niedziela, 10 sierpnia 2008

Metody efektywnego docieplania przegród budowlanych

Zmieniające się wymogi energetyczne, uwarunkowane klimatem, a po części unijnymi przepisami, każą zwrócić uwagę na problemy izolacji termicznej budynków. I choć mamy wakacje, niejeden z nas zastanawia się, czy za zgromadzone (lub pożyczone) środki poszaleć w nadmorskim kurorcie czy jednak zainwestować je w docieplenie domu.

Na temat izolacji budynków swego czasu wypowiedział się Parlament Europejski, wydając stosowne przepisy. I tak Dyrektywa 2003/54/EC zobowiązuje kraje członkowskie do uregulowania kwestii ilości energii zużytej na ogrzewanie i klimatyzację budynków. Na ogół wymogi te określone są maksymalnym, dopuszczalnym współczynnikiem przenikania ciepła: tak zwaną wartością U, wyrażoną w W/m2 K, która pozwala wskazać wymaganą grubość izolacji dla każdej konstrukcji, np. fundamentów, ścian, dachu, stropu, itd. Im niższy współczynnik U, tym cieplejsze są poszczególne przegrody w domu. Co zrobić, jeżeli współczynnik U jest wyższy od podanego w normach? W takiej sytuacji warto się zastanowić, czy nie wykonać dodatkowej izolacji tych elementów konstrukcyjnych budynku, poprzez które ciepło, czyli nasze pieniądze, realnie ucieka z domu.

Najwięcej ciepła ucieka przez ściany zewnętrzne – aż do 35%. Ale narażone na straty ciepła są także dach, piwnica (czyli fundamenty), stropy. Jak temu zapobiec?

Izolacja termiczna fundamentów na bazie polistyrenu eksturdowanego.

Jeśli chcemy, aby nasz dom był energooszczędny, musimy zacząć już od izolacji fundamentów. Warto to zrobić bez względu na to, czy budynek jest czy nie jest podpiwniczony. I choć w obecnie obowiązujących normach nie ma jasno określonych wymogów, dotyczących izolacji termicznej ścian fundamentowych w budynku niepodpiwniczonym, dzięki niej cała powierzchnia podłogi będzie równomiernie chroniła przed stratami ciepła. Tym bardziej, że mogą one w tym przypadku sięgać 10-20 proc. całkowitych strat ciepła z budynku.

Najskuteczniejszym sposobem ochrony cieplnej elementów budynku stykających się z gruntem jest ułożenie tzw. izolacji obwodowej. Jest to zewnętrzna, ciągła i pozbawiona mostków cieplnych izolacja termiczna przegród zewnętrznych, bezpośrednio stykających się z gruntem. Ułożenie izolacji termicznej ścian piwnic od strony zewnętrznej ogranicza zasięg ujemnych temperatur do wnętrza konstrukcji ściany oraz eliminuje ryzyko kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody lub na powierzchni wewnętrznej, tj. od strony użytkowych pomieszczeń. Termoizolacja obwodowa ma za zadanie nie tylko zmniejszyć straty ciepła, lecz również chronić hydroizolację położoną bezpośrednio na zewnętrznej powierzchni ściany fundamentowej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rola systemu termoizolacji obwodowej w skutecznej ochronie hydroizolacji jest tym ważniejsza, iż to właśnie migrująca woda, zawierająca rozpuszczone substancje organiczne i sole mineralne, jest najczęściej przyczyną uszkodzenia ścian piwnic i ich przyspieszonej degradacji. Ze względu na specyficzne warunki, na jakie cały czas jest narażona część podziemna budynku (wilgoć, parcie wód gruntowych, parcie gruntu, cykliczne zamrażanie i odmrażanie) materiał termoizolacyjny do izolacji obwodowej musi wykazywać się odpowiednimi właściwościami, m.in. wysoką trwałością i stabilnością parametrów fizyko-mechanicznych.

Materiały do izolacji termicznej, spełniające tak wysokie wymagania to płyty z polistyrenu ekspandowanego EPS i płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

Cały artykuł znajdziesz na serwisie internetowym TermoDom.pl.

Brak komentarzy: