poniedziałek, 17 września 2012

Nadproża YTONG

Nadproża to elementy nośne lub samonośne konstrukcyjne w formie belek umożliwiające przykrycie otworów okiennych i drzwiowych w ścianach. Zadaniem nadproży jest przenoszenie ciężaru stropów, ścian wyższych kondygnacji, dachu na fragment ściany ponad otworem oraz na mur po obu stronach otworu.

System YTONG proponuję trzy funkcjonalne rozwiązania: belki YTONG YN, YTONG YF i kształtki YTONG U. Prefabrykowana, w pełni nośna belka nadprożowa YN wykonana jest z zbrojonego betonu komórkowego. Stosowana do otworów okiennych, drzwiowych i ścianek działowych. Można nią przykrywać otwory we wszystkich rodzajach ścian do 175cm.

Belki YTONG YN posiadają wysoką izolacyjność, nie wymagają dodatkowego ocieplenia. Całkowicie eliminują mostki termiczne. Elementy występują w wysokości 24,9cm i grubościach: 20, 24, 30 i 36,5 cm. Umożliwiają łatwe i szybkie zastosowanie - montaż  nadproża zajmuje dwóm osobom kilkanaście minut, co generuję dodatkowe oszczędności.

Nadproża YTONG YN należy ustawić się na murze, symetrycznie nad przekrywanym otworem, na przygotowanej wcześniej zaprawie do cienkice spoin. Zastosowanie gotowego nadproża gwarantuje gładką i równą powierzchnię ściany, co ułatwia jej tynkowanie.

Nadproża YTONG YF mają takie same wysokie parametry jak opisane przed chwilą YN. Ich wysokość to 12,4 cm, a grubość elementów to 11,5 cm i 17,5 cm. Ich długość może wynosić aż 300 cm i z łatwością posłużą do przekrycia otworów długości 250cm. W zależności od grubości muru elementy układane są jako pojedyncze, podwójne lub potrójne.

Aby uzyskać nadproże zespolone, elementy należy nadmurować warstwą bloczków z wypełnionymi spoinami pionowymi. Minimalna długość oparcia prefabrykatów YTONG YF wynosi 20 cm lub 25 cm. Natomiast YTONG kształtki U pełnią funkcję traconego szalunku. Wykorzystuje się je zarówno w przypadku elementów prefabrykowanych, jak i wykonywanych bezpośrednio na budowie. Można z nich wykonywać wieńce, belki, podciągi i słupy żelbetowe. Wykonywane są fabrycznie, wycinane z bloczków YTONG lub klejone z bloczków cienkich. Występują w szerokościach: 175; 240; 300; 365; 400.

Brak komentarzy: