piątek, 10 kwietnia 2009

Europa promuje i premiuje budownictwo ekologiczne

Certyfikaty ekologiczne to wymierne zyski w postaci ulg budowlanych. Informacja o wykorzystanych do budowy domu materiałach ma wkrótce znaleźć się w „paszporcie długofalowej skuteczności" - następcy „paszportu energetycznego". Spełniający najostrzejsze kryteria ekologiczności YTONG MULTIPOR otrzymał właśnie certyfikat jakości „natureplus".

Certyfikat „natureplus" to nie tylko prestiż, ale również wymierne zyski dla klientów. W Dolnej Austrii, Karyntii i Vorarlbergu inwestorzy za wykorzystanie produktów ze znakiem jakości „natureplus" otrzymują punkty umożliwiające uzyskanie ulg budowlanych. Intensywne rozważania dotyczące wprowadzenia w Europie „paszportu długofalowej skuteczności" to kolejny argument za uznaniem produktu YTONG MULTIPOR za materiał izolacyjny przyszłości.

Ta certyfikacja stanowi dowód ekologicznych aspiracji produktu YTONG MULTIPOR. Został on poddany rygorystycznym badaniom według kryteriów długofalowej skuteczności, łatwości zastosowania i wpływu na środowisko naturalne - mówi Monika Mychlewicz, Dyrektor ds. Marketingu Xella Polska.

Certyfikat „natureplus" przyznawany jest najbardziej zaawansowanym produktom budowlanym. Jest najtrudniejszym do zdobycia atestem jakości w zakresie zdrowego i ekologicznego budownictwa w Europie. Do certyfikacji dopuszczane są jedynie produkty składające się w 85% z surowców odnawialnych i/lub mineralnych. Produkty te poddawane są badaniom prowadzonym według najostrzejszych kryteriów naukowych, obejmujących: wpływ na zdrowie ludzi, walory użytkowe oraz oddziaływanie na środowisko. Certyfikat przyznaje międzynarodowe stowarzyszenie przyszłościowego mieszkania i budowania - natureplus e.V., do którego należy przeprowadzający badanie materiału YTONG MULTIPOR renomowany austriacki Instytut Biologii i Ekologii Budownictwa. Cały artykuł czytaj tutaj.

Brak komentarzy: