piątek, 7 listopada 2008

Zabytki powojennego modernizmu

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu zaprasza 1 grudnia (poniedziałek) o godz. 17 (Toruń, ul. Ducha Św. 6) na wykład Szymona Piotra Kubiaka pt. Berlin: zabytki powojennego modernizmu (wstęp wolny).

Szymon Piotr Kubiak, zafascynowany korzeniami i dwudziestowiecznymi perypetiami modernizmu, proponuje podróż w lata dwóch powojennych dekad w historycznej stolicy Niemiec. ‘W ostatnich latach odbyło się w Niemczech kilka wystaw prezentujących „narodowy” dorobek modernizmu architektonicznego. Wiele z nich miało charakter rocznicowych wspomnień, jak te poświęcone 50-leciu Międzynarodowej Wystawy Budownictwa INTERBAU (1957-2007) czy 100-leciu organizacji Deutscher Werkbund (1907-2007). Ojczyzna Waltera Gropiusa i Ludwiga Miesa van der Rohe, od dawna kojarzona z kolebką nowoczesnego ruchu w sztukach projektowych, została wówczas przedstawiona jako ważny ośrodek awangardy również w 2. połowie XX wieku. Co więcej, imprezy typu objazdowej ekspozycji „Ostmoderne. Architektura w Berlinie 1945-1965” uświadomiły, wbrew utartym stereotypom, że wartościowe dzieła nurtu powstawały zarówno w Republice Demokratycznej jak i Federalnej, a dużej ich liczbie należy się nie tylko naukowa refleksja, ale i opieka konserwatorska. W wykładzie zostaną zaprezentowane najciekawsze realizacje lat 50. i 60. w Berlinie, najpełniej ilustrujące ideologiczne powikłania dyskursu modernistycznego’. (Sz. P. Kubiak)

Szymon Piotr Kubiak - Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Historyk sztuki, krytyk architektury, specjalizujący się w tematyce związanej z zagadnieniami z dziedziny historii nowoczesnej architektury i designu niemieckojęzycznego kręgu kulturowego. Tematykę tę omawiał na łamach „Arteonu, „Artium Quaestiones”, „Artluka”, „Gazety Malarzy i Poetów”, „Gazety Wyborczej”, „Przeglądu Zachodniego”, „Przekroju”, „Zeszytów Naukowych Politechniki Poznańskiej”. Obecnie pracuje nad dysertacją doktorską dotycząca problemu tożsamości (głównie narodowej) w architekturze Poznania dwudziestolecia międzywojennego.

Współczesną architekturę cechuje różnorodność, bogactwo form, wielość postaw i tendencji, wręcz nieograniczone możliwości techniki budowlanej. Wykłady w Galerii Sztuki „Wozownia” próbują pokazać i przybliżyć to, co najciekawsze w tej dziedzinie sztuki. Zapraszamy na wykłady wszystkich, którzy architekturą się interesują, chcą lepiej zrozumieć założenia i różnorodne nurty współczesnej architektury, nauczyć się lepiej ją postrzegać i zobaczyć, że architektura może być odczytywana na wielu poziomach. Autorka cyklu wykładów o architekturze współczesnej: Teresa Dudzińska.

Brak komentarzy: