środa, 3 grudnia 2008

Kształtowanie ekologicznej przyszłości

Spotkanie ma pokazać, w jaki sposób miasto i kraj poprzez swoją politykę planistyczną oraz zaangażowanie środowisk twórczych mogą przyczynić się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

5.12 POZNAŃ
miejsce: Centrum Kultury ZAMEK, Sala Kominowa I p., ul. Św. Marcin 80/82, godz. 13.00-16.30

Duński Instytut Kultury oraz firma Arup organizują, przy współudziale Urzędu Miasta Poznania, Polskiej Akademii Nauk (Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ambasady Królestwa Danii, debatę pod tytułem:

Kształtowanie ekologicznej przyszłości do roku 2050 – debata o zmianie postaw, roli kultury i mediów, która odbędzie się w czasie trwania Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP 14.

Jest to pierwsza z serii podobnych imprez, organizowanych w miastach na całym świecie w ramach programu kulturalnego Kultura-Przyszłość, Przejście do Ery Ekologii, którego podsumowanie będzie miało miejsce podczas następnej konferencji klimatycznej Narodów Zjednoczonych, w Kopenhadze w grudniu 2009 roku.

Program ten ma na celu przedstawienie, jak miasto i kraj poprzez swoją politykę planistyczną oraz zaangażowanie środowisk twórczych mogą przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, poprzez zachęcenie do: realizacji projektów urbanistycznych o niskiej emisji dwutlenku węgla i dużej wydajności surowcowej, dokonywania wyborów ekologicznych atrakcyjnych estetycznie i kulturowo,
tworzenia rozwiązań satysfakcjonujących dla zróżnicowanych kulturowo społeczności miast.

Program debaty w Poznaniu składać się będzie z dwóch zasadniczych części.
Pierwszą stanowić będzie prezentacja Petera Head’a, Dyrektora Arup ds. planowania i zintegrowanej urbanistyki oraz niezależnego członka Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju Londynu. Zostanie w niej naszkicowana realistyczna, sięgająca roku 2050, wizja obniżenia o 80% emisji dwutlenku węgla w krajach rozwiniętych, oraz osiągnięcia sprawiedliwego rozłożenia na świecie ”śladu ekologicznego”, a także wyższego wskaźnika rozwoju społecznego. Peter Head został zaproszony przez brytyjski Instytut Inżynierii Lądowej do wygłoszenia serii prestiżowych wykładów pod nazwą "Brunel Lecture”, które odbędą się w sezonie 2008/9 w miastach na całym świecie. Zostały one wysoko ocenione przez szereg światowych instytucji badawczych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego i biznesu. Wystąpienie w Poznaniu będzie odnosić się do obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce i regionie Europy Środkowo-wschodniej. Z polskiej perspektywy skomentuje prezentację profesor Zbigniew Kundzewicz z Polskiej Akademii Nauk, autorytet w dziedzinie nauk o Ziemi i badania zmian klimatu.

Drugą część stanowić będzie panel dyskusyjny Kultura i Klimat na temat kształtowania przez architektów, artystów oraz media istniejących w Polsce postaw, norm i wartości społecznych, które stanowią kontekst dla wdrożenia realistycznych rozwiązań proekologicznych w miastach. O przygotowanie 7-minutowych wypowiedzi na temat sposobów kształtowania świadomych ekologicznie postaw i decyzji zostali poproszeni przedstawiciele następujących dziedzin: planowanie urbanistyczne, architektura, socjologia, media i sztuka. Do wspólnej dyskusji z panelistami oraz Peterem Headem zostanie następnie zaproszona publiczność debaty.

PROGRAM

13.00–13.15 POWITANIE GOŚCI
13.15–14.30 PRZEJŚCIE DO ERY EKOLOGII DO ROKU 2050

Profesor Zbigniew W. Kundzewicz, PAN, zaprezentuje wprowadzenie do tematyki zmian klimatu z perspektywy Polski. Prof. Kundzewicz jest jednym z głównych autorów opracowanego w 2007 r. Raportu ONZ dot. konsekwencji zmian klimatu.

Peter Head, Dyrektor firmy Arup ds. planowania i zintegrowanej urbanizacji, został umieszczony przez magazyn „Time” (paźdz. 2008) na liście osób, które są w stanie najefektywniej zmienić nasz świat. W swoim wystąpieniu przedstawi wizję tego, jak inżynierowie, ludzie kultury i biznesu oraz politycy mogą przyczynić się do wprowadzenia rozwiązań proekologicznych ukierunkowanych na osiągnięcie celów takich, jak 80-procentowa redukcja emisji gazów cieplarnianych w krajach rozwiniętych. Prezentacje wykładu Petera Head’a organizowane są na całym świecie prez brytyjski Instytut Inżynierii Lądowej pod nazwą Brunel Lecture 2008/9. Wystąpienie w Poznaniu będzie uwzględniało sytuację Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

14.50–16.15: PANEL DYSKUSYJNY – EKOLOGIA I KULTURA W POLSCE
Cele rozwoju proekologicznego do 2050 roku osiągniemy tylko, jeśli zaakceptuje je opinia publiczna. Z tym wyzwaniem mierzą się projektanci, architekci i planiści (którzy tworzą nowe rozwiązania), media (które wypracowane rozwiązania komunikują) oraz artyści (dzięki którym rozwiązania te ożywają i stają się nam bliższe). Jakie są dobre praktyki i czego potrzeba, by urzeczywistnić zmianę?

Elżbieta Janus, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Urząd Miasta Poznania
Prof. Bogumiła Jung, kierownik Pracowni Designu Inspirującego Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu; Dr Piotr Matczak, pracownik Instytutu Socjologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; Dariusz Śmiechowski, sekretarz generalny Stowarzyszenia Architektów Polskich; Krzysztof Żwirblis, artysta, kurator Galerii Studio w Warszawie; Moderator – Jacek Łuczak, dziennikarz, znawca tematyki ekologicznej

Dyskusja z udziałem publiczności

16.15–16.30: Z POZNANIA (COP14) DO KOPENHAGI (COP15)
Debata stanowi polski wkład do międzynarodowego programu kulturalnego CULTURE|FUTURE.

Olaf Gerlach-Hansen, dyrektor ds. CULTURE|FUTURE w Duńskim Instytucie Kultury opowie, w jaki sposób rozpoczęty w Poznaniu dialog kontynuowany będzie na całym świecie. Svend Olling, przedstawiciel Ambasady Danii, zaprezentuje działania planowane na drugą połowę 2009 roku z okazji konferencji COP15 w Kopenhadze.
16.30–18.00: Poczęstunek, którego współgospodarzem jest Ambasada Królestwa Danii

O przygotowanie 7-minutowych wypowiedzi na temat sposobów kształtowania świadomych ekologicznie postaw i decyzji zostali poproszeni przedstawiciele następujących dziedzin: planowanie urbanistyczne, architektura, socjologia, media i sztuka.

Brak komentarzy: