piątek, 28 września 2012

Rynek budowlany kurczy się również za sprawą sektora publicznego

W sierpniu 2012 pogłębiła się spadkowa tendencja w publicznych zamówieniach na wykonywanie prac remontowo-budowlanych. Informacje takie pochodzą z raportu opracowanego przez serwis eGospodarka.pl. Koniunktura w branży budowlanej w Polsce nadal się pogarsza, osiągając poziomy najgorsze od wielu lat. Ograniczenie zamówień z sektora publicznego ciągnie kurczącą się obecnie „budowlankę” dodatkowo mocno w dół.

Serwis www.Przetargi.eGospodarka.pl opracował dane z Biuletynu Zamówień Publicznych. Wskazują one, że w sierpniu 2012 roku w BZP pojawiło się 15 tys. 438 ogłoszeń przetargowych, o prawie 6 procent mniej niż rok wcześniej i 10,12 procent mniej niż w lipcu 2012.

W relacji rocznej (do sierpnia 2011) spadek liczby ogłaszanych postępowań przetargowych zaobserwowano we wszystkich notowanych kategoriach, czyli w dostawach usług, dostawach towarów oraz w zamówieniach na prace budowlano-remontowe. Jednak o ile w przypadku dostaw usług czy towarów skala spadków była bardzo nieznaczna (poniżej jednego procenta), to spadek w trzecim wymienionym segmencie, czyli zamówieniach budowlanych, okazał się bardzo znaczący – wyniósł bowiem aż 14,19 procent rdr.

Spadki we wszystkich trzech notowanych kategoriach wystąpiły również w relacji miesięcznej. Jest to jednak zjawisko typowo sezonowe – zwyczajowo sierpień w sektorze publicznym jest najbardziej popularnym miesiącem urlopowym, osoby odpowiedzialne za obsługę przetargów również udają się na wakacyjny wypoczynek, stąd w miesiącu tym występuje spadek liczby postępowań względem lipca. Ponadstandardowy był jednak znaczny miesięczny spadek postępowań o udzielenie ZP na prace budowlane. W sierpniu 2012 ogłoszeń takich pojawiło się aż o 16,78 procent mniej niż miesiąc wcześniej, w lipcu bieżącego roku.

Sierpniowy wynik całkowity to 15 tys. 438 ogłoszeń, wobec 17 tys. 177 w lipcu 2012, 16 tys. 87 postępowań o udzielenie ZP w czerwcu i 15 tys. 44 ogłoszeń w maju.

Niestety dane z ogłoszeń przetargowych wskazują, że nadal ma miejsce trwająca już wiele miesięcy dekoniunktura w sektorze budowlanym. Publiczne zamówienia na prace remontowo-budowlane spadają już drugi rok z rzędu i nic nie wskazuje by ta negatywna tendencja miała się w najbliższym czasie odwrócić. Przedstawiciele branży wskazują nawet na możliwość trwającego wiele lat spowolnienia w tym segmencie.

Pogarsza się niestety koniunktura, zwłaszcza w dotkniętym i tak już spowolnieniem budownictwie.

Brak komentarzy: