środa, 17 grudnia 2008

Kryzys budownictwa na Ukrainie

W całym roku 2008 wartość produkcji budowlanej na Ukrainie spadnie o ponad 12 procent – podaje zatrważające dane serwis Money.pl. Przypominają też o raporcie firmy PMR, według którego w ostatnich pięciu latach rynek budowlany na Ukrainie wzrastał średnio w tempie dwucyfrowym.

- Od początku 2008 roku widać jednak wpływ światowego kryzysu finansowego, który spowodował, że ukraińskie banki są mniej skłonne do kredytowania inwestycji deweloperskich z jednej strony, z drugiej zaś do udzielania pożyczek na zakup nieruchomości przez społeczeństwo - zauważają analitycy PMR.

Według raportu 'Sektor budowlany na Ukrainie 2008 - Prognozy rozwoju na lata 2009-2011', w okresie od stycznia do października 2008 r. wartość robót budowlano-montażowych na Ukrainie spadła w ujęciu realnym o 9,6 proc. rok do roku do poziomu 7 miliardów euro.

Największy spadek zanotowano w kategorii wznoszenie budynków i budowli (o 9,7 proc.), zaś nieco mniej obniżyła się wartość robót w zakresie podłączania w tych budynkach mediów oraz przygotowywania gruntów pod budowę (odpowiednio o 7,9 proc. i 7,8 proc.). Więcej na serwisie Money.pl

Brak komentarzy: