piątek, 6 marca 2009

Izolacja dachu - nowe przepisy

Rozporządzenia Komisji Europejskiej w zakresie energochłonności budynków nie pozostały bez wpływu na polskie normy prawne. 6 listopada 2008 r. ustalono nowe wartości współczynnika przenikania ciepła dla poszczególnych przegród, między innymi dla stropodachów.

Wspomniane zmiany, zakładające obniżenie wartości współczynnika przenikania ciepła z 0,3 na 0,25 W/m2K, niosą poważne konsekwencje dla ocieplenia budynku, zwłaszcza dla stropodachów. Może się bowiem okazać, że popularne dotąd rozwiązania w postaci izolacji jednowarstwowej już nie wystarczą. Dla spełnienia nowych wymagań i uzyskania właściwego, określonego w znowelizowanych Warunkach technicznych współczynnika U, konieczny stanie się system dwuwarstwowy.


Główną przeszkodą, która utrudnia osiągnięcie założonych parametrów cieplnych, jest przede wszystkim niedoszacowanie grubości warstwy izolacyjnej, z uwagi na nieuwzględnienie mostków termicznych, co wiąże się na ogół z niedokładnością wykonania. Z obliczeń wynika, że między grubością izolacji przegrody pełnej (bez mostków cieplnych) i poprawnie zaprojektowanej wynosi prawie 38 proc. Dodatkowo, zastosowanie w obliczeniach cieplnych wartości deklarowanych lub średnich λ lub R może spowodować kolejne niedoszacowanie potrzebnej grubości izolacji cieplnej, nawet rzędu 30 proc. Suma wszystkich takich błędów ujawni się bezlitośnie po wybudowaniu domu, tymczasem w efekcie przez źle ocieplony dach z budynku ucieka nawet 10-15 proc. energii.

Więcej informacji w artykule 'Ie izolacji na dach?'

Brak komentarzy: