piątek, 19 września 2008

Architektura bez Granic w Lublinie

7 i 8 listopada 2008r. w Lublinie (Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4) odbędzie się III Międzynarodowa konferencja "Architektura bez Granic - Granice Modernizmu".

Celem konferencji będzie dyskusja nad szeroko rozumianymi granicami modernizmu: stylowymi, czasowymi, formalnymi czy filozoficznymi. Granice to równiez ograniczenia, na jakie napotykamy w twórczości architektonicznej, działaniach konserwatorskich czy w codziennym użytkowaniu obiektów budowlanych. Architektura modernistyczna zdążyła już przeżyć kilkakrotnie okresy afirmacji i powszechnego odrzucenia. Dotyczy to zarówno jej obrazu w środowisku architektów jak i w szerszych kręgach społecznych.

Każde współczesne odniesienie do estetyki modernizmu jest swoistym przekroczeniem jej granic. Każda negatywna krytyka jest tych granic domknięciem i odwrotem od nich. Modernizm wpłynął znacząco na obraz miast i wsi. Granice zdrowego rozsądku w planowaniu urbanistycznym inspirowanym ideami modernistycznymi, często bywały przekraczane. Idee z lat dwudziestych i trzydziestych po II wojnie światowej często ulegały wypaczeniu.

Czy modernizm jest zamkniętym działem w historii architektury? A może architektura modernistyczna nigdy się nie skończyła i trwa nadal? Czy możemy modernizm traktować w kategoriach dziedzictwa kulturowego? Czy i kiedy obiektom i założeniom modernistycznym powinna przysługiwać prawna ochrona? Jak dostosować użytkowane budynki modernistyczne do współczesnych potrzeb zachowując jednocześnie ich estetyczny wyraz?

Główne tematy konferencji:
- Określenie formalnych i czasowych granic modernizmu
- Modernizm jako źródło nieustających inspiracji, nawiązań i powrotów
- Problemy techniczne związane z utrzymaniem i konserwacją architekturymodernistycznej
- Problematyka społeczna
- Związki architektury modernistycznej z polityką
- Rola architektury modernistycznej w kształtowaniu przestrzeni kulturowej Europy i Polski w XXI wieku
- Rola urbanistyki modernizmu w rozwoju przestrzennym miast
- Badania, rewaloryzacja, konserwacja i adaptacja obiektów i założeń modernistycznych.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 13:00 w piątek 7 listopada - a zakończy o godzinie 15:15 w sobotę 8 listopada 2008, miejscem obrad będzie Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

Brak komentarzy: