sobota, 5 kwietnia 2008

Założenia budynku energooszczędnego

Współcześnie mówi się o oszczędnościach w przyszłości, czyli podczas eksploatacji budynku. Wiadomo, że dom buduje się na dziesiątki lat. I w tym czasie na mniejszym zużyciu energii można oszczędzić wiele środków. A to są wymierne korzyści. Drugi aspekt finansowy przy budowie domu, jaki od 1 stycznia 2009 roku będzie musiał być brany pod uwagę, to wskaźnik zapotrzebowania na ciepło, określony w świadectwie energetycznym budynku.

Budowa domu to inwestycja. Inwestycja oznacza pieniądze, które w kontekście budowy współczesnego domu jednorodzinnego mają wiele znaczeń. Przede wszystkim zależy nam na oszczędnościach, ale nie takich, jak to było modne jeszcze kilka lat temu, czyli jak markowy materiał budowlany zamienić na tańszy i w ten sposób „zaoszczędzić”. Współcześnie mówi się o oszczędnościach w przyszłości, czyli podczas eksploatacji budynku. Wiadomo, że dom buduje się na dziesiątki lat. I w tym czasie na mniejszym zużyciu energii można oszczędzić wiele środków. A to są wymierne korzyści. Drugi aspekt finansowy przy budowie domu, jaki od 1 stycznia 2009 roku będzie musiał być brany pod uwagę, to wskaźnik zapotrzebowania na ciepło, określony w świadectwie energetycznym budynku.

Gdy właściciel będzie chciał w przyszłości sprzedać dom, cena nieruchomości z certyfikatem będzie wyższa. W tej chwili kryteriami przy wyborze nieruchomości są lokalizacja, cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej, funkcjonalność pomieszczeń, rozwiązania architektoniczne czy informacja o użytych do budowy materiałach. Ale wkrótce to się zmieni, dojdzie kolejne, najważniejsze kryterium – wskaźnik zapotrzebowania na ciepło. W niedalekiej przyszłości wzrośnie wartość rynkowa budynków energooszczędnych i będzie to łatwe do sprawdzenia. Będzie to realna wartość budynku. Dzięki temu nabywca będzie mógł ocenić wybraną ofertę i podjąć świadomą decyzję, na podstawie informacji o kosztach eksploatacji budynku. Tak więc, decydując się na budowę domu, warto już dziś wybrać energooszczędne rozwiązania i zastosować je w planowanej inwestycji.

Współczesne budownictwo to budownictwo energooszczędne, nastawione na ograniczanie zużywanej przede wszystkim na cele grzewcze energii. Wbrew panującym przekonaniom, energooszczędność to nie tylko ciepłe ściany. Owszem, izolacyjność termiczna przegród budowlanych jest bardzo ważna w każdym rodzaju budownictwa. Jeśli jednak chcemy zbudować energooszczędny dom, musimy pamiętać także o innych czynnikach, które w znaczący sposób wpływają na mniejsze zużycie energii w budynku. Czynnikach, na które jeszcze kilka lat temu nikt nie zwracał uwagi, a które dzisiaj stają się bardzo znaczące. Co tak naprawdę decyduje o energooszczędności domu?

Zacznijmy od bryły budynku. W polskiej tradycji obecne są domy jednorodzinne na kształt dworków, z wykuszami, z podcieniami czy lukarnami. W budownictwie energooszczędnym liczy się jak najprostsza forma, gdzie stosunek powierzchni przegród budowlanych do kubatury budynku będzie jak najmniejszy. Dzięki temu unikniemy wielu mostków termicznych i ograniczymy straty ciepła do minimum. Ideałem byłby dom w kształcie kuli (trudny do wybudowania) lub sześcianu – na planie kwadratu lub prostokąta. Ważne jest także, aby dom nie był rozłożysty w parterze, lecz raczej piętrowy (mniejsza powierzchnia dachu) z dachem płaskim. Istotnym elementem jest też kubatura domu – im większa, tym wolniej oziębia się ogrzane powietrze.

Kolejny element to usytuowanie budynku względem stron świata. Mało kto zdaje sobie sprawę, że w każdym budynku oprócz strat ciepła powstają też różnego rodzaju zyski cieplne. W domu jednorodzinnym pochodzą one głównie z urządzeń elektrycznych, z gotowania, oświetlenia, a także od nas - ludzi. Warto pamiętać, że właściwe usytuowanie budynku względem stron świata zapewni nam wykorzystanie bezpłatnego promieniowania słonecznego (np. od maja do października do ogrzewania ciepłej wody użytkowej), a także przyczyni się do ograniczenia strat ciepła. Podstawową zasadą jest umieszczanie pokoi i dużych powierzchni przeszklonych od strony południowej. Od strony północnej powinny się znajdować pomieszczenia gospodarcze czy garaż. W tym momencie przechodzimy już do kolejnego kryterium domu energooszczędnego – rozmieszenia pomieszczeń.

Cały artykuł na portalu TermoDom.pl.

Brak komentarzy: