niedziela, 28 września 2008

Aluplast odkryciem roku 2008

Rzadko wspominam na blogu o systemach okiennych, a przecież to też ważna sprawa. Właśnie została zakończona rywalizacja w IV edycji programu konsumenckiego Laur Klienta 2008. Konkurs organizowany jest co roku przez Grupę Media Partner, wydawcę m.in. dodatku do „Rzeczpospolitej” - „Rzecz o Biznesie” oraz dodatku do ”Gazety Prawnej - „Przegląd Gospodarczy”, zaś merytoryczną opiekę nad konkursem sprawuje Instytut Gallupa. Konsumenci docenili innowacyjność oraz szeroką ofertę firmy i wyróżnili aluplast „Laurem Konsumenta - Odkrycie Roku 2008” wśród dostawców systemów okiennych z PVC.

Nagroda trochę zaskakująca, bo Aluplast jest dość popularnym systemem od wielu lat na naszym rynku, ale… Jak uzasadniał Pan Grzegorz Kozicki, z-ca redaktora naczelnego „Rzecz o biznesie” przyznanie wyróżnienia firmie aluplast jest efektem bardzo dynamicznej tendencji wzrostu popularności marki aluplast.

Wyróżnienie to przyznawane jest produktom, które stają się swoistym hitem, notują bardzo dużą popularność, masowe dotarcie, pozytywne opinie. Dysponując wewnętrznymi badaniami i informacjami zarówno z lat poprzednich, jak i z roku bieżącego, doskonale można obserwować, porównywać i wyciągać wnioski dotyczące tego, co dzieje się na polskim rynku.

Tytuł "Odkrycie Roku" przyznawany jest w oparciu o badania popularności produktów i usług na polskim rynku. Badania mają na celu określenie poziomu powszechnej rozszerzalności popularności produktów i usług. Pod uwagę brane są przede wszystkim znajomość danego produktu, jego innowacyjność na rynku oraz opinie na temat samej marki.

Od grudnia 2007 roku, na grupie ok. 500 respondentów miesięcznie, na terenie całego kraju przeprowadzane były badania metodą „face to face” przez ankieterów oraz sondaże telefoniczne wśród gospodarstw domowych i polskich przedsiębiorstw.

Brak komentarzy: