sobota, 7 czerwca 2008

Czy Internet kocha budownictwo energooszczędne?

Fascynacja, niepewność, rozgoryczenie - to przeważające emocje towarzyszące prowadzonym w sieci dyskusjom na temat budownictwa energooszczędnego. Ogromne zainteresowanie tą tematyką, stosunkowo wysoki poziom wiedzy internautów oraz specjalizacja branży - to podstawowe wnioski płynące z badań jakościowych przeprowadzonych przez Gemius SA dla Xella Polska.

Jak wynika z badań, osoby rozpoczynające poszukiwania informacji na temat budownictwa energooszczędnego od najpopularniejszej wyszukiwarki stron, czyli Google, trafiają głównie na treści o charakterze pozytywnym i neutralnym. W obrębie treści niosących pozytywny ładunek emocjonalny znakomitą większość stanowią przekazy bardzo pozytywne, zdecydowanie promujące energooszczędne technologie budowlane.

Według użytkowników Internetu poważną barierą do podjęcia inwestycji budowlanej w technologii pasywnej jest niepewność dotycząca relacji kosztów w stosunku do oszczędności czy nakładu pracy do wartości rynkowej inwestycji.

Internauci znający kondycję budownictwa pasywnego w Europie Zachodniej wykazują rozgoryczenie biernością polskiego rządu w tym zakresie oraz nieudolnością polityki proekologicznej, które stawiają inwestorów indywidualnych w bardzo niekorzystnej sytuacji rynkowej.

Emocjonalna dyskusja poświęcona budownictwu pasywnemu i energooszczędnemu świadczy o zainteresowaniu polskich internautów najnowszymi światowymi trendami budowlanymi. To właśnie wzrost wymagań energetycznych społeczeństwa wpływa na trendy w budownictwie energooszczędnym.

Ciekawym zjawiskiem jest coraz częstsze uczestnictwo kobiet w dyskusjach poświęconych tematyce budowlanej. Internautki bardzo angażują się w realizowane projekty budowlane, zaś poziom merytoryczny ich wypowiedzi świadczy o tym, że w wielu przypadkach dysponują one większą wiedzą niż mężczyźni.

Ważnym wnioskiem płynącym z analizy treści kilku największych forów budowlanych jest fakt, że szeroko pojęta branża doczekała się wyraźnych specjalizacji w obrębie Internetu. Łatwo zauważyć, które z największych polskich portali dostrzegły potencjał branży, a zasoby ich treści, aktywność, dynamika oraz jakość wymiany poglądów i informacji między internautami zdecydowanie różnią się od analogicznych zasobów konkurencji.

Widoczne w sieci ogromne zainteresowanie nowymi technologiami budowlanymi sprzyja aktywnym inwestorom. Dzięki Internetowi konsument porównuje swoją wiedzę z wiedzą innych internautów, ale przede wszystkim poszukuje opinii na interesujący go temat.

Xella Polska jako pierwsza wśród producentów materiałów budowlanych w Polsce dostrzegła rolę Internetu i sprawnie wykorzystuje go w komunikacji z klientami. Dlatego, chcąc poznać oczekiwania i potrzeby inwestorów - internautów, zainicjowała pionierskie badania branżowe z firmą Gemius.

Badania jakościowe Internetu w zakresie rozwiązań energooszczędnych i pasywnych prowadzimy w ramach projektu Dom Pasywny Xella - http://www.termodom.pl/termodompasywny/ - mówi Monika Mychlewicz, Kierownik Działu Marketingu Xella Polska. - Chcemy na bieżąco monitorować poziom wiedzy internautów oraz stopień ich zainteresowania tematyką budownictwa energooszczędnego. Najlepszą metodą poznania realnych potrzeb inwestorów indywidualnych jest analiza wypowiedzi i opinii na grupach dyskusyjnych i forach internetowych. Pozwalają one szybko i skutecznie reagować na oczekiwania rynku, monitorować nastroje i efektywniej wykorzystywać możliwości operacyjne firmy - dodaje.

Badaniu, oprócz stron internetowych, poddano kilka tysięcy wypowiedzi i opinii dotyczących budownictwa energooszczędnego i pasywnego na najpopularniejszych forach o tematyce budowlanej.

Analogiczne badania Gemius realizuje dla firm reprezentujących również inne, niż branża budowlana, sektory gospodarki. Analiza treści forów i list dyskusyjnych umożliwia naszym partnerom poznanie i zrozumienie internautów. Wskazanie obszarów, w których firma powinna lub mogłaby zrobić więcej, to pierwszy krok do ulepszenia oferty sprzedażowej, jak i komunikacji z klientami - podkreśla Gabriel Matwiejczyk, Kierownik Zespołu Badań Jakościowych Gemius.

Brak komentarzy: