środa, 30 stycznia 2013

Mostek termiczny

Mostek termiczny to coś, czego nie chcemy. To negatywne zjawisko w budownictwie, które odbija się na ogrzewaniu naszych domów i mieszkań. Mostek termiczny to miejsce w przegrodzie cieplnej budynku, w której przewodnictwo cieplne jest znacznie większe, niż przegrody.

W miejscach powstawania mostków termicznych obserwuje się niższą temperaturę powierzchni wewnętrznej. Przyczyną powstawania mostków termicznych jest błędne zaprojektowanie lub wadliwe wykonanie określonych detali budynku.

Mostek termiczny prowadzi do powiększania strat ciepła w budynku, zawilgocenia jego wnętrz i powstawania pleśni na przegrodach. Zawilgocenie powstaje wskutek tego, że często w miejscu powstawania mostka cieplnego temperatura powierzchni ściany obniża się do tego stopnia, że przekroczony zostaje temperatura punktu rosy skraplania się pary wodnej.

Czy można zlikwidować istniejące mostki termiczne? Tak, przy czym eliminacja mostków cieplnych jest skomplikowana i powinna być rozpatrywana indywidualnie.

Można zastosować takie działania, jak:

ocieplenie ścian warstwą o wysokości 50–100 cm, połączoną z jednoczesną izolacją stropu;

likwidacja źle wykonanych balkonów oraz zastąpienie ich balkonami o konstrukcji samonośnej lub balkonami wiszącymi;

likwidacja spękań i dużych rys na elewacji poprzez uzupełnienie ubytków;

montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej w warstwie izolacji, żeby zastosowana izolacja nachodziła na ramy okienne i drzwiowe;

utrzymanie ciągłości izolacji, pozbycie się z elewacji niepotrzebnych gzymsów;

izolacja ściany piwnicy od strony wewnętrznej i zewnętrznej, po to izolacja piwnicy łączyła się z izolacją ściany zewnętrznej i stropu.

Brak komentarzy: