środa, 2 lipca 2008

Nowe narzędzia w procesie termomodernizacji

Ustawa Termomodernizacyjna to jeden z najlepiej funkcjonujących aktów prawnych w obszarze budownictwa. Przez dziewięć lat jej istnienia udało się pozyskać ponad 498 mln złotych, w tym 85 proc. na termomodernizację budynków wielorodzinnych i 8 proc. na usprawnienie obiektów użyteczności publicznej.

Podstawą do złożenia wniosku o premię termomodernizacyjną jest audyt energetyczny. Wytyczne dotyczące jego zawartości zostały określone w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego. Przepisy nie określają jednak sposobu przygotowania audytu. Audytorzy, korzystają więc z szeregu różnych aplikacji, takich jak edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do obliczania zapotrzebowania na ciepło. Czas wykonania audytu jest przez to znacznie wydłużony i a proces przeprowadzania badania obarczony jest dużym prawdopodobieństwem błędu, szczególnie przy przenoszeniu danych z jednej aplikacji do drugiej.

Na rynku dostępne jest już jednak narzędzie BuildDesk Energy Audit (BDEA), które pozwala wyeliminować powyższe zagrożenia. Wykonanie audytu odbywa się za pomocą tylko jednej aplikacji, co skraca czas wykonywania badania ponad trzykrotnie. BDEA. służy do przeprowadzenia audytu energetycznego oraz przygotowania wydruku w postaci elektronicznej zgodnie z wytycznymi Ustawy Termomodernizacyjnej i jest oprogramowaniem skierowanym do audytorów energetycznych.

Sposób pracy z programem odwzorowuje proces przeprowadzania tradycyjnego audytu. Zgodnie z analizą budynku audytor przechodzi kolejno przez kolejne zakładki programu (Formalności, Budynek, Pomieszczenia, Ciepło, Przegrody, Grupy, Usprawnienia, Warianty) wypełniając danymi odpowiednie pola. Dzięki obszernym bazom danych technologii wielkopłytowych i tradycyjnych, materiałów, przegród budowlanych i stolarki użytkownik nie musi wykonywać szeregu czynności związanych z wprowadzeniem danych i tworzeniem opisów, gdyż w BDEA są one generowane automatycznie.

Więcej informacji w artykule Nowe narzędzia w procesie termomodernizacji - artykuł dostępny tutaj.

Brak komentarzy: