niedziela, 16 listopada 2008

Twórczość w przestrzeni publicznej

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na wykład mgr Magdaleny Zdrenki-Ciałkowskiej pt. “It’s more about possibilities, not solutions.” Twórcze realizacje w przestrzeni publicznej. Wykład odbędzie się 19 listopada o godz. 14.30 w budynku Zakładu Edukacji Artystycznej, ul. Sienkiewicza 6, sala nr 15 w Toruniu.

Magdalena Zdrenka - Ciałkowska

Doktorantka z zakresu nauk o sztuce w Katedrze Sztuki Nowoczesnej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, słuchaczka studiów podyplomowych marketing w kulturze w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Podyplomowego Studium Promocji i Reklamy Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako dziennikarka współpracuje z magazynem Pro-kreacja. Specjalizuje się w tematyce z zakresu reklamy i designu.

“It’s more about possibilities, not solutions.” Twórcze realizacje w przestrzeni publicznej.

Sztuka w przestrzeni publicznej jest zjawiskiem , które pojawiło się XX wieku. Prezentację na temat występowania sztuki w publicznej przestrzeni rozpocznę kilkoma słowami wstępu na temat antropologii przestrzeni miejskiej, postaci flâneura , koncepcji W.Benjamina, Z.Baumana, koncentrując się na refleksji H. Peatzolda. Świat ponowoczesny wieloznaczny, pozbawiony jednej drogi jest w gruncie rzeczy światem zagubionym, który potrzebuje nowego ośrodka, nowej metanarracji, która wprowadziłaby jakiś, chociaż przybliżony ład do naszego świata. Flâneur intelektualista w tym wypadku artysta, może być czynnikiem, który wpływając na ten stan rzeczy może tę sytuację zmienić.

“It’s more about possibilities, not solutions.”

Twórcze realizacje w publicznej przestrzeni to prezentacja projektów artystycznych kilkunastu współczesnych artystów ze świata, którzy poprzez swoją działalność artystyczną przeobrażają się w postacie flâneuri-intelektualistów, przekształcają obserwację miejską w twórczość artystyczną, rozumianą często jako krytyczną teorię kultury, życia i miasta.

Brak komentarzy: