wtorek, 9 grudnia 2008

Znakowanie materiałów budowlanych

Wykorzystywanych podczas budowy materiały budowlane powinny mieć odpowiednie parametry i być wyprodukowane z zachowaniem właściwych norm i regulacji. Najważniejszym znakiem umożliwiającym wprowadzenie wyrobów budowlanych do obrotu jest znak CE.

Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej jest dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, upoważniającymi do posługiwania się znakiem CE.

Wyrób budowlany produkowany w naszym kraju ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 swobodnie wprowadzany zarówno na rynek Polski, jak i innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Standardy zostały zdefiniowane przez Europejski Komitet Normalizacyjny – CEN.

Cały artykuł na serwisie TermoDom.pl.

Brak komentarzy: