wtorek, 7 października 2008

Kontrola materiałów budowlanych

Jak informuje Małgorzata Bojarska na serwisie Money.pl, zakup kontrolowany wyrobów budowlanych, kontrola wyrobów na placu budowy czy traktowanie importerów jak producentów to tylko niektóre z propozycji Ministerstwa Infrastruktury.

Przygotowany przez resort projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, przekazany już został do konsultacji społecznych. Jak wynika z uzasadnienia projektu celem planowanej nowelizacji jest przede wszystkim zapewnienie skuteczniejszej ochrony nabywców wyrobów budowlanych przed wyrobami niebezpiecznymi lub wyrobami o gorszych właściwościach użytkowych, niż deklarowane przez producenta, podniesienie bezpieczeństwa użytkowników obiektów budowlanych, jak również wspieranie, przez efektywniejsze działania kontrolne, uczciwej konkurencji pomiędzy producentami (importerami) wyrobów budowlanych.

W projekcie nowelizacji przewidzianych zostało kilka nowych rozwiązań. Przede wszystkim kontroli podlegać będzie nie, jak dotychczas producent czy sprzedawca, ale wyrób budowlany. Kontrola będzie mogła dotyczyć wyłącznie wyrobu, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej tego wyrobu.

Ponadto kontrola będzie mogła być przeprowadzona, jak dotychczas w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania jego działalności, w czasie jej wykonywania, a także, co jest nowością, na placu budowy. Jak dotąd, jeśli będzie to niezbędne do wyjaśnienia sprawy, czynności kontrolne będą mogły być dokonywane również w siedzibie właściwego organu. Poza tym kontrolowany będzie miał prawo uczestniczyć w kontroli.

Brak komentarzy: