułatwiła decyzję o izolacji wszystkich ścian zewnętrznych od środka oraz ściany strychowej od zewnątrz. Wyniki przeprowadzonych obliczeń wskazywały na użycie do tego celu materiału niepalnego o wysokim stopniu porowatości i możliwie niskim oporze dyfuzyjnym.

Należało zastosować ocieplenie umożliwiające oddawanie nagromadzonej w nim wilgoci do środowiska, a także posiadające dosyć niski współczynnik przenikania ciepła λ.

Takie oczekiwania spełniały płyty izolacyjne Multipor. Posiadają one współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,045 W/m•K (obecnie jest to 0,043 W/m•K) oraz współczynnik oporu dyfuzyjnego µ ≤ 3 oraz sorpcję ≤ 6%.

Ze względu na niewielką powierzchnię użytkową lokalu, do ocieplenia użyto płyt Multipor o grubości 5 cm. Badania ścian prowadzono przez trzy kolejne sezony zimowe.

Analiza prowadzona przy zbliżonych warunkach pogodowych wskazuje na poprawę parametrów docieplonych od środka ścian, bez skutków ubocznych, takich, jak zawilgocenia, odbarwienia, czy woń nieprzyjemnego zapachu. Temperatura naroża (3D, styk ścian i dachu) wyniosła  +16 C i była o około 5 C wyższa, niż temperatura w porównywalnym okresie przed dociepleniem.

W lokalu nastąpiła wyraźna poprawa mikroklimatu. Badania oraz przeprowadzone obserwacje, poparte wynikami obliczeń symulacyjnych wskazały na skuteczność zastosowanej metody w zakresie ograniczania strat ciepła i podwyższenia komfortu użytkowego w lokalu, nawet przy tak niewielkiej grubości warstwy termoizolacyjnej.

W minionym okresie obserwacji przegród zewnętrznych (praktycznie cztery sezony zimowe) nie stwierdzono zjawiska wskazującego na trwałe gromadzenie się wilgoci w strefach między-warstwowych ścian jak również występowania czynników szkodliwych dla zdrowia, takich jak grzyby pleśniowe.

Multipor poprawia parametry termoizolacyjne ściany tylko w miejscach, które tego wymagają. Nie ma potrzeby okładania płytami całych powierzchni ścian. Nie wymaga stosowania specjalistycznych narzędzi i wysoko wyszkolonych kadr.

Płyty izolacyjne Multipor można stosować bez rusztowań oraz specjalistycznego transportu. Multipor nie dociąża w sposób znaczący konstrukcji budynków (gęstość 115 kg/m3) i jest odporny na niebezpieczną korozję biologiczną.

Brak komentarzy: