niedziela, 26 czerwca 2011

Beton komórkowy

Do produkcji bloczków betonu komórkowego stosuje się surowce naturalne: piasek, wapno, wodę oraz niewielkie ilości cementu i anhydrytu. Skład taki decyduje o zdrowotności materiału i znikomej promieniotwórczości naturalnej. Środek porotwórczy – pasta aluminiowa wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem wapniowym spulchnia masę umożliwiając powstanie milionów małych porów.

Bardzo dokładny dobór surowców i starannie dopracowany proces technologiczny ze sterowanym komputerowo systemem dozowania pozwalają na produkcję jednorodnego materiału o bardzo dobrych i stałych parametrach. Czym jest beton komórkowy najlepiej przekonać się oglądając film dokumentujący jego produkcję.Więcej informacji na blogu Beton komórkowy.

Brak komentarzy: