czwartek, 20 marca 2008

Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe znajdują się w większości poniżej poziomu gruntu. Z ziemi wystają na wysokość 30 – 50 cm. W domach podpiwniczonych są one jednocześnie ścianami piwnicznymi. Ich grubość powinna być dostosowana do planowanej grubości ścian nadziemia. W przypadku domów, w których zakłada się budowę ścian dwuwarstwowych lub też lekkich szkieletowych ściany fundamentowe mają zazwyczaj około 25 cm. Gdy planowane jest wznoszenie ścian trójwarstwowych, konieczne będzie zwiększenie grubości ścian fundamentowych nawet do ponad 50 cm.

Ściany fundamentowe mogą być wykonane jako monolityczne lub jako murowane. Ściany monolityczne są wylewane na placu budowy, co wymaga użycia deskowania. Najlepiej, aby deskowanie było wielokrotnego użytku (deskowanie systemowe – powtarzalne), gdyż minimalizuje to koszty użycia go, oraz jest mniej pracochłonnym sposobem. Ta technika wykonywania ścian fundamentowych jest najczęściej stosowana, gdy grubość ścian jest mniejsza niż 25 cm. Do wylewania ścian stosuje się beton klasy B15 lub B20 i dodatkowo można je zbroić. Beton najczęściej zamawia się na budowę i dostarczany jest betonowozem z pompą. Umożliwia to wykonanie fundamentu wraz z deskowaniem w ciągu kilku dni. Beton jest najtańszym materiałem do budowy ścian fundamentowych.

Przed przystąpieniem do wylewania betonu deskowanie należy koniecznie zwilżyć wodą (gdy są to deski), albo preparatem zapobiegającym przywieraniu betonu, gdy mamy do czynienia z blatami sklejkowymi. Rzucając beton należy zachowywać odpowiednią wysokość (dla ciekłej konsystencji maksymalnie 50 cm), która jest tym większa im gęstszy beton wylewamy. Jest to bardzo ważne, gdyż zapobiega rozwarstwianiu się betonu. Deskowania nie należy zdejmować przed upływem dwóch dni. W przypadku występowania niskich temperatur okres ten może się przedłużyć do 12 dni.

Jeżeli wybieramy wariant murowany (najczęściej stosowany), do wyboru mamy bloczki betonowe, bloczki silikatowe, cegłę ceramiczną bądź pustaki zasypowe. Betonowe bloczki fundamentowe mają zazwyczaj wymiary 12 x 25 x 38 cm. Bloczki muruje się na zaprawie cementowej lub cementowo – wapiennej (charakteryzuje się lepszą urabialnością – jest gęstsza, więc łatwiej nią murować) z przesunięciem o pół elementu w kolejnym rzędzie. Należy pamiętać o dokładnym wypełnianiu wszystkich spoin. Pionowe spoiny powinny mieć 10 – 20 mm, a poziome 10 – 15 mm. Przy szerokości muru przekraczającej 38 cm konieczne jest stosowanie przewiązania poprzecznego, a w podpiwniczonych budynkach ściany dodatkowo usztywnia się poprzez ustawianie żelbetowych słupów co 1,5 m lub też przez układanie w spoinach prefabrykowanych zbrojeń. Podczas prac z bloczkami betonowymi problematyczna jest ich masa jednostkowa przekraczająca 30 kg.

Murowanie z bloczków silikatowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta danego materiału. Często bloczki te nie wymagają spoin pionowych, a poziome wykonuje się przy użyciu systemowego kleju zamiast tradycyjnej zaprawy. Grubość ścian z bloczków silikatowych może wynosić nawet 18 cm.

Murowanie z cegły pełnej ceramicznej pozwala na uzyskanie ściany o grubości od 25 cm, przez 38, aż do 51 cm. Przy murowaniu kolejnej warstwy spoiny pionowe przesuwa się względem poprzedniej warstwy, o co najmniej ¼ cegły. Maksymalna grubość spoin poziomych to około 10 mm a pionowych 12 mm.

Bardzo rzadko stosuje się murowanie ścian fundamentowych z kamieni. Technologia ta jest nie praktyczna, gdyż po zakończeniu prac ściany są nie równe i wymagają otynkowania, aby było możliwe ułożenie na nich izolacji. Murowanie ścian fundamentowych z kamieni jest niezwykle pracochłonne ze względu na bardzo nieregularne kształty materiału budowlanego.

Murowanie ścian fundamentowych z pustaków zasypowych jest bardzo wygodnym sposobem. Po ułożeniu dwóch warstw pustaków żwirobetonowych na sucho, wypełnia się je następnie zwykłym betonem albo keramzytobetonem. Stosunkowo łatwe w tej technologii jest wzmacniane muru zbrojeniami. Pionowe można umieszczać w otworach pustaków a poziome w spoinach pomiędzy nimi. Na rynku dostępne są pustaki z podłużnym podziałem komór, co umożliwia wypełnienie betonem jednej części, a drugiej warstwą izolacyjną w postaci granulatu styropianowego. Pustaki należy układać z przesunięciem o pół długości względem spodniej warstwy.

Podczas murowania ścian fundamentowych warto pamiętać o wszelkich niezbędnych przyłączach i przewidując je wykonać w ścianach odpowiednie przepusty, abyśmy nie musieli kuć świeżo wymurowanych ścian w celu przyłączenia na przykład bieżącej wody, prądu, gazu, telefonu, odprowadzenia ścieków, czy też zasilenia poszczególnych urządzeń ogrodowych.

Po wybudowaniu ścian fundamentowych należy zaizolować je odpowiednio zarówno termicznie, jak i przeciwwilgociowo.

Cały artykuł dostępny na serwisie TermoDom.pl - Fundamenty. Informacje ogólne.

Brak komentarzy: