niedziela, 23 listopada 2008

Metodologia świadectw energetycznych

6 listopada 2008 roku zostało podpisane przez Ministra Infrastruktury Rozporządzenie w sprawie metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie są zalety i wady przyjętego rozwiązania.

Zdążymy?

- Środowisko audytorów i ekspertów z zakresu efektywności energetycznej długo czekało na ostateczną treść rozporządzenia, a w szczególności metodologię przeprowadzania certyfikacji. Jej podpisanie umożliwi zakończenie kursów i przeprowadzenie egzaminów dla specjalistów, którzy w przyszłości będą przygotowywali świadectwa. Gotowe rozporządzenie to również zielone światło do przygotowywania programów wspomagających proces certyfikacji, takich jak BuildDesk Energy Certificate. Prace nad programem trwały od kilku miesięcy. W tym czasie na bieżąco analizowaliśmy i aktualizowaliśmy narzędzie zgodnie z kolejnymi projektami rozporządzenia. Mam nadzieję, że choć czasu jest bardzo niewiele, uda nam się przygotować do zmian, jakie przyniesie 1 stycznia 2009 roku, wyszkolić kadry i zachować płynność procesów zachodzących na rynku nieruchomości – mówi Piotr Pawlak, Dyrektor Zarządzający BuildDesk Polska.

Kalkulacja na chłodno

Ministerstwo wyszczególniło odrębne sposoby sporządzana świadectw ze względu na występowanie instalacji chłodzącej w analizowanym budynku. – Rozdzielenie tych dwóch przypadków to dobre rozwiązanie. Uproszczenie metodologii dotyczącej budynków bez systemów chłodzących rozszerza dostęp do zawodu doradcy energetycznego. Umożliwia to osobom, które ukończyły kurs, przygotowanie świadectw bez konieczności zaznajamiania się ze szczegółami obliczeniowymi, które przy tworzeniu prostego świadectwa nie są niezbędne. Większość świadectw będzie wystawiana metodą uproszczoną, co pozwoli na zachowanie płynności i nie zablokuje transakcji na rynku wtórnym nieruchomości – mówi Pawlak.

- Natomiast metoda szczegółowa, przeznaczona dla budynków z systemami chłodzenia wymaga uwzględnienia szeregu aspektów i posiadania szerokiej wiedzy w zakresie certyfikacji, fizyki budowli i instalacji. Zawiera ona na przykład dokładne wyliczenia dotyczące właściwości fizycznych budynków m.in. pojemności cieplnej przegród budowlanych. Daje to gwarancję, że certyfikacja tych budynków będzie przeprowadzana przez specjalistów i z zachowaniem najwyższej rzetelności – dodaje.

Cały artykuł dostępny tutaj.

Brak komentarzy: