czwartek, 25 września 2008

Miliardy zł za słupy na polach

Gazeta Prawna informuje, że około 1,5 mln właścicieli działek, przez które biegną linie przesyłu prądu, żąda od operatora wykupu gruntów. Najnowsze zmiany kodeksu cywilnego dotyczące wykorzystania nieruchomości prywatnych do przesyłu energii nie rozwiązały problemu sporów między właścicielami działek z przedsiębiorstwami utrzymującymi na nich infrastrukturę przesyłową. Chociaż taki cel przyświecał nowelizacji kodeksu.

Gazeta Prawna informuje, że PSE Operator - firma odpowiadająca za przesył prądu - uważa, że brak rozwiązań prawnych w zakresie ustalania ceny za służebność przesyłu. Przedstawiciele PSE Operator mówią, że problem jest ogromny, bo około 1,5 mln właścicieli ma nieruchomości pod liniami przesyłowymi. Każdy żąda wykupu działki. Koszty operacji sięgałyby 17 mld zł. Taka kwota przełożyłoby się na ceny prądu.

Energetycy postulują wprowadzenie dodatkowej ustawy rozwiązującej kompleksowo problemy inwestycji w sieci, w tym sposób ustalania ceny służebności, bo bez tego nie będzie inwestycji w nowe linie.

Brak komentarzy: