niedziela, 4 maja 2008

Dom przyjazny

Dyrektywa europejska 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do ustalenia prawnego obowiązku oceny energetycznej budynków wprowadzanych do obrotu nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym, a więc budynków nowo wznoszonych i istniejących. Efektem oceny ma być świadectwo energetyczne, a także świadectwo kontroli efektywności energetycznej urządzeń zainstalowanych w budynku, tj. kotłów, systemów klimatyzacji.

„Dom Przyjazny” to program edukacyjno-informacyjny prowadzony od 2002 roku, najpierw pod patronatem Departamentu Architektury i Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury, a obecnie Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w Ministerstwie Infrastruktury.

Program skierowany jest do inwestorów, którzy chcieliby jak najefektywniej wykonywać prace związane z budową czy modernizacją budynków, a także do wszystkich, którzy zainteresowani są problematyką oszczędności energii w życiu codziennym.

„Dom Przyjazny” jest programem edukacyjnym, dlatego w jego działalności organizatorzy skupiają się przede wszystkim na rzetelnym informowaniu. Do tej pory wydanych zostało 9 broszur, a każda z nich trafiła w ręce ponad 100 000 osób. Drukowane są także ulotki oraz plakaty, które można zobaczyć m.in. na pocztach w całym kraju. Raz do roku, osoby zainteresowane pogłębianiem swojej wiedzy, spotykają się podczas Forum Termomodernizacji.

Program prowadzony jest we współpracy z najlepszymi specjalistami w problematyce budowlanej, w tym szczególnie z ekspertami z Narodowej Agencji poszanowania Energii SA (NAPE SA) oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (ZAE). Są oni głównymi autorami przygotowywanych materiałów.

Przedsięwzięcie może być realizowane dzięki aktywnemu przyłączeniu się do programu sponsorów. Są to organizacje branż budowlanych, zrzeszenia i stowarzyszenia, oraz banki. Sponsorzy niemal w całości finansują program, natomiast pomoc w zakresie dystrybucji materiałów zapewnia Poczta Polska.

Celem działań jest nie tylko przekonanie ludzi, że inwestowanie w rozwiązania energooszczędne to trafna decyzja, ale także jasne i rzetelne wytłumaczenie im jak taką inwestycję krok po kroku przeprowadzić.

Program odpowiada na pytania związane z budową, rozbudową oraz przebudową i modernizacją budynków (tłumaczy, jakie technologie wybrać, gdzie i kiedy inwestować pieniądze, na jakie wydatki się przygotować, jakie wymogi prawne mieć na uwadze, co konkretnie zmienić w budynku aby mniej płacić, skąd wziąć fundusze na termomodernizację).

Oprócz inicjatyw rządowych, zainteresowanie dyrektywą europejską 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków widać również w Internecie. Wiodącym serwisem internetowym poświęconym tej tematyce jest TermoDom.pl – www.termodom.pl.

Brak komentarzy: