piątek, 31 lipca 2009

Cyfrowe spotkanie z zabytkami

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na konferencję naukową pt. Cyfrowe spotkanie z zabytkami - obraz jako przedmiot i metoda badań.

Konferencja planowana jest jako trzecia z cyklu "Cyfrowe spotkania z zabytkami". W poprzednich latach obrady poświęcone zostały współczesnym metodom dokumentacji i promocji dziedzictwa kulturowego (2007) oraz problematyce aktualnego stanu metodologii w tym zakresie i perspektywom ich rozwoju (2008). Tematem planowanego w tym roku spotkania pragnęlibyśmy uczynić szeroko rozumiany problem obrazu i wizualizacji w badaniach nad sztuką.

W dziedzinie historii sztuki obraz jest podstawowym przedmiotem naukowej refleksji. Jednocześnie jest on niemal od momentu powstania dyscypliny jednym z istotniejszych elementów stosowanych w niej metod badawczych. Refleksji i pisaniu o sztuce tradycyjnie towarzyszy 'ilustracja'. W różnych okresach historycznych była to akwarela, rysunek, rycina, wreszcie także zdjęcie. Obraz w naukach o sztuce to jednak nie tylko mniej lub bardziej dokładny wizerunek dzieła, to również dodatkowa informacja o nim, zawarta z jednej strony np. w rysunkowym schemacie kompozycji, z drugiej - w odwzorowaniach takich jak fotografia w podczerwieni.

Obecny rozwój technologii cyfrowych, a zwłaszcza przestrzennego modelowania cyfrowego, powoduje, że kwestie 'reprodukcji' dzieła sztuki i jego analizy nabierają nie znanego dotychczas wymiaru. Otwierają się nowe możliwości w zakresie dokumentacji dzieła sztuki, jego analizy, rekonstrukcji i udostępniania, i to zarówno w warstwie metodologicznej, jaki i technologicznej. Dlatego w tym roku serdecznie zachęcamy do zgłaszania wystąpień podejmujących problematykę metod badawczych, ale także do prezentacji nowoczesnych narzędzi cyfrowych, których zastosowanie mogłyby wnieść nową jakość do badań nad sztuką.

Zachęcając do pogłębionej teoretycznej refleksji metodologicznej zapraszamy jednocześnie do podejmowania tematów związanych z wykorzystaniem w badaniach, dokumentacji, konserwacji i popularyzacji zabytków technologii takich jak CAD oraz modelowanie 3D i 4D, skanowanie i skanowanie laserowe 3D, fotografia cyfrowa, fotogrametria, GIS, ikonograficzne bazy danych i inne, służące pozyskiwaniu obrazu i wizualizacji dzieła sztuki.

Pragnęlibyśmy także, aby jednym z aspektów obrad konferencji stała się kwestia upowszechniania osiągnięć naukowych i konserwatorskich poprzez zastosowanie wymienionych technologii w różnych dziedzinach życia społecznego i ekonomicznego (turystyce, edukacji, aktywizacji osób niepełnosprawnych itp.).

Organizatorem jest Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław. Miejsce i czas konferencji: Wrocław 24-25 września 2009.

Brak komentarzy: