piątek, 18 stycznia 2008

Blog techniczny

Blogi w Polsce to już nie tylko domena świata mediów i polityki. Istnieją w naszym Internecie coraz ciekawsze blogi poświęcone też szeroko pojętym kwestiom budownictwa – przykładem jest Blog Techniczny prowadzony przez Bartłomieja Monczyńskiego.

Bartłomiej Monczyński jest Absolwentem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Pracuje jako Technik Zastosowań w firmie MC-Bauchemie (Odd. BOTAMENT Systembaustoffe) w Środzie Wlkp. Obecnie również jest uczestnikiem studium doktoranckiego "Budownictwo a środowisko" w Politechnice Poznańskiej.

Jeden z ostatnich wpisów poświęcony został hydroizolacji i związanymi z nią błędami wykonawczymi. Jak stwierdza autor: „Modyfikowane tworzywami sztucznymi bitumiczne masy uszczelniające (nazywane również masami KMB) zyskują coraz większą popularność na polskim rynku materiałów hydroizolacyjnych. Jako ich pierwszoplanowe zalety należy wymienić możliwość wykonania ciągłej, bezszwowej powłoki, pełne połączenie z podłożem uniemożliwiające podciekanie wody pod izolację, zdolność mostkowania rys (do 5 mm), a także możliwość wykonywania powłoki na matowo wilgotnych podłożach. Jednocześnie największe niebezpieczeństwo tkwi w prawidłowej obróbce produktu. Jak pokazuje praktyka, zdecydowana większość problemów na placu budowy wynika z zaniedbań oraz błędów wykonawczych. Dlatego trzeba pamiętać o prawidłowym przygotowaniu podłoża, gruntowaniu, likwidacji wszelkich ubytków i nierówności a także dokładnym wypełnieniu porów oraz jam usadowych (normalnie występujących w podłożach mineralnych) w pierwszym etapie prac.

Dobra izolacja jest jak łańcuch, który jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo - izolacja szczelna w 99 % jest izolacją nieszczelną. Lokalnie występująca nieszczelność sprawia, że izolację jako całość należy traktować jako nieskuteczną (nieszczelną). Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na obróbkę tzw. miejsc krytycznych, takich jak połączenia izolacji pionowej z poziomą, przejścia instalacyjne, dylatacje konstrukcyjne oraz strefa cokołowa budynku. Zastosowanie mas KMB umożliwia pewne i nieskomplikowane wykonanie izolacji tych miejsc oraz ciągłej izolacji całego budynku.”

Brak komentarzy: