poniedziałek, 4 maja 2015

Budowa domu bez pozwolenia

Inwestorzy indywidualni planujący budowę domu mogą odetchnąć z ulgą. W połowie tego roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która ma za zadanie uprościć i skrócić proces budowy domu jednorodzinnego. Do tej pory inwestor przechodził istną drogę przez mękę. Teraz ma być nieco łatwiej poprzez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do niektórych budynków

Zmiany w ustawie Prawo budowlane niewątpliwie ułatwią proces inwestycyjny powiązany z budową domu. Najciekawsze nowelizacje prawa upraszczające budowę dotyczą domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki, na której dom został zaprojektowany.

Rozpoczęciem inwestycji będzie zgłoszenie budowy lub zgłoszenie przebudowy z dołączonym projektem budowlanym i kompletem niezbędnych dokumentów. Co dalej? Według nowelizacji po 30 dniach można budowę rozpocząć. Oczywiście, w terminie oczekiwania 30 dni może zostać zgłoszony sprzeciw.

Dotychczas oczekiwanie na pozwolenie na budowę trwało czasami nawet kilka miesięcy. Inwestor nie będzie miał również obowiązku informowania urzędów o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych.

Zniesiony został też obowiązek dołączania do projektu budowlanego domu oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej.

Zmiana prawa budowlanego zwiększyła liczbę budynków, dla których nie wymaga się uzyskania pozwolenia na budowę. Poza domami jednorodzinnymi, są to wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże i altany, a także przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2 (maksymalnie 2 obiekty na każde 500 m2 działki), wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2 (maksymalnie jeden obiekt na każde 500 m2 działki), wolnostojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Ułatwieniem jest też rozszerzenie katalogu obiektów, które zostaną oddane do użytkowania na podstawie zgłoszenia o budowie, a nie jak dotąd pozwolenia na budowę. Dotyczy to warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży na pięć stanowisk, obiektów magazynowych (składów, chłodni, hangarów, wiat), budynków kolejowych (nastawni, podstacji trakcyjnych, lokomotywowni, wagonowni, strażnic przejazdowych, myjni taboru kolejowego), placów składowych, postojowych i parkingów oraz stawów rybnych.

Brak komentarzy: