sobota, 14 lutego 2009

Pozwolenie na budowę

Zgodnie z projektem nowelizacji prawa budowlanego, w trybie uproszczonym nie będzie wymogu ubiegania się o pozwolenie na budowę - informuje serwis TermoDom.pl. Wystarczy zgłosić planowaną inwestycję u starosty, który w ciągu 30 dni powinien sprawdzić dokumentację, tj. prawidłowość zgłoszenia, projektu budowlanego oraz jego sporządzenia przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia, zgodności usytuowania obiektu budowlanego ze zgodą urbanistyczną oraz zgodności zgłoszenia i projektu budowlanego z ustaleniami decyzji środowiskowych uwarunkowań, jeżeli zostały wydane.

Jeśli starosta nie stwierdzi braków lub nieprawidłowości, wyda inwestorowi dziennik budowy. W innym wypadku będzie mógł we wspomnianym terminie 30 dni zgłosić sprzeciw. Wówczas inwestor musi ubiegać się o pozwolenie na budowę w drugim trybie, obowiązującym również w sytuacji, gdy inwestycja będzie znacząco wpływać na środowisko lub obszar Natura 2000. Jednocześnie nowelizacja określa listę budów, które nie wymagają rejestracji i tych, które pomimo rejestracji, nie muszą mieć projektu budowlanego.

Przegłosowany wczoraj projekt zakłada także szybsze procedury kończenia inwestycji budowlanych. To oznacza, że użytkowanie obiektu realizowanego na podstawie rejestracji, będzie możliwe już po 21 dniach od daty doręczenia zawiadomienia o zakończeniu prac. Tyle bowiem czasu mają urzędnicy na wyrażenie sprzeciwu czy kontrolę budowy.

Z innych zmian warto zauważyć, że zlikwidowana zostanie m.in. możliwość legalizacji robót prowadzonych niezgodnie z prawem. Z przepisów ma też zniknąć nakaz rozbiórki budowli niezagrażających bezpieczeństwu. Przeczytaj cały artykuł.

Brak komentarzy: