niedziela, 26 czerwca 2011

Beton komórkowy

Do produkcji bloczków betonu komórkowego stosuje się surowce naturalne: piasek, wapno, wodę oraz niewielkie ilości cementu i anhydrytu. Skład taki decyduje o zdrowotności materiału i znikomej promieniotwórczości naturalnej. Środek porotwórczy – pasta aluminiowa wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem wapniowym spulchnia masę umożliwiając powstanie milionów małych porów.

Bardzo dokładny dobór surowców i starannie dopracowany proces technologiczny ze sterowanym komputerowo systemem dozowania pozwalają na produkcję jednorodnego materiału o bardzo dobrych i stałych parametrach. Czym jest beton komórkowy najlepiej przekonać się oglądając film dokumentujący jego produkcję.Więcej informacji na blogu Beton komórkowy.

poniedziałek, 13 czerwca 2011

Stefan Kuryłowicz nie żyje

Współczesna polska architektura poniosła niepowetowaną stratę. 6 czerwca 2011 roku w wypadku lotniczym w Hiszpanii zginęli prof. Stefan Kuryłowicz i Jacek Syropolski.

Profesor Stefan Kuryłowicz był wiceprezesem SARP, wybitnym Architektem i cenionym Nauczycielem akademickim, niezwykłym Człowiekiem. Był niestrudzonym Maratończykiem, zapalonym Narciarzem i Pilotem. Uważany był niewątpliwie za jednego z najbardziej wpływowych architektów polskich lat końca XX wieku i początku XXI wieku. W 2010 roku Stefan Kuryłowicz został wybrany na jednego z architektów mających doradzać w kwestii renowacji budynków kwatery głównej ONZ w Nowym Jorku. Stefan Kuryłowicz był laureatem Honorowej Nagrody SARP, był nominowany do Nagrody im. van der Rohe'a.

Jacek Syropolski był jednym z najmłodszych Partnerów w pracowni APA Kuryłowicz & Associates. W obecnej kadencji był wiceprezesem Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP.

czwartek, 9 czerwca 2011

Jak uniknąć zatrucia?

Temat mało budowlany, ale dotykający chyba bardzo istotnych sfer naszego życia. Co robić, by uniknąć zatrucia pokarmowego?

Choć żywność skażona bakterią E. coli nie trafiła na polski rynek, warto pamiętać o kilku zasadach, które pomogą uniknąć zatruć pokarmowych.
Polacy przestraszyli się zatruć występujących w Niemczech i znacznie ograniczyli spożycie surowych warzyw. Dlatego Główny Inspektor Sanitarny opracował specjalnie kilka podstawowych zaleceń dotyczących bezpiecznego przygotowywania żywności. GIS nie odradza zupełnego spożywania świeżych owoców i warzyw. Zaleca, by żywność, którą chcemy spożyć na surowo, namoczyć, a następnie umyć bardzo dokładnie i to najlepiej kilka razy.

Temperatura pokojowa sprzyja bakteriom

Ważne jest utrzymywanie żywności w odpowiedniej temperaturze, gdyż szkodliwe mikroorganizmy bardzo szybko namnażają się w temperaturze pokojowej. Natomiast żywność ugotowana nie powinna być przetrzymywana w temperaturze pokojowej dłużej niż 2 godziny. W temperaturze pokojowej nie powinno się także rozmrażać produktów, najlepiej zrobić to w ciepłej wodzie lub np. kuchence mikrofalowej.
Ważne jest także oddzielenie żywności surowej takiej jak drób, mięso, owoce morza od ugotowanej i przechowywanie jej w oddzielnych pojemnikach. Może to zapobiec przeniesieniu się toksycznych drobnoustrojów na całą żywność.

Bakterie giną w temperaturze 70 stopni

Najpewniejszy sposób zabezpieczenia żywności to, mówiąc fachowo, obróbka termiczna, czyli gotowanie. Niebezpieczne bakterie giną bowiem w temperaturze 70 stopni. Taką temperaturę powinny osiągać przygotowywane przez nas zupy, oraz odgrzewane potrawy. Przyrządzając mięso należy zwrócić uwagę, by soki, które się z niego wydostają były czyste, a nie różowe.

Cały artykuł: Co robić by uniknąć zatrucia pokarmowego.

wtorek, 7 czerwca 2011

Ściana jednowarstwowa

Ściana jednowarstwowa to najstarsze rozwiązanie stosowane do wznoszenia budynków i budowli mieszkalnych. Obecnie przy wysokich wymaganiach izolacyjności termicznej i pomimo stałego rozwoju systemów dociepleń budynków, ściana jednowarstwowa wciąż pozostaje rozsądną alternatywą dla ścian warstwowych, pozwalając wznosić domy szybciej i taniej.

Historia ściany jednowarstwowej


Przez tysiące lat, niezależnie czy budulcem było drewno, kamień, glina czy później pełna cegła ceramiczna, przegrody ścienne wznoszono wyłącznie z jednego materiału. Z końcem XIX w. - wraz z coraz szybszym rozwojem nauki i techniki - zaczęto produkować kolejne, coraz bardziej „nowoczesne” materiały ścienne – bloki wapienno-piaskowe, bloczki z betonu komórkowego, czy później ceramikę poryzowaną.

W drugiej połowie XX w. - w wyniku kryzysu energetycznego - nastąpił rozwój innych sposobów budowania. Zaczęto zwracać większą uwagę na ochronę strat energii w budownictwie, największym problemem przy ścianach jednowarstwowych była bowiem słaba izolacyjność cieplna. Aby poprawić ten parametr, zaczęto najpierw budować ściany dwuwarstwowe z pustką powietrzną, a później dodawać warstwy materiałów izolacyjnych ze styropianu i wełny mineralnej.

W Polsce na problem odpowiedniej izolacyjności termicznej ścian zaczęto zwracać uwagę od roku 1982, kiedy wprowadzono normę PN-82/B-02020. Wedle wytycznych, współczynnik przenikania ciepła k (obecnie U) ścian zewnętrznych nie mógł przekraczać wartości 0,75 W/m2K. Wcześniej, przez długi okres wartość maksymalna k wahała się w granicach 1,16-1,42. W 1991 roku zaostrzono wymaganie co do współczynnika przenikania ciepła do wartości 0,55-0,70 W/m2K w zależności od temperatur zewnętrznych.

Rosnąca świadomość co do udziału ilości energii zużywanej do ogrzewania i chłodzenia budynków w ogólnym rozrachunku zużycia energii spowodowała, że w 2002 roku ponownie zaostrzono wymagania co do izolacyjności termicznej ścian. Wprowadzono wówczas w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie (dz. u. z dnia 15 czerwca 2002 r.). 'Normową' wartość 0,55 W/m2K, zastąpiono wartością 0,30 W/m2K dla ścian warstwowych z izolacją z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,05 W/mK, oraz 0,50 W/m2K dla ścian pozostałych, w tym ścian jednowarstwowych.

środa, 1 czerwca 2011

YTONG z Ostrołęki

Historia betonu komórkowego YTONG przypomniana została pokrótce na serwisie TermoDom.pl, my pisaliśmy przed laty - YTONG - jakość gwarantowana - a poniżej film przygotowany przez Good Way Studio.