sobota, 23 sierpnia 2008

Pozwolenie na budowę od dziś jest ważne dłużej

Pozwolenie na budowę będzie ważne już nie dwa, lecz trzy lata. Na rozpoczęcie budowy inwestycji publicznych inwestorzy będą mieli nawet cztery lata.

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która przewiduje wydłużenie okresu ważności pozwoleń na budowę. Teraz będzie ono ważne przez trzy lata, licząc od dnia, w którym wydana decyzje o pozwoleniu stała się ostateczna.

Oznacza to, że inwestor będzie mógł dłużej czekać z rozpoczęciem budowy - na przykład w sytuacji, gdy po otrzymaniu pozwolenia pogorszy się jego sytuacja materialna.

Wydłużony został także okres ważności pozwoleń na budowę inwestycji celu publicznego. Będzie on teraz wynosił cztery lata. Potrzeba wprowadzenia zmian wynika głównie z tego, że najczęściej w odniesieniu do dużych obiektów budowlanych wyłonienie wykonawcy robót budowlanych trwa długo i często zdarza się, iż budowa może się nie rozpocząć przed upływem dwóch lat.

Szczególnie jest to widoczne w przypadku inwestycji celu publicznego.

Problem z przerwami w budowie

Więcej kłopotów będą jednak mieli ci, którym pieniędzy zabraknie w trakcie budowy. Nowelizacja zmienia sytuację osób, które przerywają inwestycję - jeżeli przerwa będzie dłuższa niż 3 lata, będą musieli ponownie złożyć dokumenty i zwrócić się o nowe pozwolenie.

Nowelizacja przewiduje bowiem, że jeżeli budowa została przerwana na czas dłuższy niż trzy lata, to decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa.

Zlikwidować pozwolenia

- Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby restrykcyjnie przestrzegać terminów ważności pozwolenia na budowę - wyjaśnia Gazecie Prawnej Jacek Bielecki, główny specjalista Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego zdaniem decyzje o pozwoleniu na budowę w ogóle powinny zostać zlikwidowane.

Pomysł likwidacji pozwoleń Ministerstwo przedstawiło juz w styczniu. W przypadku domów jednorodzinnych, na gruntach objętych planem zagospodarowania przestrzennego inwestor zgłaszać miał jedynie zamiar budowy, załączając do zgłoszenia projekt budowlany i inne wymagane dokumenty.

Jeszcze w czerwcu resort infrastruktury utrzymywał, że rejestracja zastąpi pozwolenia.

Czy dłuższe pozwolenia zadziałają wstecz?

Nowelizacja dotyczy pozwoleń, które zostaną wydane po jej wejściu w życie oraz tych, które w momencie nowelizacji już obowiązywały. Nowe przepisy będą dotyczyć także inwestorów, którzy wystąpili już o pozwolenie na budowę, jednak nie otrzymali jeszcze ostatecznych decyzji.

Istnieje jednak wiele pozwoleń na budowę, które jeszcze przed nowelizacją wygasły z mocy prawa na skutek niewykonywania przez dwa lata praw i obowiązków z nich wynikających (czyli de facto już nie obowiązują), jednakże fakt ich wygaśnięcia nie został stwierdzony w ostatecznej decyzji - zauważa Rzeczpospolita. Z punktu widzenia inwestorów posiadających takie pozwolenia niezwykle istotne jest, czy na skutek nowelizacji pozwolenia te znowu staną się ważne.

Źródło: Money.pl

Brak komentarzy: