piątek, 25 lipca 2008

Ogólnopolskie Warsztaty Studenckie OSSA 2008

W dniach 17-24 października 2008 r. w Krakowie odbędą się XII Ogólnopolskie Warsztaty Studenckie OSSA 2008.

Tematem tegorocznych warsztatów jest ‘Faktura miasta’. Terenem działania uczestników będą place – jeden z elementarnych składników tkanki miejskiej, których potencjał często nie bywa w pełni wykorzystany. Place będące polem działania są bardzo zróżnicowane. Mają bardziej lub mniej atrakcyjne lokalizacje, zostały utworzone w różnych momentach historii miasta. Część z nich pełni nadal swoją funkcję, część została przerobiona na parkingi. Celem warsztatów jest pokazanie, że każdy z nich ma szanse stać się przestrzenią publiczną na najwyższym poziomie, a poprzez to tworzyć fakturę miasta.

Swój udział w warsztatach zapowiedziała czołówka architektów z Polski, jak Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak czy Natalia Paszkowska z Marcinem Mustafą, niedawni zwycięzcy konkursu na pawilon EXPO 2010. Prestiż warsztatom dodają zaproszeni goście z zagranicy jak Marcin Kołtuński (UnStudio), EFFEKT group z Kopenhagi czy Yvette Vaskourkowa i Igor Kovacevic (MOBA platform, CCEA) z Pragi.

W tym roku postanowiono wzbogacić formę warsztatów i przenieść efekty pracy uczestników do przestrzeni Second Life. Można tam będzie również wysłuchać towarzyszących warsztatom wykładów.

Brak komentarzy: